Strona główna Księga gości Galeria Bramka SMS Ze świata ... Polecam Forum  Od autora Napisz do Mnie 

          IMIELIN         

POŁOŻENIE
KLIMAT
PARAFIA
HISTORIA
ZABYTKI
MIEJSCA PAMIĘCI
WCZORAJ I DZISIAJ
PATRONI ULIC
DZIELNICE I ZAKĄTKI
ZASŁUŻENI OBYWATELE
MIASTA

INSYGNIA MIASTA
STOWARZYSZENIA
WYDAWNICTWA

    INFORMATOR   

INSTYTUCJE
KOMUNIKACJA
IMIELIN Z KOSMOSU
SZLAKI TURYSTYCZNE


 

   IMIELIN: ZASŁUŻENI OBYWATELE MIASTA 

.:|  ZASŁUŻENI OBYWATELE MIASTA  |  HONOROWY OBYWATEL MIASTA  |:.
.:|  ZASADY NADANIA TYTUŁU  |:.   Rada Miejska w Imielinie nadaje tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta osobom w dowód uznania zasług wniesionych dla Miasta lub rozsławienie dobrego imienia Imielina w Polsce i w świecie.
- ZASŁUŻENI OBYWATELE MIASTA -

.:|  ELŻBIETA I JÓZEF KOMANDERA  |  Ks. LONGIN KOZUB  |:.


- ELŻBIETA I JÓZEF KOMANDERA -


W dniu 24 lutego 1996 roku odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Imielinie, na której tytuł Zasłużonego dla Miasta otrzymali państwo Elżbieta i Józef Komandera.
Pan Józef otrzymał ten tytuł „za upowszechnianie amatorskiej sztuki teatralnej, kultywowanie śląskiej tradycji oraz przykład chlubnej pasji konstruktora jachtów morskich i tym samym rozsławienie Imielina w Polsce i na świecie”.
Pani Elżbieta otrzymała tytuł za „upowszechnianie amatorskiej sztuki teatralnej, kultywowanie śląskiej tradycji obrzędowej i śpiewaczej, integrację ludności Pasieczek oraz innych dzielnic Imielina, czynną pomoc w realizowaniu konstruktorskich pasji męża”.
- Ks. LONGIN KOZUB -

/w przygotowaniu/

do góry   - HONOROWY OBYWATEL MIASTA -

.:|  Ks. dr JÓZEF PIELORZ  |:.


- Ks. dr JÓZEF PIELORZ -


Na sesji Rady Miejskiej w Imielinie dnia 30 maja 2000 roku została podjęta jednogłośnie Uchwała w sprawie nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Imielin ks. dr Józefowi Pielorzowi w dowód uznania osiągnięć w działalności społecznej oraz naukowej, za patriotyczną postawę i 50-cio letnią posługę kapłańską.
Tytuł nadano ks. dr Józefowi Pielorzowi na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 czerwca 2000 roku oraz wręczono okolicznościowy medal wykonany w srebrze.
Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Imielin ks. dr Józefowi Pielorzowi jest podziękowaniem i uznaniem za jego patriotyczną postawę i działalność, a także przywiązania do rodzinnego miasta, z którym zawsze utrzymywał kontakty.


do góry   - ZASADY NADANIA TYTUŁU -


   Rada Miejska ustanowiła zasady nadania tytułu "Zasłużonego Obywatela". Są następujące:
 • Rada Miejska w Imielinie nadaje tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta osobom w dowód uznania zasług wniesionych dla Miasta lub rozsławienie dobrego imienia Imielina w Polsce i w świecie.

 • Nadanie tytułu Zasłużonego Obywatela następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej podjętej większością głosów w głosowaniu jawnym

 • Kandydatów do tytułu mają prawo zgłaszać Radni i mieszkańcy miasta. Wniosek Radnych powinien być podparty podpisami co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Wniosek mieszkańców powinien zawierać co najmniej 1000 podpisów mieszkańców miasta.
  Wnioski o nadanie tytułu mogą być składane do 31 grudnia każdego roku na rok następny w Biurze Rady Miejskiej

 • Wniosek o nadanie tytułu rozpatruje Przewodniczący Rady, zasięgając opinii wszystkich komisji rady.

 • Tytuł Zasłużonego Obywatela Miasta może być przyznany tylko jeden raz.

 • Tytuł zostanie nadany na Uroczystej Sesji Rady Miasta.

 • Zewnętrznym dowodem uznania dla Zasłużonego Obywatela Miasta Imielin są:
  - dyplom,
  - wpis do Księgi Pamiątkowej
  - nagroda.

 • do góry   

   


  .:(c) 2006-2007 by Andrzej Mańka - wszelkie prawa zastrzeżone :.