Strona główna | Mapa strony | Archiwum   

 

 

 

 

 

Imielin    Informator    Parafia    Galeria    Indeks firm    Forum    Księga gości    O stronie
 
ARCHIWUM: PAŹDZIERNIK 2014
SESJA RADY MIASTA IMIELIN

   W dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 16.15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81 odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 22 października 2014 roku.
4. Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za III kwartały 2014 roku.


6. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
7. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
  a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Kordeckiego, Hallera i Skargi,
  b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  d) w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, wysokości dziennych stawek i terminów płatności opłaty targowej, zarządzenie jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów,
  e) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje i wolne wnioski.
10. Sprawy bieżące Rady Miasta.
11. Podsumowanie kadencji Rady Miasta Imielin w latach 2010-2014.
12. Zamknięcie Sesji.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2014-10-31, 11:15:41
PRZED DNIEM WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

   W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, większość z nas porządkuje groby najbliższych. Zajęci czynnościami porządkowymi nie zwracamy uwagi na torebki, saszetki, telefony, dokumenty pozostawiane na ławkach czy też w pobliżu grobów. Takie zachowanie, to doskonała okazja dla złodzieja. Policjanci apelują o czujność i rozwagę.

   W przypadku ujawnienia kradzieży lub zaobserwowania podejrzanie zachowujących się osób, należy niezwłocznie skontaktować się z Policją. Numery alarmowe 997 i 112.

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data: 2014-10-31, 11:06:39
PIŁKARSKA NIEDZIELA

XIV. KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ - GRUPA: „KATOWICE I”

Tyski Sport II S.A. - Unia Kosztowy 0:3 (0:1) (02.11.2014 r., godz. 11:00)

Rozwój II Katowice - Piast Bieruń Nowy 0:0 (02.11.2014 r., godz. 11:00)

Pogoń Imielin - Niwka Sosnowiec 2:0 (0:0) (02.11.2014 r., godz. 13:00)

Górnik 09 Mysłowice - MKS Lędziny 1:1 (0:0) (02.11.2014 r., godz. 13:00)

LKS Łąka - Unia Bieruń Stary 4:2 (3:0) (02.11.2014 r., godz. 13:00)

Ogrodnik Cielmice - KS Żory 4:0 (1:0) (02.11.2014 r., godz. 13:00)

MK Górnik Katowice - Sparta Katowice 3:1 (1:1) (02.11.14 r., godz. 13:00)

Znicz Jankowice - AKS Mikołów 3:3 (1:2) (02.11.2014 r., godz. 13:00)

Data: 2014-10-31, 10:40:33
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA


Dom Kultury „Sokolnia” zaprasza:
HARMONOGRAM ZAJĘĆ I IMPREZ - LISTOPAD 2014Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.
Data: 2014-10-31, 10:28:31
GEOPORTAL ROZBUDOWANY

   W ramach współpracy między Starostwem Powiatowym w Bieruniu a gminami powiatu bieruńsko-lędzińskiego, z dniem 30 października 2014 roku została rozszerzona funkcjonalność serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego (SIP) w skład którego wchodzą: Geoportal Powiatowy rozbudowany o profile gminne, zawierające m.in. warstwy z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, Wirtualny Urząd, Portal Geodety, Kalendarium Wydarzeń oraz Katalog Metadanych.

   Zapraszamy do odwiedzania i zaznajomienia się z nowymi możliwościami serwisu, z którego możecie Państwo uzyskać wiele interesujących informacji dotyczących naszego powiatu.

   Dostęp do SIP można uzyskać ze strony http://www.powiatbl.pl zakładka „Geoportal” lub bezpośrednio http://sip.powiatbl.pl.

źródło: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Data: 2014-10-30, 21:07:59
AKCJA ZNICZ 2014
31 października rozpocznie się akcja "Znicz 2014". Na drogach krajowych, dojazdowych, w okolicach cmentarzy i kościołów będzie więcej policjantów. Kierowcy powinni spodziewać się wzmożonych kontroli m.in. prędkości i trzeźwości. Bieruńscy policjanci rozpoczęli już przygotowania do kilkudniowej akcji. Głównie sprawdzają stan dróg i parkingów na terenie naszego powiatu.

   W ramach policyjnej akcji pk. "Znicz 2014" policjanci będą sprawdzać stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci. Szczególnie w pobliżu cmentarzy i dworców, ruch będzie bardzo duży. Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze i pamiętajmy też o zachowaniu odstępu między samochodami. Przypominamy także o konieczności jazdy z włączonymi światłami mijania i ostrzegamy, że nie będzie żadnej pobłażliwości dla tych osób, które wsiądą za kierownicę pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Apelujemy też do tych kierowców, którzy wybiorą się w dłuższą podróż, by co pewien czas robili przerwę na odpoczynek i w miarę możliwości wyjechali wcześniej.

   Apelujemy też do pieszych, odwiedzających groby bliskich, by korzystali z chodników, a w przypadku ich braku - z pobocza. Przed wejściem na jezdnię zachowajmy szczególną ostrożność i przechodźmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Nie pozostawiajmy cennych rzeczy w samochodach. Złodziej czeka na okazję. Pamiętajmy, że właściwe zabezpieczenie naszego mienia uchroni nas przed przykrymi następstwami kradzieży.

   Kierowcom przypominany także, iż w okresie Wszystkich Świętych na drogach w pobliżu cmentarzy, częściej niż zwykle spotkamy osoby piesze poruszające się poboczem lub jezdnią. Powinniśmy zatem jechać ostrożnie i mieć na uwadze, że pieszy o zmroku dostrzegany jest przez kierującego niemal w ostatniej chwili. Pieszych uczulamy, aby zadbali o własne bezpieczeństwo i jeśli nie jest to absolutnie konieczne nie korzystali z jezdni, a jeśli już muszą pamiętali o zasadzie szczególnej ostrożności.

Przypominamy najważniejsze zasady, które pomogą nam w tym czasie:

   W miarę możliwości korzystaj ze środków komunikacji publicznej. Specjalne linie autobusowe, tramwajowe, będą „uprzywilejowane” w ruchu i dowiozą nas tam, gdzie samochód prywatny nie będzie mógł wjechać, a tym bardziej zaparkować.

   Nie jedź samochodem „na pamięć”. W rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich, zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego. Zwracaj uwagę na znaki drogowe!

   Pamiętaj - polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów świetlnych i znaków drogowych! Jeżeli policjant zabroni wjazdu, to nie ma czasu na dyskusje i wdawanie się w polemikę. Trzeba stosować się do poleceń.

   Parkuj samochód zgodnie z przepisami, w dozwolonych miejscach. Nie bądź egoistą, zadbaj o to, aby Twój samochód nie blokował wjazdu lub wyjazdu z drogi bądź dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu.

   Osoby, które postanowią udać się na cmentarz pieszo, powinny korzystać z chodników. Jeżeli ich nie ma, obowiązani są poruszać się poboczem lub jezdnią, lewą stroną drogi, pamiętając o tym, że jezdnia jest dla samochodów i czas przebywania na niej przez pieszych powinien być jak najkrótszy. Warto mieć przy sobie element odblaskowy lub latarkę.

   Nie pozostawiaj w samochodzie wartościowych przedmiotów w widocznym miejscu. Mogę one stać się łatwym łupem złodziei.

Prognozowane utrudnienia w ruchu drogowym i na parkingach przycmentarnych:

Imielin: ul. Pokoju – parking o małej chłonności. Przewiduje się utrudnienia w ruchu w rejonie cmentarza.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2014-10-30, 20:49:26
XIV. KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ

W dniu 2 listopada 2014 r. (niedziela) o godz. 13:00
na stadionie w Imielinie przy ul. gen. Józefa Hallera 37a
odbędzie się spotkanie piłkarskie

o Mistrzostwo KLASY OKRĘGOWEJ

pomiędzy:
Pogoń Imielin - Niwka Sosnowiec

Data: 2014-10-30, 20:39:32
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA IMIELIN
w sprawie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych.

   Wnioski o przyznanie na rok 2015 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2014 roku.

   Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin.

   O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Imielina, którzy nie ukończyli 25 roku życia i spełnią kryteria określone w wyżej wymienionej Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku:

- w załączniku Nr 1 Wykaz dyscyplin sportowych;
- w załączniku Nr 2 Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych miasta Imielin.

   Stypendium na 2015 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2014 roku).

   Wnioski o stypendium na 2015 rok należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 listopada 2014 roku. / druk wniosku dostępny jest na stronie www.imielin.pl  /.

   Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34, lub 36) telefon 032 22 54 134, 032 22 54 136.

Burmistrz Miasta Imielin
mgr inż. Jan Chwiędacz

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2014-10-29, 23:04:17
INFORMACJA
Burmistrz Miasta Imielin informuje, że zostały przyznane stypendia uczniom, mieszkańcom miasta Imielin w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin (Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku z późn. zm.).

Stypendystami miasta Imielin w roku szkolnym 2014/2015 zostali:

Przemysław Cepa za uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 otrzymał stypendium w wysokości 250,00 złotych miesięcznie na okres od września 2014 roku do czerwca 2015 roku;

Patrycja Jochemczyk za uzyskanie tytułu laureata w XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie otrzymała stypendium w wysokości 300,00 złotych na okres od września 2014 roku do czerwca 2015 roku;

Weronika Mazurkiewicz za uzyskanie tytułu finalisty w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki z Elementami Przyrody dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 otrzymała stypendium w wysokości 250,00 złotych miesięcznie na okres od września 2014 roku do czerwca 2015 roku;

Szymon Miszczak za uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 otrzymał stypendium w wysokości 250,00 złotych miesięcznie na okres od września 2014 roku do czerwca 2015 roku;

Łukasz Wcisło za uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego, uzyskanie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Chemii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 oraz uzyskanie tytułu finalisty w zawodach trzeciego stopnia IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów otrzymał stypendium w wysokości 300,00 złotych miesięcznie na okres od września 2014 roku do czerwca 2015 roku.

Burmistrz Miasta Imielin
mgr inż. Jan Chwiędacz

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2014-10-29, 22:53:28
OSTATNI DYŻUR RADNYCH RADY MIASTA IMIELIN W TEJ KADENCJI

   Na kolejny dyżur dnia 3 listopada 2014 roku w godzinach od 16.00 do 17.00 do sali nr 21 na I piętrze w Urzędzie Miasta Imielin zapraszają mieszkańców następujący Radni:

- Anna Kopeć (okręg nr 7) – ulice: Cicha, Imielińska od nr 125 do nr 189a i od nr 136 do nr 204, Łąkowa, Malczewskiego, Perłowa, Sikorskiego.

- Krystyna Zimmermann (okręg nr 8) – ulice: Grzybowa, Karolinki, Kordeckiego, Lawendowa, Liliowa.

- Ireneusz Starczynowski (okręg nr 9) – ulice: Hallera, Malornego, Niemcewicza, Pośpiecha, Skargi.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2014-10-29, 22:45:53
KZK GOP: KOMUNIKACJA NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

   W związku z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych, KZK GOP przygotował dla pasażerów ułatwienia w dojeździe do cmentarzy. Autobusy i tramwaje nie tylko pojadą częściej, ale zostaną także uruchomione dodatkowe linie.

   Przez dwa dni, w sobotę 1 listopada i w niedzielę 2 listopada br., komunikacja miejska będzie funkcjonowała według sobotnich rozkładów jazdy. W te dwa dni na wybranych liniach będą obowiązywały specjalne rozkłady jazdy, oznaczone jako „Wszystkich Świętych", dotyczące linii tramwajowych nr 27 i 38 oraz linii autobusowych nr: 6, 23, 25, 39, 44, 70, 72, 76, 109, 140, 154, 165, 175, 201, 236, 288, 292, 603, 606, 616, 634, 637, 673, 674, 720, 807, 840, 901, 949, 959, 969 i 973.

   1 i 2 listopada linie tramwajowe nr 5, 14, 15 i 20 oraz linie autobusowe nr: 135, 230 i 735 będą kursowały według rozkładów jazdy na dni robocze. Specjalne rozkłady jazdy, oprócz zwiększenia częstotliwości, w niektórych przypadkach zakładają również zmianę trasy. Linia tramwajowa nr 27 nie będzie kursowała do Osiedla Zamkowego Pętli, ale do Dąbrowy Górniczej Urzędu Pracy. Linia autobusowa nr 25, w związku ze zmianą organizacji ruchu przy cmentarzu w Będzinie Grodźcu, ominie przystanki Grodziec Cmentarz i Grodziec Różyckiego, a linia nr 901 będzie kursowała tylko w kierunku Będzin Kościuszki - Grodziec Cmentarz - Grodziec Kopalnia - Będzin Kościuszki. Na linii nr 175 zostaną uruchomione dodatkowe kursy z Mydlic do Hoteli w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach, a na linii nr 634 zwiększy się liczba kursów wykonywanych w relacji Będzin - Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce. Linia nr 807 będzie dodatkowo obsługiwała przystanek Będzin Cmentarz Komunalny. W zachodniej części aglomeracji linia nr 6, podobnie jak w dni robocze, dojedzie do pętli Sportowa w Gliwicach, a na linii nr 720 zostaną uruchomione dodatkowe kursy do cmentarza przy ul. Czołgistów w Zabrzu. Kursowanie linii nr: 236, 288, 969 i 973 będzie w te dwa dni dodatkowo uruchomione, ponieważ są to linie funkcjonujące tylko w dni robocze.

   Linie cmentarne C1, C2, C3 i C4 będą 1 i 2 listopada wzmacniały komunikację do cmentarzy w Gliwicach. C1 połączy cmentarz Centralny z Trynkiem, C2 - z placem Piastów, a C3 - pojedzie przez plac Piastów do cmentarza Lipowego. C4 będzie linią okrężną kursującą między placem Piastów a cmentarzem Lipowym i św. Wojciecha. Linia C5 w Katowicach zapewni dojazd do cmentarza komunalnego przy ul. Murckowskiej, przejeżdżając również w pobliżu cmentarzy na ulicach Francuskiej i Sienkiewicza. Linia C8 pojedzie z podziemnego dworca autobusowego w Katowicach do cmentarzy w Bogucicach i Szopienicach. Linia C6 będzie kursowała po Sosnowcu i Będzinie: spod cmentarza na Niwce, przez cmentarz komunalny przy ulicy Wojska Polskiego, cmentarz na Dańdówce, centrum Sosnowca, cmentarze przy ulicy Małobądzkiej w Będzinie, do centrum Będzina. Linia nr C7 połączy cmentarze w Chorzowie Batorym (na ulicach Niedźwiedziniec i Granicznej), w śródmieściu Chorzowa (na ulicach Dąbrowskiego, Cmentarnej, Janasa, Łagiewnickiej, 3 Maja), w Chorzowie Starym (na ulicy Kalusa), w Michałkowicach (na ulicy Maciejkowickiej) oraz w śródmieściu Siemianowic Śląskich (na ulicach Michałkowickiej i Cmentarnej). Linia C10 zapewni mieszkańcom Knurowa dojazd do cmentarza komunalnego przy ulicy Rakoniewskiego.

   W związku z dniem wolnym od handlu, przypadającym 1 listopada, nie będą wtedy kursowały linie dowożące do centrów handlowych: 250, 750, S-6 i S-10. Nie będą obsługiwane również specjalne przystanki autobusowe przy centrach handlowych. Dotyczy to linii autobusowych o numerach: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230, 255, 710 i 850.

   Dodatkowe objazdy związane z tymczasową organizacją ruchu w rejonie cmentarzy będą również wprowadzone w Gliwicach na liniach autobusowych nr: 57, 187, 259, 280, 692, 699, 702 i 692N oraz w Siemianowicach Śląskich na liniach nr 74 i 222.

źródło: KZK GOP

Data: 2014-10-29, 2240:12
V IMIELIN BLUES FESTIVAL

   Miejskie Centrum Kultury - Dom Kultury „Sokolnia” w Imielinie serdecznie zapraszają amatorskie zespoły bluesowe do uczestnictwa w V Imielin Blues Festivalu, który w tym roku odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada.

   Impreza, zainicjowana przez jednego z najlepszych polskich gitarzystów Grzegorza Kapołkę, cieszyła się w minionych latach dużym powodzeniem, dając możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, wspólnego muzykowania, a także posłuchania najlepszych polskich jazzmanów i bluesmanów. Jako goście poprzednich festiwali wystąpili m.in.: Andrzej Zieliński, Leszek Winder, Marek Dykta, Andrzej Chochół, Darek Ziółek, Irek Głyk, Ryszard Sygitowicz, Mirek Rzepa, Sławek Wierzcholski, Adam Kulisz Band, „Krzak”, Marek Makaron z zespołem i „Jorgos Skolias Orkiestra”.

   Tym razem też nie obędzie się bez występów gwiazd. Pierwszego dnia imprezy (sobota, 22.11) o godz. 18:00 w DK „Sokolnia” zagrają: „Jerry’s Fingers”, Jan Gałach Band i Oberschlesien, a w niedzielę (23.11), po ogłoszeniu wyników i półrecitalu laureata festiwalu, wystąpi „Śląska Grupa Bluesowa”.

   Tak jak napisano w regulaminie – konkurs odbywający się w ramach V Imielin Blues Festivalu adresowany jest do amatorskich zespołów grających szeroko rozumianego bluesa. W związku z tym do udziału w imprezie dopuszczamy również formacje preferujące blues-rocka.

   Oczekujemy na szeroki odzew młodych wykonawców, którym bliski jest ten specyficzny, leżący u źródeł jazzu rodzaj muzyki. Wszystkie szczegóły organizacyjne i techniczne zawarte są w dołączonym regulaminie i karcie zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Grzegorz Kapołka
Roman Jochymczyk

REGULAMIN

   Imielin Blues Festival organizowany jest już po raz piąty. Jest to projekt adresowany do amatorskich zespołów grających szeroko rozumianego bluesa, a zatem do udziału będą także dopuszczone formacje preferujące blues-rocka.

   Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie karty zgłoszenia oraz CD lub DVD z dwoma nagranymi utworami, które będą materiałem dla komisji kwalifikacyjnej. W konkursie mogą wziąć udział tylko zespoły nieprofesjonalne, tzn. takie, które nie mają podpisanego kontraktu z żadnym impresariatem, wytwórnią płytową etc.

   Materiały należy nadsyłać do 10.11.2014 r. na adres podany na Karcie Zgłoszenia.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
I etap - zgłoszenia w terminie do 10.11.2014 r. Po wysłuchaniu nadesłanych materiałów Jury pod przewodnictwem czołowych polskich jazzmanów – Grzegorza Kapołki i Bronisława Dużego, zakwalifikuje najlepsze grupy do II etapu.
O wynikach zespoły zostaną powiadomione telefonicznie do 15.11.2014 r.

II etap - 22.11.2014 r. - w D.K. Sokolnia w Imielinie o godz. 10:00 rozpocznie się przesłuchanie zakwalifikowanych zespołów; kolejność występów zostanie ustalona drogą losowania. Czas prezentacji konkursowych nie może przekroczyć 15 minut i powinien zawierać 2 utwory.

Dla najlepszych zespołów przewidziano następujące nagrody:
Laureaci I miejsca otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 PLN brutto.
Laureaci II miejsca otrzymają nagrodę pieniężna w wysokości 2.000 PLN brutto.
Laureaci III miejsca otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 PLN brutto.

   Ponadto zdobywcy I miejsca wystąpią z 30 minutowym recitalem na koncercie galowym 23.11.2014 r. oraz będą mieli zagwarantowany specjalny koncert w Domu Kultury w Imielinie w pierwszym półroczu 2015 roku. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy, a laureaci dodatkowo pamiątkowe statuetki.

   Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, natomiast gwarantują możliwość skorzystania z zestawu perkusyjnego (oprócz talerzy i werbla). Zapewniają również wzmacniacze gitarowe, wzmacniacz basowy i nagłośnienie ewentualnych innych instrumentów oraz wokalu.

Załączniki:

- Regulamin - V Imielin Blues Festival

- Karta Zgłoszenia - V Imielin Blues Festival

Data: 2014-10-27, 23:51:55
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

   W tym dniu Msze św. będą sprawowane jak w każdą niedzielę. Kolekta tej Uroczystości przeznaczona będzie na potrzeby parafii. O godz. 14.00 zapraszamy na nabożeństwo popołudniowe połączone z procesją na cmentarz, gdzie odmówimy modlitwy za naszych zmarłych. O godz. 16.00 odprawimy Mszę św. za zmarłych zalecanych.

   Kartki na zalecki można nabyć przy stolikach, w zakrystii oraz kancelarii parafialnej. Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii, zaś w Uroczystość Wszystkich Świętych będą one przyjmowane także na cmentarzu przy kaplicy.

   Młodzież naszej parafii zaprasza na czuwanie modlitewne na cmentarzu 1 listopada o godz. 18.00.

   Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać od południa Uroczystości Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny do 8 listopada przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz... i Wierzę, modlitwy w int. Ojca św., odprawienie spowiedzi i przyjęcie komunii św. oraz zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzenie cmentarza.

   Od 1 -8 listopada zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które sprawować będziemy 45 minut przed mszą św. wieczorną.

   Policja prosi, aby w Uroczystość Wszystkich Świętych i pozostałe dni roku prawidłowo parkować swoje samochody na naszych parkingach. Czyńmy to tak, aby nie blokować innych samochodów, garaży oraz drogi dla Pogotowia Ratunkowego.

źródło: Wiadomości Parafialne - Niedziela, 26.10.2014 r.

Data: 2014-10-27, 23:26:20
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA:
Dom Kultury „Sokolnia” - Niedziela - 26.10.2014 r. - godz. 18.00 - „Przemysław Strączek Group” – koncert jazzowy

   W tym sezonie w Sokolni nie było jeszcze koncertu jazzowego. Zatem zapraszamy na występ znakomitego zespołu Przemysława Strączka. Jego lider to gitarzysta, kompozytor, producent, aranżer i pedagog. Przez krytyków uważany za jednego z najbardziej utalentowanych polskich gitarzystów jazzowych. Ukończył studia pedagogiczno-muzyczne na Uniwersytecie Śląskim oraz Instytut Jazzu w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest laureatem wielu konkursów gitarowych, m.in. w Warszawie i Bangkoku oraz autorem podręcznika dla gitarzystów jazzowych. W 2011 r. otrzymał Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2013 r. został uhonorowany nagrodą specjalną za osiągnięcia artystyczne także przez Ministra Kultury.

   W Imielinie Przemysław Strączek wystąpi z muzykami: Michał Wierba – fortepian, Francesco Angiuli – kontrabas i Flavio Li Vigni – perkusja. Będzie to więc skład polsko-włoski. W programie koncertu usłyszymy głównie utwory z najnowszej, wydanej 10 września płyty zespołu zatytułowanej „White Grain of Coffee”.

źródło: Kurier Imieliński nr 10(96) - październik 2014

Data: 2014-10-26, 9:01:29
PIŁKARSKI WEEKEND

XIII. KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ - GRUPA: „KATOWICE I”

AKS Mikołów - Pogoń Imielin 1:2 (1:0) (25.10.2014 r., godz. 11:00)

MKS Lędziny - LKS Łąka 4:3 (0:2) (25.10.2014 r., godz. 14:30)

Unia Kosztowy- KS Żory 3:0 (wo) (25.10.2014 r., godz. 14:30)

Górnik 09 Mysłowice - Ogrodnik Cielmice 3:0 (1:0) (25.10.14 r., g. 14:30)

Unia Bieruń Stary - Znicz Jankowice 0:0 (25.10.2014 r., godz. 14:30)

Piast Bieruń Nowy - MK Górnik Katowice 1:2 (25.10.2014 r., godz. 14:30)

Niwka Sosnowiec - Rozwój II Katowice 2:3 (25.10.2014 r., godz. 14:30)

Sparta Katowice - Tyski Sport II S.A. 0:1 (25.10.2014 r., godz. 14:30)

Data: 2014-10-26, 0:00:00
VIII. KONCERT JESIENI ORGANOWEJ...

15. FESTIWAL JESIEŃ ORGANOWA
w powiecie Bieruńsko-Lędzińskim
7 września - 26 października 2014 r.

26 PAŹDZIERNIKA 2014 r., godz. 17.00
Bojszowy Nowe, kościół Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych

Wykonawcy:
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach: Tomasz Giedwiłło - dyrygent, Henryk Jan Bator - organy. Małgorzata Maliszczak - fortepian, Agnieszka Maliszczak - mezzosopran, Adam Ryszard Saczka - tenor, Jerzy Główczewski - saksofon sopranowy, Tomasz Kałwak - instrumenty klawiszowe, Adam Buczek - perkusja, Sławomir Berny - instrumenty perkusyjne, Piotr Górka - kontrabas.

W programie m.in.:
J. Świder, O. Gjeilo, C. Courtney, H.J. Bator, M. Maliszczak.

Dyrekcja artystyczna, prowadzenie koncertów:
Roman Jochymczyk

Konsultacja:
Prof. Julian Gembalski

WSTĘP WOLNY NA WSZYSTKIE KONCERTY!

Data: 2014-10-25, 19:20:11
DZISIAJ W NOCY ŚPIMY DŁUŻEJ :)

   W nocy z soboty na niedzielę nastąpi powrót do czasu środkowoeuropejskiego (tzw. zimowego). Zmiana polegać będzie na cofnięciu wskazówek zegarów z godz. 3:00 na godz. 2:00. Będziemy mogli pospać godzinę dłużej, ale i wcześniej zapadnie zmrok.

   Czas letni i zimowy - stosuje się w około 70 krajach na świecie. Obowiązuje on we wszystkich krajach europejskich - z wyjątkiem Islandii - i wielu innych, m.in. w: USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii.

   Zmiana czasu ma na celu efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego, a co za tym idzie oszczędność energii. Prekursorami wprowadzenia czasu letniego byli Niemcy już w 1916 roku.

Data: 2014-10-25 18:25:06
JESIENNY IMIELIŃSKI TERCET LITERACKI

   Już po raz piąty, Biblioteka Miejska w Imielinie zaprasza na Jesienny Imieliński Tercet Literacki, który odbędzie się od 20 do 22 października. Ta trzydniowa impreza już na stałe wpisała się w kulturalny krajobraz naszego miasta. Tercet to cykl spotkań z autorami reprezentującymi różne gatunki literackie od kryminału poprzez reportaż, aż do literatury dziecięcej. Urozmaicony program stwarza okazję do poznania nowych trendów w literaturze i ciekawych dyskusji z autorami. W programie tegorocznego Jesiennego Imielińskiego Tercetu Literackiego znajdziemy takie nazwiska jak: Grzegorz Kasdepke, Olga Rudnicka, Jacek Hugo-Bader.

Poniedziałek, 20.10.2014 r., godz. 11.00

   Grzegorz Kasdepke – jak sam pisze o sobie 100% bajkopisarz. Autor książek dla dzieci i młodzieży. Twórca słuchowisk radiowych. W latach 1995-2000 redaktor naczelny magazynu dla dzieci "Świerszczyk". Autor scenariuszy programów oraz seriali telewizyjnych (Ciuchcia, Budzik, Podwieczorek u Mini i Maxa).

Wtorek, 21.10.2014 r., godz. 17.00

   Olga Rudnicka - nowy talent w literaturze kobiecej; absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; opiekunka społeczna w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Śremie. W pracy nad powieścią wykorzystuje wiedzę o codziennym życiu, przeżytą, zasłyszaną i zaobserwowaną. Jest osobą obdarzoną zmysłem obserwacji i wnikliwością, sarkastycznym poczuciem humoru oraz ironicznym spojrzeniem na realia współczesnego świata.

Środa, 22.10.2014 r., godz. 17.00

   Jacek Hugo-Bader - reporter Gazety Wyborczej od niemal 20 lat. Słynie z różnych wcieleń. Specjalizuje się w reportażach z Rosji. Zanim trafił do Gazety, dla chleba i przyjemności pracował m.in. jako wagowy w punkcie skupu trzody chlewnej, socjoterapeuta w poradni małżeńskiej, ładowacz na kolei.

Na wszystkie spotkania z autorami wstęp wolny.

źródło: Biblioteka Miejska

Data: 2014-10-18, 14:37:22
NIE DLA CZADU!
Rozpoczął się sezon grzewczy, a co za tym idzie, problem potencjalnego zatrucia czadem. Aby w jak największym stopniu zapobiec nieszczęśliwym przypadkom zatruć Państwowa Straż Pożarna wdraża społeczną kampanię pn. "Nie dla czadu".

Co to jest tlenek węgla?

   Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.
   Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

• ból głowy,
• ogólne zmęczenie,
• duszności,
• trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
• senność,
• nudności.

   Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.

Jak ratować zaczadzonego?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
• rozluźnij mu ubranie - rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.

   Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe - tel. 999, straż pożarną - tel. 998 lub 112.

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

• zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy nie zasłania kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeżeli nie są wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowały.

   Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

źródło: ulotka akcji: Nie dla czadu!

Data: 2014-10-17, 21:21:16
VII. KONCERT JESIENI ORGANOWEJ...

15. FESTIWAL JESIEŃ ORGANOWA
w powiecie Bieruńsko-Lędzińskim
7 września - 26 października 2014 r.

19 PAŹDZIERNIKA 2014 r., godz. 17.30
Lędziny-Hołdunów, kościół Chrystusa Króla

Wykonawca: Krzysztof Lukas - organy (Stuttgart).

W programie m.in.: J.S. Bach, G. Bohm, D. Buxtehude.

Dyrekcja artystyczna, prowadzenie koncertów:
Roman Jochymczyk

Konsultacja:
Prof. Julian Gembalski

WSTĘP WOLNY NA WSZYSTKIE KONCERTY!

Data: 2014-10-17, 20:04:16
HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA - DNI OTWARTE

źródło: Gimnazjum im. Powstańców Śląskich

Data: 2014-10-17, 19:34:07
KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA NA LINII 554

   W związku z zaprzestaniem przez TRANS VOBIS Sp. z o.o. świadczenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na linii 554 z dniem 17 października 2014 r. na trasie: Imielin, Chełm Śląski, Bieruń, Tychy Szpital zostaje wprowadzona komunikacja zastępcza, która będzie obsługiwana przez mini-busy (od 17 do 22 października 2014 r.).

   Mini-busy będą oznaczone napisem: komunikacja zastępcza 554 i będą odjeżdżały w kierunku Chełmu Śląskiego, Bierunia i następnie pojadą do przystanku Tychy Szpital gdzie będą kończyć bieg.

Kierunek: Tychy (Imielin - Chełm Śląski - Bieruń - Tychy)

W dni robocze
Imielin most: 5:30, 7:10, 8:30

W sobotę:
Imielin most: 5:30

   Z Tychów (przystanek Tychy Szpital) poprzez przystanki pośrednie w gminie Bieruń, Chełm Śląski do Imielina mini-busy będą odjeżdżać w dni robocze o godzinie: 13:45, 15:00 i 17:00, a w dni wolne o godzinie 6:40.

   Z dniem 23.10.2014 r. tj. czwartek zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa linią 54 (PKM Tychy) relacji: Imielin - Chełm Śląski - Bieruń - Tychy (końcowy przystanek Tychy Szpital). Dalszą podróż należy kontynuować innymi liniami trolejbusowymi bądź autobusowymi.

   Powrót z Tychów w kierunku Imielina będzie można realizować z przystanku Tychy Lodowisko, następnie Tychy Szpital i poprzez przystanki pośrednie, Gminę Bieruń, Chełm Śląski do Imielina.

Rozkład jazdy który będzie obowiązywał od 23 października 2014 r. można pobrać tutaj

źródło: Urząd Gminy Chełm Śląski, Urząd Miasta Imielin

Data: 2014-10-17, 19:27:15
PIŁKARSKI WEEKEND

XII. KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ - GRUPA: „KATOWICE I”

Pogoń Imielin - Unia Bieruń Stary 2:1 (0:1) (17.10.2014 r., godz. 15:00)

Ogrodnik Cielmice - Unia Kosztowy 1:2 (0:1) (17.10.2014 r., godz. 15:00)

LKS Łąka - Górnik 09 Mysłowice 1:3 (1:1) (17.10.2014 r., godz. 15:00)

MK Górnik Katowice - Niwka Sosnowiec 0:2 (0:1) (17.10.14 r., g. 15:00)

AKS Mikołów - Rozwój II Katowice 3:0 (0:0) (17.10.2014 r., godz. 15:00)

KS Żory - Sparta Katowice 0:3 (0:3) (18.10.2014 r., godz. 11:00)

Tyski Sport II S.A. - Piast Bieruń Nowy 3:1 (1:1) (18.10.14 r., godz. 11:00)

Znicz Jankowice - MKS Lędziny 3:2 (1:1) (18.10.2014 r., godz. 15:00)

Data: 2014-10-17, 19:23:47
ZAPROSZENIE

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Imielin

zaprasza na wyjazd autokarowy

Cieszyn - Teatr Miejski
„Gość Oczekiwany”

TERMIN: 22.11.2014 r. /sobota/

GODZ. WYJAZDU: 12:15 /Rynek/

KOSZT: 50 zł

Zapisy przyjmuje i informacji udziela w Bibliotece Miejskiej
w każdą środę w godzinach: 16:00-17:00
Skarbnik i Sekretarz Koła.

DO DNIA: 23 października 2014 r.

źródło: Zarząd P.Z.E.R.i I.

Data: 2014-10-17, 19:20:22
XII. KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ

W dniu 18 października 2014 r. (sobota) o godz. 15:00
na stadionie w Imielinie przy ul. gen. Józefa Hallera 37a
odbędzie się spotkanie piłkarskie

o Mistrzostwo KLASY OKRĘGOWEJ

pomiędzy:
Pogoń Imielin - Unia Bieruń Stary

Data: 2014-10-15, 23:21:03
SESJA RADY MIASTA IMIELIN

   W dniu 22 października 2014 r. o godz. 16.15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81 odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 września 2014 roku.
4. Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014.


6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi:
  - Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Programu Współpracy Miasta Imielin z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok.
7. Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącą Rady w sprawie powołania Rady Programowej Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie.
8. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
  a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej 5918S, ul. Nowozachęty w Imielinie z zastosowaniem „cichych asfaltów”,
  b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin wzdłuż Potoku Imielinka - pomiędzy ulicami Imielińską i Malornego,
  c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin pomiędzy ulicami Zachęty i Poniatowskiego,
  d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Kordeckiego, Hallera i Skargi,
  e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i wolne wnioski.
11. Sprawy bieżące Rady Miasta.
12. Zamknięcie Sesji.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2014-10-15, 22:27:09
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA:
Dom Kultury „Sokolnia” - Niedziela - 19.10.2014 r. - godz. 18.00 - Biesiada Śląska (Swaczyna w śląskich klimatach) – Ferajna Mariana Makuli

   Lider tej grupy to znany i lubiany śląski bard, animator kultury, satyryk i artysta estradowy, autor kilku książek i wielu innych tekstów, współtwórca śląskich kabaretów takich jak Cmok, Rak czy Raki z Nowej Paki. Tłumnie zgromadzona imielińska publiczność entuzjastycznie oklaskiwała niegdyś w Domu Kultury jego śląskie adaptacje dzieł Fredry i Gogola (Pomsta, Zolyty), słuchała Arii spod familoka, bawiła się na świątecznym koncercie pt. Willijoo.

   Tym razem Marian Makula zaprasza na podwieczorek ze śląskim humorem i piosenką. Koncert nosi tytuł: „Swaczyna w śląskich klimatach”, a swaczyna to pochodzące z czeskiego słowo oznaczające właśnie podwieczorek. Szczegółowy program jest na razie owiany tajemnicą, ale z pewnością będzie po śląsku, wesoło i melodyjnie.

   Na estradzie Sokolni wystąpią m.in.: Jolanta Golik, Jerzy Kiolbasa, Marek Malarz, Tomasz Białek, Andrzej Rakoczy, Mirosław Riedel oraz Bohdan Wańtuła.

źródło: Kurier Imieliński nr 10(96) - październik 2014

Data: 2014-10-14, 23:31:39
RAPORT Z MECZU ROCZNIKA 2004/05

Rozwój II Katowice 7:2 (3:2) Pogoń Imielin

Bramki dla Pogoni:
Morcinek Szymon 2x.

Skład Pogoni:
Zawadzki Łukasz - Krawczyk Kacper, Mazurkiewicz Dariusz, Klama Kamil, Demkiewicz Samuel, Marszałek Mateusz, Morcinek Szymon, Gawlik Kamil, Kozdra Łukasz, Palka Jakub, Palka Kamil, Makowski Igor.

Trener: Jarosław Zadylak

Data: 2014-10-14, 23:24:15
JARMARK ADWENTOWY W WIEDNIU
- wycieczka 29-30 listopada 2014 r.

PROGRAM ZWIEDZANIA WIEDNIA:

Spacer Ringiem: Maria-Theresien-Platz, Parlament, Ratusz, Burgtheater. Przejście przez Volksgarten na teren Hofburga. Zwiedzanie na zewnątrz Hofburga - zimowej rezydencji Habsburgów. Spacer najelegantszymi ulicami Wiednia: Kohlmarkt i Graben na Stefansplatz, zwiedzanie katedry św. Stefana. Kahlenberg - kościół Św. Józefa, panorama Wiednia.

I DZIEŃ:

Wyjazd z Rynku w Imielinie o godzinie 05.00.
Przyjazd do Wiednia około godziny 12.00.
Zwiedzanie miasta. Czas wolny.
Ok. 18.00 wyjazd do hotelu w Czechach. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

II DZIEŃ:

Śniadanie, wyjazd do Wiednia.
Dalsze zwiedzanie miasta.
Ok. 16.00 wyjazd w drogę powrotną.
Planowany przyjazd w godzinach nocnych (23.30 – 00.30).

ŚWIADCZENIA:

1. autokar (klimatyzacja, WC, video, cafe-service),
2. 1 nocleg w hotelu (pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami),
3. 1 śniadanie, 1 obiadokolacja,
4. pilot - przewodnik,
5. ubezpieczenie: NNW, KL i bagażu.

Koszty wstępów do obiektów pokrywają uczestnicy we własnym zakresie ok. 20 euro.

Termin: 29.11.2014 – 30.11.2014

Koszt: 289,00 zł od osoby

   Zapisy przyjmują bibliotekarze w godzinach pracy Biblioteki Miejskiej w Imielinie od 13 do 23 października. Przy zapisie wymagana wpłata zaliczki w wysokości 89,00 zł. Pozostałą kwotę należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada.

źródło: Miejskie Centrum Kultury

Data: 2014-10-12, 21:07:15
DERBY POWIATU DLA POGONI!


Bramkę na wagę trzech punktów strzelił Łukasz Samek.

MKS Lędziny 0:1 (0:0) Pogoń Imielin

Bramka:
81' 0:1 Samek Łukasz

Napomnienia:
31' Uniejewski Kamil, 75' Karlik Dawid

Wykluczenia:
---

Sędziowie:
Przystaś Rafał - Żmuda Sebastian, Kubocik Mariusz (Sosnowiec)

Czas gry:
I - 45' +1, II - 45' +4

Widzów:
100

Składy:

MKS Lędziny (stroje: czerwone): Gąsior Łukasz - Bednarek Grzegorz (k), Uniejewski Kamil, Józefowicz Marcin, Sopelewski Damian, Gardawski Łukasz (46. Włodek Rafał), Ingram Kamil (88. Roszak Mateusz), Gadaj Michał, Nagi Michał (65. Kostrzewa Grzegorz), Karlik Dawid, Nagi Nikodem (83. Michalski Grzegorz)
Ławka: Sitarz Dawid - Michalski Grzegorz, Włodek Rafał, Roszak Mateusz, Rozłowski Bartłomiej, Kostrzewa Grzegorz

POGOŃ (stroje: żółto-zielone): Tworuszka Dawid - Polarz Marcin, Bundzyło Łukasz (k), Cisoń Kamil, Pacwa Mateusz, Samek Łukasz, Wojtaszak Adrian, Malina Andrzej (82. Bella Denis), Cisoń Damian (65. Pizun Fabian), Stojak Robert (60. Cuber Grzegorz), Niewiedział Przemysław (75. Moch Mateusz)
Ławka: Stolorz Paweł - Cuber Grzegorz, Bella Denis, Cisoń Daniel, Moch Mateusz, Pizun Fabian

Zdjęcia:

GALERIA: XI KOLEJKA: MKS LĘDZINY - POGOŃ IMIELIN

UWAGA! Poczekaj aż galeria się w pełni załaduje i dopiero później klikaj w miniaturki!

Data: 2014-10-11, 19:33:55
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM SZLACHETNEJ PACZKI!
Tylko w 2013 roku SZLACHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin żyjących w niezawinionej biedzie, a łączna liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie – sięga prawie 700 tys.

   Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą biednych i bogatych. Dla 70% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu.

SZLACHETNA PACZKA 2014 rekrutuje wolontariuszy. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Aplikuj jeśli:

• masz w sobie chęć realnej pomocy i kochasz ludzi,
• lubisz pracę na wysokich obrotach i nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych,
• masz powołanie do służby innym ludziom,
• jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu,
• chcesz działać w zespole ludzi z pasją,
• chcesz być częścią prestiżowej drużyny SuperW,
• masz ukończone 18 lat.

Zadania wolontariusza:

• spotkania z rodzinami w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla których pomoc może być realną szansą na poprawę sytuacji,
• współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki,
• działanie w drużynie wolontariuszy w celu poszukiwania darczyńców, organizacji magazynu, transportu paczek.

Co możesz zyskać:

• radość niesienia pomocy,
• realną zmianę miejsca, w którym mieszkasz,
• udział w szkoleniach,
• rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji m.in. komunikacji, organizacji własnego czasu,
• szansę sprawdzenia się w działaniu,
• nową paczkę przyjaciół i znajomych.

Gotowy do służby? Zgłoś się na www.superw.pl

Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2014 r.

źródło: e-mail

Data: 2014-10-11, 18:20:41
UWAGA NA FAŁSZYWYCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI!
Ostrzegamy przed złodziejami, którzy okradają starsze osoby. Fałszywi pracownicy administracji, ZUS-u i innych instytucji wymyślając konieczność sprawdzenia wody, rzekome podwyżki emerytur lub obiecując inne korzyści, wchodzą do mieszkań starszych osób i okradają je.

   Policja bardzo często odnotowuje przypadki kradzieży dokonanej na tzw. "fałszywego pracownika". Oszuści działają zazwyczaj dwuosobowo upatrując sobie jako ofiary osoby w podeszłym wieku. Kiedy jeden z "pracowników" zagaduje ofiarę lub pilnuje aby nie wyszła z łazienki, gdzie sprawdza wodę, drugi penetruje mieszkanie kradnąc pieniądze, biżuterię lub inne cenne przedmioty. Często oszczędności całego życia... Co prawda policyjne statystyki z terenu naszego powiatu w ostatnim czasie nie odnotowały tego typu zdarzeń, jednak nie traćmy czujności gdyż złodzieje nie próżnują.

   Apelujemy o ostrożność mieszkańców i o to by nigdy nie wpuszczać osób obcych do domów. Warto znać ważne numery telefonów, by w razie potrzeby móc skontaktować się z administracją, gazownią itp. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że próbujący wejść do naszego mieszkania pracownik to oszust należy zawiadomić o tym Policję.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2014-10-11, 18:08:19
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA:
Dom Kultury „Sokolnia” - Niedziela - 12.10.2014 r. - godz. 16.00 - „Księżniczka na ziarnku grochu”.

   Miejskie Centrum Kultury nawiązuje do organizowanych w ubiegłych latach niedzielnych, rodzinnych spotkań z bajką. W tym sezonie planujemy 4 takie spektakle dla dzieci i rodziców. Do Imielina przyjedzie znakomity Teatr Rozrywki „Trójkąt” z Zielonej Góry, który przedstawi opowieść o tym, że uprzejmość i grzeczność pomaga w życiu nie tylko księżniczkom.

   Niezbyt miła i mocno rozkapryszona księżniczka ucieka z pałacu, by samodzielnie dotrzeć na bal do sąsiedniego królestwa. Po drodze przydarzają się jej różne niesamowite przygody, które powodują, że stopniowo uczy się uprzejmości i delikatności. Gdy dociera do celu, jest obdarta i przemoknięta, ale grzeczna i miła. Tym właśnie zdobywa serce królewicza.

   Przedstawienie zrealizowane zostało z wykorzystaniem różnorodnych technik i efektów specjalnych - teatru cieni, czarnego teatru (w świetle UV), światłowodów, laserów oraz klasycznych scen granych przez aktorów w stylowych, barwnych kostiumach. Liczne wątki komediowe sprawiają, że spektakl jest odbierany z zainteresowaniem i satysfakcją zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Serdecznie zapraszamy.

źródło: Kurier Imieliński nr 9(95) - wrzesień 2014

Data: 2014-10-11, 17:53:20
VI. KONCERT JESIENI ORGANOWEJ...

15. FESTIWAL JESIEŃ ORGANOWA
w powiecie Bieruńsko-Lędzińskim
7 września - 26 października 2014 r.

12 PAŹDZIERNIKA 2014 r., godz. 18.00
Bieruń, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wykonawcy: Tomasz Soczek - organy, Joanna Soczek - sopran.

W programie m.in.: N. Bruhns, M. Zieleński, G. Bohm, G.F. Haendel, C.P.E. Bach, W.A. Mozart.

Dyrekcja artystyczna, prowadzenie koncertów:
Roman Jochymczyk

Konsultacja:
Prof. Julian Gembalski

WSTĘP WOLNY NA WSZYSTKIE KONCERTY!

Data: 2014-10-11, 17:47:58
PIŁKARSKI WEEKEND

XI. KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ - GRUPA: „KATOWICE I”

MKS Lędziny - Pogoń Imielin 0:1 (0:0) (11.10.2014 r., godz. 11:00)

Piast Bieruń Nowy - KS Żory 1:0 (0:0) (11.10.2014 r., godz. 11:00)

AKS Mikołów - MK Górnik Katowice 1:0 (0:0) (11.10.2014 r., godz. 11:00)

Sparta Katowice - Unia Kosztowy 0:5 (0:2) (11.10.2014 r., godz. 15:00)

Unia Bieruń Stary - Rozwój II Katowice 3:0 (3:0) (11.10.2014 r., g. 15:00)

Górnik 09 Mysłowice - Znicz Jankowice 2:1 (0:1) (11.10.2014 r., g. 15:00)

Niwka Sosnowiec - Tyski Sport II S.A. 1:1 (0:0) (11.10.2014 r., g. 15:00)

LKS Łąka - Ogrodnik Cielmice 4:0 (4:0) (11.10.2014 r., godz. 15:00)

Data: 2014-10-11, 17:44:33
RAPORT Z MECZU ROCZNIKA 2004/05

Pogoń Imielin 6:1 (4:0) Gwiazda Ruda Śląska

Bramki dla Pogoni:
Morcinek Szymon 3x, Klama Kamil, Gawlik Kamil, Demkiewicz Samuel.

Skład Pogoni:
Zawadzki Łukasz, Kudera Bartosz - Krawczyk Kacper, Mazurkiewicz Dariusz, Klama Kamil, Demkiewicz Samuel, Marszałek Mateusz, Morcinek Szymon, Gawlik Kamil, Kozdra Łukasz, Palka Jakub, Palka Kamil, Kudera Kacper, Makowski Igor.

Trener: Jarosław Zadylak

Data: 2014-10-11, 17:36:29
XI. KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ

W dniu 11 października 2014 r. (sobota) o godz. 11:00
na stadionie w Lędzinach przy ul. Stadionowej 1
odbędzie się spotkanie piłkarskie

o Mistrzostwo KLASY OKRĘGOWEJ

pomiędzy:
MKS Lędziny - Pogoń Imielin

Data: 2014-10-09, 5:41:17
JAK FENIKS Z POPIOŁÓW...

Pogoń Imielin 3:0 (1:0) Górnik 09 Mysłowice

Bramki:
26' 1:0 Niewiedział Przemysław, 62' 2:0 Stojak Robert, 74' 3:0 Polarz Marcin (z rzutu karnego).

Data: 2014-10-05, 15:35:22
KZK GOP: KATOWICE, MYSŁOWICE, SIEMIANOWICE ŚL. - SILESIA MARATHON 2014
– dotyczy linii nr: 0, 5, 6, 7, 11, 18, 22, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 51, 61, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 91, 109, 110, 149, 154, 177, 190, 193, 222, 292, 296, 600, 657, 662, 672, 673, 674,...

   Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że z powodu biegu ulicznego SILESIA MARATHON 2014 w dniu 5 października 2014 roku (niedziela - tylko w tym dniu) będą występowały utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich. Trasa maratonu przebiegać będzie począwszy od rejonu Centrum Handlowego Silesia City Center (start z północnej strony ul. Chorzowskiej) ulicami miast: KATOWICE – Chorzowską, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka, al. Korfantego (zachodnia strona do pętli Słonecznej), al. Korfantego (wschodnia strona od strony Pętli Słonecznej do Siemianowic Śląskich), SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – Telewizyjną, Katowicką, Staszica, Sienkiewicza, Głowackiego, 27 Stycznia, Powstańców, Mysłowicką, KATOWICE – Strzelców Bytomskich, Grzegorzka, Le Ronda, Bohaterów Monte Casino, 1–go Maja, Obrońców Westerplatte, Roździeńską, Bednorza, Lwowską, Oswobodzenia, MYSŁOWICE – Obrzeżna Zachodnia, Mikołowska, KATOWICE – Mysłowicka, Szopienicka, Św. Anny, Pl. Wyzwolenia, Szopienicką, Górniczego Dorobku, Gospodarczą, Porcelanową, Trzech Stawów, Dolina 3 Stawów, Lotnisko, Pułaskiego, Graniczną, Dudy – Gracza, Dobrowolskiego, Nadgórników, Olimpijską, Morcinka, Sokolską, Chorzowską, z metą przy Centrum Handlowym Silesia City Center.

   W związku z okresowymi wstrzymaniami ruchu kołowego na ww. ulicach, wprowadza się czasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr: 0, 5, 6, 7, 11, 18, 22, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 51, 61, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 109, 110, 149, 154, 177, 190, 193, 222, 292, 296, 600, 657, 662, 672, 673, 674, 801, 807, 808, 814, 815, 820, 835, 840, 910, 911, 920, 930, 931, jak również autobusowej komunikacji zastępczej, tj. linii nr T-15, według poniższego zestawienia:

Miasto Katowice:

(...)

   Od ok. godziny 10:00 do ok. godziny 14:40 wyłączone z ruchu kołowego zostanie skrzyżowanie ul. Roździeńskiego, Dudy – Gracza, Dobrowolskiego oraz rejonu ul. Sokolskiej, Morcinka oraz Le Ronda. Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 0, 11, 18, 40, 50, 61, 66, 76, 77, 149, 154, 177, 296, 657, 673, 801, 807, 808, 814, 815, 835, 911, 931.

Linie autobusowe nr: 18, 66, 76, 77, 149, 931:

kierunek do Katowic – skierowanie do tymczasowego przystanku „Katowice Bogucicka”, który zlokalizowany będzie przy ul. Bogucickiej. Przystanek ten będzie przystankiem końcowym jak również początkowym dla tych ww. linii autobusowych. Ww. linie autobusowe po obsłudze przystanku „Kolonia Stawiska” skierowane zostaną z pominięciem obsługi przystanków: „Wilhelmina Skrzyżowanie”, „Zawodzie Zajezdnia”, „Zawodzie Pętla”, „Zawodzie Łączna”, „Zawodzie Ośrodek Sportowy”, „Zawodzie Bohaterów Monte Cassino”, tj. przejazd ulicami: Bagienną, wyjazd węzłem w Aleje Murckowską, następnie skręt w prawo w ul. 1 Maja, skręt w prawo w ul. Bogucicką.

kierunek do Mysłowic – po obsłudze przystanku początkowego „Katowice Bogucicka” autobusy tych linii skierowane zostaną ulicami: Bogucicką, Bagienną, Krakowską bez obsługi przystanków: „Zawodzie Bohaterów Monte Cassino”, „Zawodzie Ośrodek Sportowy”, „Zawodzie Łączna” i „Zawodzie Pętla”.

(...)

źródło: KZK GOP

Data: 2014-10-03, 20:33:25
V. KONCERT JESIENI ORGANOWEJ...

15. FESTIWAL JESIEŃ ORGANOWA
w powiecie Bieruńsko-Lędzińskim
7 września - 26 października 2014 r.

5 PAŹDZIERNIKA 2014 r., godz. 18.00
Chełm Śląski, kościół Trójcy Przenajświętszej

Wykonawcy: Zespół „Parnassos”: Martyna Pastuszka - skrzypce, Adam Pastuszka - skrzypce, Urszula Jasiecka-Bury - klawesyn, Mariusz Bury - teorba, Justyna Krusz - viola da gamba.

W programie: Koncert monograficzny: G.P. Telemann.

Dyrekcja artystyczna, prowadzenie koncertów:
Roman Jochymczyk

Konsultacja:
Prof. Julian Gembalski

WSTĘP WOLNY NA WSZYSTKIE KONCERTY!

Data: 2014-10-03, 20:24:08
PIŁKARSKI WEEKEND

X. KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ - GRUPA: „KATOWICE I”

MK Górnik Katowice - Unia Bieruń Stary 2:0 (0:0) (04.10.14 r., g. 11:00)

Pogoń Imielin - Górnik 09 Mysłowice 3:0 (1:0) (04.10.2014 r., godz. 15:00)

Unia Kosztowy - Piast Bieruń Nowy 1:1 (0:0) (04.10.2014 r., godz. 15:00)

Ogrodnik Cielmice - Sparta Katowice 1:3 (0:2) (04.10.2014 r., godz. 15:00)

KS Żory - Niwka Sosnowiec 3:4 (0:1) (05.10.2014 r., godz. 11:00)

Tyski Sport II S.A. - AKS Mikołów 5:0 (1:0) (05.10.2014 r., godz. 11:00)

Rozwój II Katowice - MKS Lędziny 3:4 (3:0) (05.10.2014 r., godz. 14:00)

Znicz Jankowice - LKS Łąka 0:0 (05.10.2014 r., godz. 15:00)

Data: 2014-10-03, 20:06:57
XVI. POWIATOWE ZAWODY LATAWCÓW
Zawody odbędą się na terenie lotniska modelarskiego w Lędzinach przy ul. Oficerskiej (teren przy osadnikach wodnych obok hałdy KWK „Ziemowit”).

ŚWIĘTO LATAWCA
4 październik 2014 r.

Lotnisko Modelarskie LOK
Lędziny, ul. Oficerska

Program:

9.30 - 10.00 - Przyznanie numerów startowych.

10.00 - Uroczyste otwarcie zawodów; ocena latawców oraz start latawców w poszczególnych kategoriach, podsumowanie wyników przez komisję sędziowską. Pokazy modelarskie. Ogłoszenie wyników – rozdanie nagród i wyróżnień.

14.00 - Zakończenie zawodów.

źródło: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Data: 2014-10-03, 19:54:29
X. KOLEJKA KLASY OKRĘGOWEJ

W dniu 4 października 2014 r. (sobota) o godz. 15:00
na stadionie w Imielinie przy ul. gen. Józefa Hallera 37a
odbędzie się spotkanie piłkarskie

o Mistrzostwo KLASY OKRĘGOWEJ

pomiędzy:
Pogoń Imielin - Górnik 09 Mysłowice

Data: 2014-10-01, 23:37:53
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA:


Dom Kultury „Sokolnia” zaprasza:
HARMONOGRAM ZAJĘĆ I IMPREZ - PAŹDZIERNIK 2014Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.
Data: 2014-10-01, 23:32:41

ARCHIWUM: WRZESIEŃ 2014  

2014

WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
LIPIEC
CZERWIEC
MAJ
KWIECIEŃ
MARZEC
LUTY
STYCZEŃ

2013

GRUDZIEŃ
LISTOPAD
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
LIPIEC
CZERWIEC
MAJ
KWIECIEŃ
MARZEC
LUTY
STYCZEŃ

2012

GRUDZIEŃ
LISTOPAD
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
LIPIEC
CZERWIEC
MAJ
KWIECIEŃ
MARZEC
LUTY
STYCZEŃ

.: (c) 2006-2014 by Andrzej Mańka - wszelkie prawa zastrzeżone :.
Wirtu@lny Imielin - Serwis poświęcony miastu Imielin, zawierający bieżące informacje lokalne, sportowe i kulturalne. www.imielin.slask.pl.