Strona główna | Mapa strony | Archiwum   

 

 

 

 

 

Imielin    Informator    Parafia    Galeria    Indeks firm    Forum    Księga gości    O stronie
 
ARCHIWUM: LUTY 2016
NOWE WYDANIE INFORMATORA...

   Lutowe wydanie przynosi szereg wieści o działaniach Zarządu i Rady Powiatu, o już zrealizowanych zadaniach (np. o nowych pracowniach w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu) i planach nie tylko na najbliższy okres, lecz także na najbliższe miesiące (monitoring wizyjny na drogach wjazdowych do powiatu) a nawet lata (budowa tunelu pod przejazdem kolejowym przy ul. Wawelskiej w Bieruniu Nowym).

   Z lektury informatora, Szanowny Czytelniku, dowiesz się, kto został laureatem Clemensa – Nagrody Starosty w Dziedzinie Kultury za rok ubiegły, jak wygląda nowe logo powiatu, co nowego proponuje swoim podopiecznym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przeczytasz kolejną poradę rzecznika konsumentów oraz prawnika. Dowiesz się, co się ostatnio ukazało drukiem i jest godne tego, by trafić na Twoją półkę z książkami oraz przeczytasz wiele innych godnych Twojej uwagi informacji.

   Począwszy od tego numeru informator będzie ukazywać się w nakładzie powiększonym do 15.000 egz. ale na gorszej jakości papierze gazetowym. Będzie wychodzić w większym formacie i dostarczany będzie bezpłatnie, co dwa miesiące przez wyspecjalizowaną firmę kolporterską wprost do domów (niewielka część egzemplarzy jak dotychczas będzie dostępna w Starostwie Powiatowym, w jednostkach powiatu, w urzędach miast i gmin, placówkach kultury i służby zdrowia.

   Życzymy satysfakcjonującej lektury. Uwagi i wnioski prosimy nadsyłać do redakcji informatora. E-mail: promocja@powiatbl.pl lub pocztą tradycyjną z dopiskiem w nagłówku INFORMATOR.

źródło: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Data: 2016-02-29, 21:57:23
„RODZINA 500 PLUS”
1 marca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zostanie uruchomiona infolinia dotycząca programu „Rodzina 500 plus”.

   Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

   500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

   Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.

   Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   Dzwoniąc pod numer 32 20 77 005 będzie można uzyskać informacje na temat realizacji programu. Infolinia będzie działała w godzinach pracy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-02-29, 21:27:55
„AKTYWNE WSPIERANIE PRZEZ SKUTECZNE DZIAŁANIE”

   Powiat bieruńsko-lędziński od dnia 1 stycznia 2016 roku przystąpił do realizacji projektu pn. „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 o łącznej wartości 1 689 971,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Europejskiego: 1 436 475,35 zł.

   Beneficjentem projektu jest powiat bieruńsko-lędziński, a Partnerami projektu jest gmina Imielin i gmina Bieruń. Realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej w Imielinie i Bieruniu.

   Projekt partnerski „Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Działanie” kierowany jest do 85 uczestników/-czek projektu z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wieku 15-65 lat, w tym osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych o stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osób kwalifikujących się lub korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osób niesamodzielnych, osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osób i rodzin korzystających z "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa".

   Rekrutacja uczestników do projektu odbywa się w sposób ciągły od 1.01.2016 - 30.09.2017 roku. Zapraszamy do udziału w projekcie zainteresowane osoby spełniające kryteria naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 324 08 11, na stronie internetowej http://pcpr.powiatbl.pl/aktywnewspieranie  lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach, ul. Lędzińska 24.

źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach

Data: 2016-02-29, 21:11:27
ZOSTAW 1 PROCENT W IMIELINIE! - aktualizacja

   Rozpoczął się okres rozliczania PIT-ów, a wraz z nim możliwość przekazania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 na wybraną organizację pożytku publicznego, która funkcjonuje na terenie Naszego Miasta.

   Wystarczy wpisać w odpowiednie okienka deklaracji numer KRS i koniecznie cel szczegółowy 1%.


KRS: 0000283966,
Cel szczegółowy 1%: Pogoń Imielin


KRS: 0000270261,
Cel szczegółowy 1%: UKKS Imielin Team 3807

   Zaktualizowany, zgodnie z art. 27a ust 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2016 można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Data: 2016-02-29, 9:00:14
UWAGA ZAWODNICY ROCZNIKA 2008/09!

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Imielin informuje,
że najbliższy trening rocznika 2008-2009
odbędzie się:

29 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a [GRUPA "A"].

29 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a [GRUPA "B"].

4 marca 2016 roku (piątek) o godzinie 17:00.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7 [GRUPA "A"].

4 marca 2016 roku (piątek) o godzinie 18:00.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7 [GRUPA "B"].

źródło: trener Przemysław Niewiedział

Data: 2016-02-28, 22:01:31
MARCOWY DYŻUR RADNYCH RADY MIASTA IMIELIN

   Na kolejny dyżur dnia 7 marca 2016 roku w godzinach od 16.00 do 17.00 do sali nr 21 na I piętrze w Urzędzie Miasta Imielin zapraszają mieszkańców następujący Radni:

- Marian Oleś,

- Tomasz Lamik,

- Ireneusz Kotela.

UWAGA:
Radni oczekują na mieszkańców z terenu całego miasta.

źródło: Kurier Imieliński nr 2(112) - luty 2016

Data: 2016-02-28, 21:53:11
DZIEŃ KOBIET W BIBLIOTECE

Miejskie Centrum Kultury
Biblioteka Miejska w Imielinie

zaprasza na

Dzień Kobiet w bibliotece

Po drugiej stronie lustra
spotkanie z Agatą Dominik
osobista stylistką (personal shopper)

Sala Konferencyjna Biblioteki Miejskiej
9 marca 2016 roku, godz. 17.00

Na spotkanie obowiązują darmowe wejściówki
do odbioru w Bibliotece Miejskiej
od 29 lutego 2016 roku.

źródło: Miejskie Centrum Kultury w Imielinie

Data: 2016-02-28, 21:45:59
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA


Dom Kultury „Sokolnia” zaprasza:
HARMONOGRAM ZAJĘĆ i IMPREZ - MARZEC 2016Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie.
Data: 2016-02-28, 21:24:52
ZA TYDZIEŃ REKOLEKCJE...

P l a n       R e k o l e k c j i       W i e l k o p o s t n y c h

Imielin 05.03. - 09.03.2016 r.

Sobota, 05.03.2016 r.
O godz. 17.00 Msza św. z nauką wprowadzającą.

Niedziela, 06.03.2016 r.
Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 16.00, o godz. 15.15 Gorzkie Żale.

Poniedziałek, wtorek 07.03 - 08.03.2016 r.
Msze św. o godz. 7.00 oraz 18.00 wraz z nauką rekolekcyjną.

Środa, 09.03.2016 r.
Msze św. o godz. 7.00, 16.00 oraz 18.00 wraz z nauką rekolekcyjną.
O godz. 16.00 msza św. w int. chorych, cierpiących i starszych wiekiem parafian (z udzielaniem sakramentu chorych).

Nauki stanowe:
- mężczyźni - niedziela, godz. 17.00,
- kobiety - poniedziałek, godz. 19.00,
- młodzież - wtorek, godz. 19.00.

Droga Krzyżowa wokół kościoła - wtorek, godz. 17.00

Spowiedź św.: codziennie od godz. 6.30 do godz. 7.00, od godz. 17.00 do godz. 18.00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu: poniedziałek od godz. 17.00 do godz. 18.00.

źródło: Wiadomości Parafialne - Niedziela, 28.02.2016

Data: 2016-02-28, 21:15:40
UWAGA ZAWODNICY ROCZNIKA 2006/07!

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Imielin informuje,
że najbliższy trening rocznika 2006-2007 odbędzie się:

29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

02 marca 2016 r. (środa) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI BIAŁE]

03 marca 2016 r. (czwartek) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

04 marca 2016 r. (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI BIAŁE]

29 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI BIAŁE]

01 marca 2016 r. (wtorek) o godzinie 17:45.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

03 marca 2016 r. (czwartek) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI BIAŁE]

źródło: trener Łukasz Stęchły

Data: 2016-02-28, 19:11:37
UWAGA ZAWODNICY ROCZNIKA 2008/09!

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Imielin informuje,
że najbliższy trening rocznika 2008-2009
odbędzie się:

26 lutego 2016 roku (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a [GRUPA "A"].

26 lutego 2016 roku (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a [GRUPA "B"].

źródło: trener Przemysław Niewiedział

Data: 2016-02-25, 21:09:55
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 30 - OBLODZENIE

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 20:00 dnia 24.02.2016 do godz. 09:00 dnia 25.02.2016; Przebieg: prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 °C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4 °C do -1 °C, lokalnie -6 °C, przy gruncie od -8 °C do -6 °C; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Grzegorz Mikutel; Godzina i data wydania: godz. 12:04 dnia 24.02.2016

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-02-24, 17:52:00
TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ...

Turniej Piłki Nożnej Halowej
Rocznika 2004/5 w Imielinie

28 lutego 2016 r., godz. 9:30

Hala Widowiskowo-Sportowa w Imielinie
ul. Wojciecha Sapety 8a

Uczestnicy:
MKS Żory
Rozwój Katowice
Wyzwolenie Chorzów
Górnik Jaworzno
MKS Siemianowiczanka Siemianowice Śl.
Pogoń Imielin

Organizator:
Pogoń Imielin

Współorganizator:
MOSiR Imielin w likwidacji

Data: 2016-02-24, 12:11:09
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 29 - OBLODZENIE

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 23:00 dnia 23.02.2016 do godz. 07:00 dnia 24.02.2016; Przebieg: prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 °C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1 °C do 1 °C, przy gruncie lokalnie do -2 °C; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Tomasz Knopik; Godzina i data wydania: godz. 17:40 dnia 23.02.2016

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-02-23, 19:31:28
SZKOŁA PODSTAWOWA: REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

   Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie ogłasza zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017.

Termin zgłaszania: 01-31.03.2016 r.

   Kwestionariusz zgłoszenia dziecka do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce: dokumenty dla rodziców.

źródło: Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Data: 2016-02-23, 14:56:57
SESJA RADY MIASTA IMIELIN

   W dniu 29 lutego 2016 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81 odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 stycznia 2016 roku.
4. Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Plan zadań inwestycyjno-remontowych na 2016 rok.
6. Ocena realizacji Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu na 2016 rok.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu w 2015 roku.
8. Kultura w mieście:
  - Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2015 rok,
  - Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2016 rok.
9. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
  a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2016-2020,
  b) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/92/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020,
  c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok,
  d) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy u dzieci w wieku 9 i 10 lat uczęszczających do szkoły podstawowej, mieszkańców Imielina na lata 2016-2020,
  e) w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,
  f) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2016 roku”,
  g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonych przy ul. Wyzwolenia, ul. Satelickiej, w rejonie ul. Dunikowskiego i ul. Rubinowej, przy ul. Kamiennej oraz przy ul. Św. Brata Alberta w Imielinie.
10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i wolne wnioski.
12. Sprawy bieżące Rady Miasta.
13. Zamknięcie Sesji.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2016-02-22, 20:11:04
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

   Zarząd SPI serdecznie zaprasza przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się 03 marca br. o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie.

Temat spotkania:

1. Formy zabezpieczenia umów cywilno-prawnych i wynikające z nich skutki prawne.

2. Wizerunek marki w internecie.

3. Fotowoltaika - małe przydomowe elektrownie słoneczne (wykład prowadzi certyfikowany instruktor odnawialnych źródeł energii).

źródło: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Imielina

Data: 2016-02-22, 18:12:53
„KWIATY DLA PAŃ”

   W przededniu Dnia Kobiet „Sokolnia” zaprasza przedstawicielki płci pięknej na specjalny koncert, którego wykonawcą będzie Orkiestra Rozrywkowa KWK „Mysłowice-Wesoła” pod dyrekcją Mirosława Kaszuby. Okazuje się, że niedaleko nas działa znakomity zespół, który koncertował w wielu krajach świata, ale jeszcze nie w Imielinie.

   Na koncie Happy Big Bandu są występy z udziałem wielu gwiazd polskiej estrady. Zespół prowadzi Mirosław Kaszuba – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych na kierunku dyrygentura orkiestr dętych. W 2005 roku objął stanowisko dyrygenta Orkiestry Dętej Kopalni „Mysłowice-Wesoła”, na bazie której stworzył orkiestrę rozrywkową typu big-bandowego.

   Happy Big Band w przerwach pomiędzy licznymi wojażami koncertowymi nagrał 8 płyt oraz zdobył wiele nagród na konkursach krajowych i zagranicznych.

   W koncercie wezmą również udział soliści: Anna Kamyk i Mateusz Wróbel.

Wejściówki w cenie 10 zł dostępne w placówkach MCK od 22 lutego.

źródło: Kurier Imieliński nr 2(112) - luty 2016

Data: 2016-02-21, 21:25:01
PLANOWANA PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934


Ulica Imielińska, widok w kierunku Chełmu Śląskiego.

Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w związku z trwającą procedurą projektową dla planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2016-02-21, 20:45:18
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA:
Dom Kultury „Sokolnia” - Niedziela - 28.02.2016 r. - godz. 18.00 - „Matragona” - „Anarti – muzyka zaginionego świata”.

   „Anarti – muzyka zaginionego świata”, taką nazwę nosi koncert z udziałem 7-osobowego zespołu. Grupa zapożyczyła swoją nazwę od jednej z bieszczadzkich gór, sama często określa się mianem „orkiestra jednej góry”. Jest to zespół multiinstrumentalistów sięgających do tradycji muzycznych różnych kultur, używających bogatego etnicznego instrumentarium. Jest laureatem m.in. pierwszego miejsca w konkursie Polskiego Radia „Nowa Tradycja” w Warszawie.

   Muzyka zespołu wymyka się prostej klasyfikacji. Koncerty mają charakter spektaklu, teatru instrumentalnego, w którym główne role grają takie egzotyczne narzędzia muzyczne jak psalterium, harfa gotycka, monochord, kalimba, marimbula, djembe, rawap, drumla, lira korbowa, sitar i wiele innych.

Wstęp wolny bez wejściówek.

źródło: Kurier Imieliński nr 2(112) - luty 2016

Zobacz także: „Matragona - orkiestra jednej góry”

Data: 2016-02-21, 20:21:36
UWAGA ZAWODNICY ROCZNIKA 2006/07!

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Imielin informuje,
że najbliższy trening rocznika 2006-2007 odbędzie się:

22 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

24 lutego 2016 r. (środa) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI BIAŁE]

25 lutego 2016 r. (czwartek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

26 lutego 2016 r. (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI BIAŁE]

22 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

24 lutego 2016 r. (środa) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI BIAŁE]

25 lutego 2016 r. (czwartek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

26 lutego 2016 r. (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI BIAŁE]

źródło: trener Łukasz Stęchły

Data: 2016-02-21, 10:23:09
NIECODZIENNA AKCJA STRAŻAKÓW NAD ZALEWEM


W dniu dzisiejszym dostaliśmy wezwanie do uwięzionych psów pomiędzy rurami, przy zalewie dziećkowickim.


Po przybyciu na miejsce wraz ze strażakami z PSP Tychy wyciągnęliśmy uwięzione psy oraz zajęliśmy się nimi do przyjazdu weterynarza.

źródło: OSP Imielin

Polub profil OSP Imielin na Facebooku

Data: 2016-02-20, 23:15:22
UWAGA ZAWODNICY ROCZNIKA 2008/09! - aktualizacja

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Imielin informuje,
że najbliższy trening rocznika 2008-2009
odbędzie się:

22 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a [GRUPA "A"].

22 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a [GRUPA "B"].

26 lutego 2016 roku (piątek) o godzinie 17:00.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7 [GRUPA "A"].

26 lutego 2016 roku (piątek) o godzinie 18:00.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7 [GRUPA "B"].

26 lutego 2016 roku (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a [GRUPA "A"].

26 lutego 2016 roku (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a
[GRUPA "B"].

źródło: trener Przemysław Niewiedział

Data: 2016-02-20, 22:51:37
ZAPROSZENIE

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Imielin

zaprasza na wyjazd autokarowy

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

TERMIN: 20.03.2016 r. /Niedziela Palmowa/

GODZ. WYJAZDU: 9.00 /Imielin-Rynek/

KOSZT: 35 zł/

Zapisy przyjmuje i informacji udziela w Bibliotece Miejskiej
w każdą środę w godzinach: 16:00-17:00
Skarbnik i Sekretarz Koła.

DO DNIA: 09.03.2016 r.

źródło: Zarząd P.Z.E.R.i I.

Data: 2016-02-20, 21:52:25
„KONKURS WIELKANOCNY”
Miejskie Centrum Kultury - Biblioteka Miejska zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie.

Biblioteka Miejska w Imielinie
ogłasza

Konkurs Wielkanocny

Tematem tegorocznego konkursu jest zajączek wielkanocny.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pracy przestrzennej związanej z tematyką konkursu. Minimalna wysokość 20 cm.

Prace mogą być wykonane z różnych materiałów: masa solna, gips, drewno, słoma.

Prace należy złożyć w siedzibie organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2016 r.

Podsumowanie konkursu nastąpi 21 marca o godz. 15:00 w holu biblioteki.

źródło: Kurier Imieliński nr 2(112) - luty 2016

Data: 2016-02-19, 23:12:10
MAPA WYPADKÓW DROGOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

   Interaktywna mapa tragicznych wypadków drogowych, jest dostępna w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP). Na oficjalnym geoportalu województwa śląskiego wskazano miejsca wypadków z udziałem pieszych, w których ponieśli oni śmierć lub doznali ciężkich obrażeń ciała. Do opisanych zdarzeń doszło w latach 2012-2015 na terenie województwa śląskiego.

   Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie ze Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, opracował mapę tragicznych wypadków drogowych za lata 2012-2015. Pod uwagę wzięte zostały zdarzenia z udziałem pieszych, w których ponieśli oni śmierć lub doznali ciężkich obrażeń ciała. Interaktywna mapa dostępna jest w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP) - oficjalnym geoportalu województwa śląskiego. Projekt zrealizowano w ramach „Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych w Ruchu Drogowym na lata 2015-2016”.

   W okresie od 2004 do 2014 roku na drogach województwa śląskiego odnotowano 20.979 wypadków drogowych z udziałem pieszych, co stanowi 34,4% ogółu wszystkich - 61.055 - wypadków drogowych. W zdarzeniach z udziałem pieszych zginęło 1818 osób, czyli 42,5% ogólnej liczby zabitych - 4275 - w wypadkach drogowych. 20.654 osób zostało rannych, co daje 27,4% ogólnej liczby rannych w wypadkach.

   Jak wynika z tych statystyk, problematyka bezpieczeństwa pieszych jest poważnym wyzwaniem dla śląskich policjantów. Dążąc do poprawy sytuacji, konieczne jest między innymi wyznaczenie miejsc niebezpiecznych, które po ich lokalizacji na interaktywnej mapie, posłużą podejmowaniu odpowiednich działań. Prezentowana mapa jest doskonałym narzędziem, którym mogą posługiwać się nie tylko mieszkańcy województwa, zainteresowani stanem bezpieczeństwa pieszych, ale i zarządcy dróg, zobligowani do dbałości o infrastrukturę drogową.

   Dla każdego wypadku można wyświetlić datę i godzinę zdarzenia oraz jego dokładne umiejscowienie.

   ORSIP umożliwia również wyszukiwanie zdarzeń drogowych w specjalnym formularzu na podstawie takich kryteriów, jak: data, nazwa gminy i powiatu, numer drogi, położenie itp.

   Na mapie wyznaczono także bufory - od 20m do 300 metrów - pokazujące miejsca niebezpieczne, w których wydarzyła się większa liczba wypadków.

   Stworzono również mapę, pokazującą ilość wypadków, które wystąpiły na terenie danej gminie.

   Mapa wypadków jest ciągle rozwijana i będzie uzupełniana nowymi danymi oraz poszerzana o nowe funkcjonalności, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Zobacz także: Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP)

Data: 2016-02-19, 22:47:01
TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ...

Turniej Piłki Halowej
Juniorów Rocznika 2000 w Imielinie

20 lutego 2016 r., godz. 9:30

Hala Widowiskowo-Sportowa w Imielinie
ul. Wojciecha Sapety 8a

Uczestnicy:
Polonia Łaziska Górne
Wyzwolenie Chorzów
Piast Bieruń Nowy
GTS Bojszowy
Sokół Wola
Pogoń Imielin

Organizator:
Pogoń Imielin

Współorganizator:
MOSiR Imielin w likwidacji

Data: 2016-02-19, 16:18:06
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 25 - OBLODZENIE

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 16:00 dnia 19.02.2016 do godz. 09:00 dnia 20.02.2016; Przebieg: Po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem przechodzącym w opady śniegu prognozuje się spadek temperatury poniżej 0 °C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2 °C do 0 °C, przy gruncie od -2 °C do 0 °C; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Łukasz Harasimowicz; Godzina i data wydania: godz. 11:27 dnia 19.02.2016

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-02-19, 15:51:18
POLICJA POSZUKUJE ŚWIADKÓW ZDARZENIA

   W dniu 07.12.2015 r. pomiędzy godz. 21.30 a 21.40 w Imielinie przy ul. Imielińskiej w rejonie przystanku na wysokości posesji nr 90-95 nieznany mężczyzna dokonał kradzieży torebki damskiej wraz z portfelem, a następnie oddalił się w kierunku centrum. Rysopis mężczyzny: wiek około 40 lat, około 180 cm wzrostu, średniej budowy ciała, włosy ciemne, średniej długości, ubrany był w w ciemną pikowaną kurtkę długości do pasa.

   W związku z powyższym osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawcy wykroczenia proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu - Zespół ds. Wykroczeń tel. 32 323 32 67 lub Sekretariat Wydziału Prewencji tel. 32 323 32 60.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2016-02-19, 15:43:03
WYPADEK

   18.02.2016 r. godz. 19:15, Imielin, ul. Imielińska, pow. bieruńsko–lędziński. Śmiertelne potrącenie pieszego przez kierującego samochodem osobowym.

źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Data: 2016-02-19, 15:36:41
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA:
Dom Kultury „Sokolnia” - Niedziela - 21.02.2016 r. - godz. 16.00 - „Witajcie w naszej bajce”.

   W samym środku zimowych „Ferii z Teatrem” Sokolnia zaprasza wszystkie dzieci z rodzicami na wspólne śpiewanie połączone z animacjami dla najmłodszych. Program będzie zawierał najpiękniejsze piosenki z bajek i filmów dla dzieci takich jak Król Lew, Pocahontas, Kraina Lodu, Pingwiny z Madagaskaru, Barbie, Monster High. Pojawią się też najbardziej znane utwory Majki Jeżowskiej (m.in.: Wszystkie dzieci nasze są, A ja wolę moją mamę, Kolorowe dzieci, Na raz na dwa). Scenariusz przewiduje także recytację popularnych wierszy dla dzieci (A. Fredry, J. Tuwima, J. Brzechwy), różne quizy i zabawy.

   Podczas wszystkich punktów programu dzieci zapraszane będą do wspólnej zabawy, otrzymają również drobne słodkie upominki. Wstęp wolny bez wejściówek.

Data: 2016-02-17, 23:40:07
UWAGA ZAWODNICY ROCZNIKA 2008/09!

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Imielin informuje,
że najbliższy trening rocznika 2008-2009
odbędzie się:

19 lutego 2016 roku (piątek) o godzinie 17:00.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7 [GRUPA "A"].

19 lutego 2016 roku (piątek) o godzinie 18:00.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7 [GRUPA "B"].

źródło: trener Przemysław Niewiedział

Data: 2016-02-14, 22:59:21
WICEMISTRZOWIE TURNIEJU...


Zawodnicy rocznika 2004/05, stoją od lewej: Mateusz Marszałek, Karol Sroczyński, Łukasz Kozdra, Igor Makowski, Jarosław Zadylak (trener), Kacper Krawczyk, Łukasz Zawadzki; klęczą od lewej: Igor Rogowski, Dariusz Mazurkiewicz, Szymon Morcinek, Samuel Demkiewicz, Kamil Gawlik (fot. e-mail).

Mecze z udziałem Pogoni:

Pogoń Imielin - Gosław Jodłownik 6:0
Pogoń Imielin - MKS Żory II 2:0
Pogoń Imielin - MKS Żory III 6:0
LKS Mizerów - Pogoń Imielin 1:1
Pogoń Imielin - MKS Żory I 1:5

Najlepszy zawodnik turnieju: Samuel Demkiewicz

Data: 2016-02-14, 22:29:07
MZK TYCHY: KOMUNIKACJA W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

   Uprzejmie informujemy, iż w związku z rozpoczynającymi się w Województwie Śląskim feriami zimowymi od 15.02.2016 r. do 28.02.2016 r. zawiesza się kursowanie linii komunikacyjnych: „Sz”, 56, 95, 252 i 253.

   Ponadto w tym okresie nie będą wykonywane kursy oznaczone symbolem ” f “.

źródło: Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

Data: 2016-02-14, 10:56:37
ZAPROSZENIE

   Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu oraz Burmistrz Miasta Imielin zapraszają mieszkańców na konsultacje społeczne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w mieście.

Konsultacje odbędą się dnia 18 lutego br. o godzinie 14:00
w Bibliotece Miejskiej w Imielinie.

   Podczas spotkania zostanie przedstawiony aktualny stan bezpieczeństwa na terenie gminy Imielin, struktura jednostki KPP Bieruń, działania związane z tworzeniem "mapy zagrożeń" oraz dyskusja dotycząca spraw bezpieczeństwa w mieście.

   Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu
insp. Sławomir Sałbut

   Burmistrz Miasta Imielin
Jan Chwiędacz

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2016-02-13, 14:46:31
UWAGA ZAWODNICY ROCZNIKA 2006/07!

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Imielin informuje,
że najbliższy trening rocznika 2006-2007 odbędzie się:

15 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

19 lutego 2016 r. (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

20 lutego 2016 r. (sobota) o godzinie 7:30.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI BIAŁE]

16 lutego 2016 r. (wtorek) o godzinie 17:45.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

19 lutego 2016 r. (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a.
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

źródło: trener Łukasz Stęchły

Data: 2016-02-13, 14:37:26
UKAZAŁ SIĘ NOWY NUMER KURIERA IMIELIŃSKIEGO

W numerze:

   Jubileuszowy koncert, Porady Notariusza: Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany..., W sprawie bezpieczeństwa w Imielinie, Rekordowy rok, Mniej przestępstw, niebezpiecznie na drogach, Mistrzowie grilla polecają: Tarta ze szpinakiem, Wszechstronni z Imielina, Złota Karta Czytelnika, Stypendia sportowe, Co długo siedzi w pamięci - Wywiad z ks. dr Józefem Pielorzem, Osiemdziesięcioletni solenizanci, Dzień Babci i Dziadka, 90 lat Walentego Kobióra, Pogoń wicemistrzem, Bliscy zwycięstwa i wiele innych artykułów o naszej miejscowości.

Data: 2016-02-13, 10:57:54
MARCOWY DYŻUR RADNYCH RADY MIASTA IMIELIN

   Na kolejny dyżur dnia 7 marca 2016 roku w godzinach od 16.00 do 17.00 do sali nr 21 na I piętrze w Urzędzie Miasta Imielin zapraszają mieszkańców następujący Radni:

- Marian Oleś,

- Tomasz Lamik,

- Ireneusz Kotela.

UWAGA:
Radni oczekują na mieszkańców z terenu całego miasta.

źródło: Kurier Imieliński nr 2(112) - luty 2016

Data: 2016-02-13, 10:55:28
OGŁOSZENIE!

   Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie informuje Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 w terminie od 9 lutego do 29 lutego 2016 roku do godziny 16.00. Nie spełnienie tego warunku skutkuje odjęciem dziecka procesem rekrutacji.

   Deklarację można pobrać w sekretariacie lub u wychowawcy.

źródło: Przedszkole Miejskie w Imielinie

Data: 2016-02-11, 22:17:15
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA:
Biblioteka Miejska - Piątek - 12.02.2016 r. - godz. 17.00 - Poetyckie Walentynki.

   Zapraszamy wszystkich miłośników poezji na poetyckie walentynki z Grażyną Janotą, już w najbliższy piątek o godz. 17.00.

   Jak mówi krytyk i poeta Maciej Szczawiński: "W jej wierszach widać i słychać zauroczenie materią, respekt przed rzeczywistością i jej niepodległym znaczeniem. Grażyna Janota nie kreuje jej ze słów, z szaleństw wyobraźni, z egotycznych przeczuć. Poetyckie esse ma tutaj błogosławioną w sztuce lokalność, imię własne, własny kontur, adres i zapach..."

źródło: Biblioteka Miejska w Imielinie

Data: 2016-02-11, 21:34:27
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 22 - OBLODZENIE

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 22:00 dnia 11.02.2016 do godz. 08:00 dnia 12.02.2016; Przebieg: Po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 °C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2 °C do 0 °C, przy gruncie od -4 do -1 °C, w rejonach podgórskich od -4 do -2 °C, przy gruncie od -5 do -3 °C; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Anna Woźniak; Godzina i data wydania: godz. 14:56 dnia 11.02.2016

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-02-11, 21:02:51
FERIE Z MIEJSKIM CENTRUM KULTURY

Data: 2016-02-10, 21:55:47
„MOJA WIELKANOCNA PISANKA”
Miejskie Centrum Kultury - Dom Kultury „Sokolnia” zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie na pisankę.

Cel konkursu: podtrzymanie tradycji związanych ze zdobieniem jaj na wielkanocny stół.

Technika wykonania: dowolna na wydmuszkach za wyjątkiem technik tradycyjnych.

Uczestnicy: dzieci i młodzież imielińskich placówek oświatowych.

Prace należy składać do 14 marca 2016 r.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zachęcamy również do malowania jajek w technikach tradycyjnych (pisanki i kraszanki). Będą one oceniane w oddzielnej grupie.

Wręczenie nagród nastąpi w Domu Kultury „Sokolnia”
18 marca 2016 r. (piątek) o godz. 17.00

Data: 2016-02-10, 21:48:59
KZK GOP: FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH

   Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w okresie ferii zimowych w szkołach od 15 do 28 lutego 2016 roku będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w ferie (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii).

źródło: KZK GOP

Data: 2016-02-10, 21:37:08
MECZ KONTROLNY

W dniu 14 lutego 2016 r. (niedziela) o godz. 15:30
na boisku w Tychach przy ulicy Edukacji
odbędzie się spotkanie piłkarskie

pomiędzy:
JUW-e Jaroszowice - Pogoń Imielin

Data: 2016-02-08, 20:17:38
ZANIM PRZEJDZIESZ: DAJ ZNAK!

   W styczniu na śląskich drogach odnotowaliśmy 130 wypadków, z czego do 94 zdarzeń doszło w okolicy przejść dla pieszych. Życie straciło 10 osób, w tym 9 pieszych. W trzech przypadkach piesi zginęli bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Prowadzona przez policjantów analiza zdarzeń drogowych dowodzi, że 80 wypadków z udziałem przechodniów zaistniało z winy kierujących pojazdami, a jedynie 9 z winy pieszych. Główną przyczyną wypadków było nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa na pasach.

   W trosce o bezpieczeństwo śląska drogówka inicjuje akcję "Daj znak" skierowaną do kierowców i pieszych. Policjanci sugerują pieszym, by przed wejściem na przejście dali znać kierowcy, że chcą przejść poprzez wyciągnięcie ręki. Gest ten ma na celu zasygnalizowanie kierowcom, że pieszy wchodzi na jezdnię. Nie oznacza to jednak, że pieszy po wykonaniu tego gestu ma bez zastanowienia wejść na drogę nie upewniając się, czy istnieje taka możliwość.

Pamiętajmy!

   Podstawowa zasada mówi, że pieszy, który na oznakowanym przejściu dla pieszych rozpoczął przechodzenie przez drogę, ma pierwszeństwo przed uczestnikami ruchu poruszającymi się po tej drodze, o ile przejście to nie jest kierowane przez upoważnioną do tego osobę lub sygnalizację świetlną. Oznacza to, że nie wolno zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia lub przyśpieszenia kroku, gdy znajduje się już na przejściu. Niebezpiecznymi i zabronionymi manewrami są także: omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu i wyprzedzanie bezpośrednio przed lub na przejściu dla pieszych. Do zdarzeń na "pasach" często dochodzi na jezdniach o dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku. Dlatego też zaleca się, aby widząc przed sobą "zebrę", kierujący jadąc nie zmieniał już zajmowanego pasa ruchu.

   Nie tylko kierowcy mają obowiązki podczas pokonywania "pasów". Przepisy wyraźnie mówią, że pieszy przechodząc przez jezdnię musi zachować szczególną ostrożność, a także korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych. Kategorycznie zabrania się pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd i zza innego pojazdu lub przeszkody, ograniczającej widoczność. Zabrania się także pieszemu zwalniania kroku, zatrzymywania bez wyraźnej przyczyny podczas przechodzenia przez jezdnię, a także przebiegania przez drogę.

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data: 2016-02-07, 20:54:39
UWAGA ZAWODNICY ROCZNIKA 2008/09!

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Imielin informuje,
że najbliższy trening rocznika 2008-2009
odbędzie się:

8 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a [GRUPA "A"].

8 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a [GRUPA "B"].

12 lutego 2016 roku (piątek) o godzinie 17:00.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7 [GRUPA "A"].

12 lutego 2016 roku (piątek) o godzinie 18:00.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7 [GRUPA "B"].

źródło: trener Przemysław Niewiedział

Data: 2016-02-07, 19:05:28
STRAŻACKIE PODSUMOWANIE ROKU


Jedna z wielu akcji strażaków PSP Tychy i OSP Imielin w ubiegłym roku.

Raport z ważniejszych działań systemu ratowniczo-gaśniczego realizowanych w 2015 roku na terenie miasta Tychy i powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Przy okazji podsumowania, przypomnijmy sobie jeszcze raz archiwalne akcje...

Zdjęcia:

GALERIA: AKCJA RATOWNICZA PRZY ULICY WANDY W IMIELINIE

GALERIA: IX. POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH


W Imielinie na ogólną ilość 16 pożarów, 9 to pożary traw i upraw w rolnictwie.

Data: 2016-02-07, 9:31:46
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE ZAPRASZA:
Dom Kultury „Sokolnia” - Sobota - 13.02.2016 r. - godz. 18.00 - Walentynki w Sokolni – zespół „Cisza Jak Ta”.

   W niedzielę 14 lutego wypadają tradycyjne już – również w Polsce – Walentynki, czyli Dzień Zakochanych. Postanowiliśmy tym razem pozostawić tą wyjątkową niedzielę samym zainteresowanym, czyli zakochanym, a koncert z tej okazji zorganizować w sobotę – 13 lutego. Będzie to zatem jakby wigilia walentynek.

   Oto co sami artyści piszą o sobie: „Od dwunastu już lat podróżujemy wspólnie po ścieżkach gór, poezji i muzyki, ubierając w nuty słowa wielkich polskich poetów. Tych najbardziej znanych i tych, których twórczość warto poznać bardziej. Podążamy brukowanym ulicami miast, ścieżkami górskich szlaków, śladami ludzkiej wrażliwości, ze słowem i muzyką, by pokazywać świat prozy w piękniejszy, pełen poetyckiej mądrości sposób. Mieliśmy ponad pięćset koncertów, a droga ciągle nie przestaje być celem. O spirytus movens naszej wędrówki - miłości we wszystkich odcieniach, barwach i aspektach opowiedzą wam słowa autorskie zespołu oraz wiersze Jonasza Kofty, Agnieszki Osieckiej, Bolesława Leśmiana, Wojtka Bellona, Edwarda Stachury, Haliny Poświatowskiej, Wiesławy Kwinto-Koczan i wielu innych. Zapraszamy na poetycko-muzyczną wędrówkę po Krainie Łagodności”.

źródło: Kurier Imieliński nr 1(111) - styczeń 2016

Data: 2016-02-07, 0:18:39
ODPUST KU CZCI ŚW. WALENTEGO

   W przyszłą niedzielę (14.02) przypada odpust ku czci św. Walentego w Bieruniu Starym. Zapraszamy na Mszę św., która będzie sprawowana w int. naszych parafian o godz. 9.30.

źródło: Wiadomości Parafialne - Niedziela, 07.02.2016 r.

Program uroczystości odpustowej
ku czci Świętego Walentego
14 lutego 2016 roku
w Bieruniu Starym.

źródło: Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu

Data: 2016-02-07, 0:00:15
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ROCZNIKA 2006 I MŁODSI...


Zespół Pogoni Imielin.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ ROCZNIKA 2006 i MŁODSI W IMIELINIE

GRUPA I

Rozgrywki:

TS United II Żywiec - GOSiR w Chełmie Śląskim 1:1
AKS Mikołów - Pogoń II Imielin 9:0
TS United II Żywiec - AKS Mikołów 1:1
GOSiR w Chełmie Śląskim - Pogoń II Imielin 3:1
TS United II Żywiec - Pogoń II Imielin 4:2
GOSiR w Chełmie Śląskim - AKS Mikołów 0:2

Tabela końcowa:

1. AKS Mikołów - 7 pkt., bilans: 12-1
2. TS United II Żywiec - 5 pkt., bilans: 6-4
3. GOSiR w Chełmie Śląskim - 4 pkt., bilans: 4-4
4. Pogoń II Imielin - 0 pkt., bilans: 3-12

GRUPA II

Rozgrywki:

TS United Żywiec - Rozwój Katowice 1:0
MKS Olimpia Piekary Śląskie - Pogoń Imielin 5:2
TS United Żywiec - MKS Olimpia Piekary 2:1
Rozwój Katowice - Pogoń Imielin 7:1
TS United Żywiec - Pogoń Imielin 2:0
Rozwój Katowice - MKS Olimpia Piekary 3:1

Tabela końcowa:

1. TS United Żywiec - 9 pkt., bilans: 5-1
2. Rozwój Katowice - 6 pkt., bilans: 10-3
3. MKS Olimpia Piekary - 3 pkt., bilans: 7-7
4. Pogoń Imielin - 0 pkt., bilans: 3-14


TS United Żywiec zwycięzcą Turnieju Piłki Nożnej Halowej Rocznika 2006 i Młodsi
w Imielinie.

Data: 2016-02-06, 22:50:27
UWAGA ZAWODNICY ROCZNIKA 2006/07!

Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Imielin informuje,
że najbliższy trening rocznika 2006-2007 odbędzie się:

8 lutego 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 17:30.
Boisko sportowe, ul. gen. Hallera 37a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

12 lutego 2016 r. (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

13 lutego 2016 r. (sobota) o godzinie 7:30.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a
[GRUPA "ŻÓŁTA" - KOSZULKI BIAŁE]

9 lutego 2016 r. (wtorek) o godzinie 17:45.
Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa, ul. Karola Miarki 7
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

12 lutego 2016 r. (piątek) o godzinie 17:00.
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Wojciecha Sapety 8a.
[GRUPA "CZERWONA" - KOSZULKI NIEBIESKIE]

źródło: trener Łukasz Stęchły

Data: 2016-02-06, 16:24:21
PODSUMOWANIE ROKU CZYTELNICZEGO A.D. 2015


Podczas uroczystej gali wręczono „Złote Karty Czytelnika” i podsumowano kolejny rok działalności biblioteki.

Biblioteka w liczbach:

• Stan księgozbioru: 26 192 (2014 r. 24 776) +1 416

• Czytelnicy ogółem: 2 254 (2014 r. 2 203) +51

• Wypożyczenia: 41 110 (2014 r. 40 438) +672

Zbiory biblioteczne:

• Literatura piękna dla dzieci: 4 898

• Literatura popularnonaukowa i naukowa: 8 819

• Literatura piękna dla dorosłych: 12 475

Czytelnicy Biblioteki wg wieku:

• do lat 12: 197

• 13-15 lat: 144

• 16-19 lat: 225

• 20-24 lat: 299

• 25-44 lat: 848

• 45-60 lat: 371

• powyżej 60 lat: 170

Struktura wypożyczeń:

• Literatura popularnonaukowa i naukowa: 6 984

• Literatura piękna dla dzieci: 7 487

• Literatura piękna dla dorosłych: 26 639


Galę wręczenia „Złotych Kart Czytelnika” uświetnił występ Franciszka Mikundy.


Laureaci „Złotej Karty Czytelnika” A.D. 2015.


Podziękowania.


Najbliższe imprezy w Bibliotece Miejskiej.

Data: 2016-02-06, 0:02:17
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 17 - OPADY MARZNĄCE

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 00:00 dnia 06.02.2016 do godz. 07:00 dnia 06.02.2016; Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu i marznącej mżawki, powodujących gołoledź; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Michał Solarz; Godzina i data wydania: godz. 13:17 dnia 05.02.2016

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-02-05, 20:40:16
GIMNAZJUM: WARSZTATY DLA RODZICÓW

   Informujemy, że warsztaty dla rodziców na temat: „Jak wspomóc siebie i dziecko w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?” odbędą się 9 lutego (wtorek) 2016 r. w godz. 16.00 – 18.00/19.00 w budynku Gimnazjum.

   Prosimy rodziców, którzy zadeklarowali udział w tym spotkaniu o potwierdzenie przybycia.

źródło: Gimnazjum im. Powstańców Śląskich

Data: 2016-02-04, 20:35:53
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 16 - OBLODZENIE

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 21:00 dnia 04.02.2016 do godz. 08:00 dnia 05.02.2016; Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 °C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3 °C do -1 °C, przy gruncie do -4 °C; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Szymon Pysz; Godzina i data wydania: godz. 19:17 dnia 04.02.2016

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2016-02-04, 20:08:44
KALENDARZ REGAT NA ZALEWIE... W 2016 ROKU

   Dziesięć imprez regatowych odbędzie się w tym roku na Zalewie Dziećkowice II w Chełmie Śląskim.

Poniżej kalendarz imprez w nowym sezonie:

14.05 – Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA,

04.06 – Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA,

18.06 – Nocne Regaty o Naftową Lampę Komandora,

25–26.06 – Mistrzostwa Śląska w Klasie Omega,

16.07 – Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA,

30.07 – Regaty Samotników,

13.08 – Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA,

27.08 – Rodzinne Regaty Zakończenia Wakacji,

16.09 – Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA,

24.09 – Regaty o Błękitną Wstęgę Zbiornika Dziećkowice II.

źródło: Yacht Club OPTY

Data: 2016-02-04, 20:01:17
ZAPROSZENIE NA DEBATY
– tworzenie map zagrożeń bezpieczeństwa.

   Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu wspólnie z władzami samorządowymi powiatu bieruńsko-lędzińskiego zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, instytucji, zarządców wspólnot mieszkaniowych itp., a także dziennikarzy na konsultacje społeczne, których celem jest stworzenie map zagrożeń bezpieczeństwa.

   Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji, jak również resortu spraw wewnętrznych i administracji jest utworzenie w całej Polsce krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W jej tworzeniu znaczący wpływ ma opinia społeczeństwa oraz rola mediów w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mapa powinna zawierać, poza danymi statystycznymi i wynikami badań opinii społecznej, wnioski z debat i konsultacji społecznych.

   Podkreślenia wymaga fakt, że Policja bardzo szeroko otwiera się na kontakt ze społeczeństwem.

   Pierwsza debata związana z mapami zagrożeń na terenie garnizonu śląskiego odbyła się 29 stycznia br. w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Szereg kolejnych tego rodzaju spotkań na wszystkich poziomach struktur państwowych i samorządowych, aż do szczebli rad osiedli zaplanowano na luty. To właśnie opinie społeczne będą miały decydujący wpływ na ostateczny kształt projektowanego narzędzia informatycznego, służącego do prezentacji informacji o stanie bezpieczeństwa.

   W powiecie bieruńsko-lędzińskim społeczne konsultacje odbędą się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Bieruniu przy ul. Św. Kingi 1. Zaplanowano je w następujących terminach:

• 16 lutego 2016 r. o godz. 12.00 dla przedstawicieli organizacji z terenu Bierunia i Bojszów;

24 lutego 2016 r. o godz. 12.00 dla przedstawicieli organizacji z terenu Lędzin, Chełmu Śląskiego i Imielina. - Debata w tym dniu nie odbędzie się - wyznaczono nowe terminy i miejsca spotkań.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2016-02-04, 18:01:29
FERIE Z MOSIREM...

   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie w likwidacji zaprasza na sportowe spędzenie ferii. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu: I TYDZIEŃ (15-19 lutego 2016 roku) – zajęcia w hali widowiskowo-sportowej; II TYDZIEŃ (22-26 lutego 2016 roku) - zajęcia w sali gimnastycznej Gimnazjum w Imielinie.

   Dodatkową atrakcją (uzależnioną od warunków atmosferycznych) będą wyjazdy na lodowisko sezonowe w Chełmku, które planowane są 17 lutego oraz 24 lutego 2016 roku.

źródło: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Imielinie

Data: 2016-02-03, 23:31:48
JAKĄ WODĘ MAMY W KRANACH?
Jeżeli GPW Katowice nie zawiadamia o czasowym wyłączeniu studni głębinowej to przez większość czasu mamy w Imielinie w sieci wodę mieszaną.

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Zobacz także: Badanie jakości wody

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin

Wpływ twardości na właściwości wody

   Twardość wody ma wpływ na jej napięcie powierzchniowe. Im większe napięcie powierzchniowe wody, tym trudniej zwilża ona wszelkie powierzchnie, na skutek czego trudniej jest za jej pomocą czyścić powierzchnie zabrudzone. Twarda woda wymaga stosowania większych ilości mydła, gdyż powoduje wytrącenie trudno rozpuszczalnych soli kwasów tłuszczowych i metali odpowiedzialnych za twardość wody.

źródło: Wikipedia - Wolna encyklopedia

Data: 2016-02-02, 22:40:02
KOMUNIKAT
Miejska Spółka Komunalna w Imielinie informuje mieszkańców...

   W dniu 2 lutego br. w godzinach od 13.30 do 20.30 w związku z awarią sieci wodociągowej na ul. Wandy wystąpi brak dostaw wody do budynków zlokalizowanych na ul. Wandy między ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty.

Za spowodowane utrudnienia przepraszamy.

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Data: 2016-02-02, 16:05:05
NIESKRADZIONE.PL - REALIZACJA PROJEKTU POLICJI i BIK
Celem akcji jest uświadomienie wszystkim Polakom, że wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, aby uniknąć bardzo nieprzyjemnych konsekwencji kradzieży tożsamości.

   W odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane z kradzieżą tożsamości, Komenda Główna Policji razem z Biurem Informacji Kredytowej realizują ogólnopolską akcję edukacyjną – Nieskradzione.pl. Skradzioną tożsamość coraz częściej wykorzystują grupy przestępcze, m.in. do wyłudzenia kredytu na nasze dane. 

Pamiętajmy!

• nie powinniśmy udostępniać danych osobowych niepowołanym osobom;

• starajmy się niszczyć wszystkie dokumenty, na których znajdują się nasze dane;

• nie zgadzajmy się na spisywanie danych z naszego dowodu przez niepowołane osoby;

• nie zostawiajmy swoich dokumentów w tzw. depozycie – np. wypożyczając sprzęt sportowy.

   Nieskradzione.pl to jednocześnie adres platformy edukacyjnej akcji wskazującej m.in. możliwości zabezpieczenia się przed kradzieżą danych osobowych oraz zastrzegania zagubionego dowodu osobistego, również poza granicami kraju. Zainteresowani znajdą na stronie proste patenty na bezpieczeństwo na co dzień, a także zbiór porad przygotowywanych przez ekspertów Komendy Głównej Policji oraz portalu Bankier.pl.

więcej informacji: Nieskradzione.pl - realizacja projektu Policji i BIK

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data: 2016-02-01, 20:11:17
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI LUB ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z/s w Lędzinach przypomina o niektórych obowiązkach właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych, związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych, wynikających z art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

więcej informacji: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lędzinach przypomina o niektórych obowiązkach właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych...

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2016-02-01, 19:50:33
TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ...

Turniej Piłki Halowej Rocznika 2006 w Imielinie
6 lutego 2016 r.

Hala Widowiskowo-Sportowa w Imielinie
ul. Wojciecha Sapety 8a

Uczestnicy:
Grupa I (godz. 9:30)

T.S. United II Żywiec
GOSiR w Chełmie Śl.
AKS Mikołów
LKS Pogoń II Imielin

Grupa II (godz. 13:00)

T.S. United II Żywiec
Rozwój Katowice
MKS Olimpia Piekary Śl.
LKS Pogoń Imielin

Data: 2016-02-01, 19:34:53
ZAPROSZENIE

   Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Imielina zapraszają na spotkanie, które odbędzie się dnia 04 lutego 2016 r. /czwartek/ o godz. 19:00 w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Imielinie.

Temat spotkania:

- Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.

- Wykład: Prawo Pracy 2016 r. - zmiany w umowach terminowych.

- Wykład: Program Zdrowotny w firmie - korzyści dla pracodawcy i pracownika.

- Wolne głosy i wnioski.

Serdecznie zapraszamy!!!

źródło: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Imielina

Data: 2016-02-01, 19:22:15
INFORMACJA
Burmistrz Miasta Imielin informuje, że zostały przyznane stypendia na 2016 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2015 najlepszym zawodnikom z Imielina.

   Podstawą przyznania stypendiów sportowych Miasta Imielin jest Uchwała Nr Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin.

Zawodnicy, którzy otrzymali stypendia sportowe:

1. KAROLINA HONC, która uprawia dyscyplinę sportową kolarstwo, otrzymuje stypendium w wysokości 300,00 złotych miesięcznie.

2. MONIKA PIEKORZ, który uprawia dyscyplinę sportową kolarstwo, otrzymuje stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie.

3. DOMINIKA GÓRECKA, która uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie.

4. WOJCIECH MAŚLANKA, który uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie.

5. PRZEMYSŁAW MYSZOR, który uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie.

6. OLIWIA CHMIELEWSKA, która uprawia dyscyplinę sportową gimnastyka artystyczna, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie.

7. SZYMON FICEK, który uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie.

8. PAWEŁ KOMANDERA, który uprawia dyscyplinę sportową szachy, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie.

9. WERONIKA MISTEREK, która uprawia dyscyplinę sportową kolarstwo, otrzymuje stypendium w wysokości 300,00 złotych miesięcznie.

10. EMILIA KROSTA, która uprawia dyscyplinę sportową pływanie, otrzymuje stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie.

11. JAKUB WALCZYSKO, który uprawia dyscyplinę sportową pływanie, otrzymuje stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie.

Burmistrz Miasta Imielin
Jan Chwiędacz

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2016-02-01, 19:03:28

ARCHIWUM: STYCZEŃ 2016  

2016

STYCZEŃ

2015

GRUDZIEŃ
LISTOPAD
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
LIPIEC
CZERWIEC
MAJ
KWIECIEŃ
MARZEC
LUTY
STYCZEŃ

2014

GRUDZIEŃ
LISTOPAD
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
LIPIEC
CZERWIEC
MAJ
KWIECIEŃ
MARZEC
LUTY
STYCZEŃ

2013

GRUDZIEŃ
LISTOPAD
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
LIPIEC
CZERWIEC
MAJ
KWIECIEŃ
MARZEC
LUTY
STYCZEŃ

2012

GRUDZIEŃ
LISTOPAD
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
LIPIEC
CZERWIEC
MAJ
KWIECIEŃ
MARZEC
LUTY
STYCZEŃ

.: (c) 2006-2016 by Andrzej Mańka - wszelkie prawa zastrzeżone :.
Wirtu@lny Imielin - Serwis poświęcony miastu Imielin, zawierający bieżące informacje lokalne, sportowe i kulturalne. www.imielin.slask.pl.