Strona główna | Mapa strony | Archiwum   

 

 

 

 

 

Imielin    Informator    Parafia    Galeria    Indeks firm    Forum    Księga gości    O stronie
 
ARCHIWUM: GRUDZIEŃ 2012
XXI. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.

   Tak jak zawsze, po 21. Finale będziemy się pochylać nad problemami polskiej medycyny dziecięcej. Tak jak zawsze, naszą pomoc realizować będziemy poprzez zakup sprzętu medycznego do jednostek opieki zdrowotnej, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

   Jednak po 20 latach działalności w bezpośredniej bliskości służby zdrowia widzimy, jak bardzo pomocy potrzebują także seniorzy. Ten Finał, w znacznej części dedykowany ludziom w podeszłym wieku chorym na choroby przewlekłe, ma mieć również wymiar symboliczny. Nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie rozwiązać ogromnej ilości problemów, jakie są związane z tą dziedziną medycyny. Chcemy jednak zwrócić uwagę Polaków na wszystkie kwestie związane z jakością opieki medycznej, a także i niestety bardzo częstym zjawiskiem wykluczenia, jakie dotyka ludzi w podeszłym wieku.

   Pieniądze zebrane w 21. Finale chcemy podzielić. Połowę wykorzystamy na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka, połowę na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych. W tym drugim przypadku nasza pomoc trafi tylko do kilku wybranych placówek w każdym województwie.

   W Polsce istnieje niewiele oddziałów geriatrycznych, zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Jest to jedna z najbardziej zaniedbanych dziedzin w polskim systemie ochrony zdrowia. Mamy jednak nadzieję, iż rozgłos, jaki zawsze towarzyszy Finałowi, będzie okazją, by uświadomić nam wszystkim, że jest to problem, którego nie można dalej unikać. W ciągu minionej dekady obserwujemy postępujące zmiany sytuacji demograficznej. Społeczeństwo się starzeje, upada tradycyjny model rodziny wielopokoleniowej. Wokół nas żyje i będzie żyło coraz więcej osób w podeszłym wieku, wymagających pomocy medycznej w walce z chorobami przewlekłymi. Osób, które zasługują na dobre wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie lekarza, i na końcu na poszanowanie godności przez wszystkich dookoła.

   Zakłady opiekuńczo-lecznicze opieki długoterminowej to placówki, które podejmują się niesienia pomocy tym najciężej chorym seniorom. Tam także lista potrzeb jest długa. Co więcej – ośrodki te nie potrzebują drogiego sprzętu specjalistycznego, najczęściej ponawiane prośby dotyczą podstawowego wyposażenia.

Orkiestra w efekcie 21. Finału planuje zakupić urządzenia takie jak:

· łóżka o regulowanej wysokości z zabezpieczeniami,
· materace przeciwodleżynowe,
· statywy mobilne do kroplówek,
· ssaki elektryczne i akumulatorowe,
· pompy infuzyjne i pompy żywieniowe,
· sprzęt rehabilitacyjny typu rotory kończyn dolnych i górnych, tory do nauki chodzenia, czy rowery treningowe.

źródło: WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Data: 2012-12-30, 19:30:57
PUP TYCHY: OFERTY PRACY W WOJSKU

   WKU w Tychach informuje, że Jednostki Wojskowe na terenie całego kraju dysponują wolnymi stanowiskami w korpusie oficerów, podoficerów oraz szeregowych zawodowych. Pojawiła się również możliwość służby, pozwalająca łączyć żołnierskie wyzwania z realizacją ambicji zawodowych w cywilu - służba w Narodowych Siłach Rezerwowych.

   Szczegółowych informacji osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu 32 4611782 lub przychodząc osobiście.

   Więcej informacji o służbie zawodowej oraz Narodowych Siłach Rezerwowych można również uzyskać na stronach internetowych: www.mon.gov.pl, www.wojsko-polskie.pl, www.szukajnsr.wp.mil.pl.

źródło: POWIATOWY URZĄD PRACY w TYCHACH

Data: 2012-12-30, 19:06:44
SYLWESTER NA KOPCU WOLNOŚCI!


Pokaz ogni sztucznych na Kopcu Wolności pozwoli na wykorzystanie naturalnych walorów terenu, na którym można go urozmaicić wieloma efektami i oglądać je z najdalej oddalonych dzielnic miasta, dlatego powinien być bardziej atrakcyjny niż w minionych latach.

Władze samorządowe miasta Imielin zapraszają mieszkańców i gości na tradycyjny pokaz fajerwerków, który w tym roku odbędzie się na Kopcu Wolności
przy ul. Wyzwolenia o północy w noc Sylwestrową.

Data: 2012-12-29, 21:51:32
OSTRZEŻENIE PRZED SPOŻYWANIEM ALKOHOLU NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

   W związku z przypadkami zatruć metanolem, które wystąpiły w ostatnim czasie w województwie śląskim, Wojewoda Śląski oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ostrzegają przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu.

   Informujemy ponadto, że zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego wyroby o zawartości alkoholu powyżej 20% obj. wyprodukowane w Republice Czeskiej, mogą być wprowadzone do obiegu wyłącznie pod warunkiem posiadania „Deklaracji pochodzenia”.

więcej informacji:
na stronie www.gis.gov.pl oraz www.wsse.katowice.pl 

źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Data: 2012-12-29, 14:22:41
OSTROŻNIE PRZY ZABAWIE FAJERWERKAMI
Sylwester i Nowy Rok, to dni szampańskiej zabawy, balów trwających do białego rana i odpalania fajerwerków. Pamiętajmy jednak, aby beztroska nie wpłynęła negatywnie na nasze bezpieczeństwo. Zachowajmy szczególną ostrożność przy posługiwaniu się różnego rodzaju wyrobami pirotechnicznymi.

   Przed użyciem fajerwerków zapoznajmy się dokładnie z instrukcją obsługi, która zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być ona napisana w języku polskim. Nie kupujmy więc wyrobów niewiadomego pochodzenia. Nie dopuszczajmy także, aby petardami bawiły się dzieci, zwłaszcza bez opieki dorosłych. Musimy pamiętać, że niewłaściwe wykorzystanie wyrobów pirotechnicznych może spowodować szkody, a także narażanie życia i zdrowia innych. To zaś może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną. Poza tym przypominamy, że sprzedawanie fajerwerków niepełnoletnim jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat więzienia.

PAMIĘTAJMY:

• nie kupujemy petard niewiadomego pochodzenia bez polskich oznaczeń i instrukcji obsługi,
• nie odpalamy petard w stanie nietrzeźwym oraz w miejscach i okolicznościach mogących narazić na niebezpieczeństwo inne osoby oraz ich mienie,
• nie podchodzimy i nie dotykamy petard, które nie wybuchły,
• nieletni podczas odpalania fajerwerków powinni być pod czujną opieką dorosłych.

źródło: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH

Data: 2012-12-28, 23:33:16
AWARIA SIECI ENERGETYCZNEJ

   27.12.2012 r. godz. 11:10 na szlaku kolejowym Katowice - Oświęcim pomiędzy stacjami Imielin - Chełm Śląski pow. bieruńsko – lędziński, na torowisko przewrócił się słup sieci energetycznej uszkadzając sieć trakcyjną. W wyniku zdarzenia wystąpiła przerwa w ruchu pociągów. Na czas prowadzenia naprawy sieci trakcyjnej uruchomiona została autobusowa komunikacja zastępcza. Prace naprawcze zakończono o godz. 15:30.

źródło: Raport o sytuacji w województwie śląskim
z dnia 28.12.2012 r.,
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Data: 2012-12-28, 22:30:06
„ZIEMOWIT” BĘDZIE FEDROWAŁ POD IMIELINEM!
Pierwsza tona węgla z nowego złoża wyjedzie na powierzchnię ok. 2016 roku.

   14 grudnia 2012 roku minister środowiska udzielił Kompanii Węglowej koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Południe”, z terminem ważności do 31 grudnia 2030 roku. Koncesja objęta jest działalność górnicza w granicach obszaru górniczego „Imielin I” o powierzchni 5,9 km2.

   Ponadto kopalnia „Ziemowit” od lutego 2012 roku prowadzi prace badawcze w oparciu o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w rejonie „Imielin-Północ” (przylegającym bezpośrednio do obszaru „Imielin-Południe”).

więcej informacji:
„Trybuna Górnicza”, 27 grudnia 2012 r., nr 52 (949)

źródło: „Trybuna Górnicza” - Tygodnik społeczno-gospodarczy

Data: 2012-12-27, 22:32:00
ŚWIĄTECZNA ILUMINACJA A.D. 2012


Na przeciwko Urzędu Miasta Imielin stanęła świetlna fontanna.

Data: 2012-12-27, 22:15:57
ZMIANA GODZIN URZĘDOWANIA

   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bieruniu Nr 8/2012 z dnia 04.12.2012 r. od dnia 01 stycznia 2013 r. ulegają zmianie godziny urzędowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bieruniu.

   W związku z powyższym począwszy od dnia 02 stycznia 2013 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu będzie czynny w następujących godzinach: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00.

źródło: STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU

Data: 2012-12-27, 21:12:35
WIGILIJNE ZWYCZAJE

   Poznanie i kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych stanowi podstawę utrzymania własnej tożsamości regionalnej oraz wpływa pozytywnie na budowanie więzi rodzinnych między starszym i młodszym pokoleniem. Obrzędowość ludowa na Śląsku jest bardzo bogata. Duży wpływ na jej rozwój miało położenie Śląska na styku trzech kultur: polskiej, niemieckiej i morawskiej. Ślązacy mogli swobodnie czerpać z każdej z nich. Dziś często już nie jesteśmy w stanie ustalić, czy jakiś obrzęd ma rodzime pochodzenie, czy też został zapożyczony od sąsiadów.

   Wierzono, że to co dzieje się w Wigilię dziać się będzie przez cały rok. Stąd obowiązywał w tym dniu szereg zakazów i nakazów. Z chwilą pojawienia się na niebie pierwszej gwiazdy, cała rodzina zasiadała do stołu. Pod biały obrus wkładano siano na pamiątkę narodzenia Chrystusa w stajni. Na stole stawiano krzyż i świece. Wieczerzę rozpoczynano modlitwa, która inicjował ojciec rodziny, a następnie dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia. Następnie przystępowano do spożywania potraw wigilijnych.

Wigilijne obyczaje:

 • Dzielenie się opłatkiem zapewnia dostatek chleba w przyszłym roku oraz symbolizuje zgodę, wybaczenie i puszczenie niepamięć wszystkich urazów.
 • Do stołu należy siadać według starszeństwa, aby i schodzić z tego świata w takiej kolejności.
 • Nie należy wstawać zza stołu w trakcie posiłku. Zakaz ten nie dotyczy gospodyni lub innej osoby podającej do stołu.
 • Każdą potrawę należy chociażby spróbować, aby jej nie zabrakło na stole w przyszłym roku.
 • Dobrze jest mieć podczas wieczerzy nawet drobną sumę pieniędzy, aby nie cierpieć na ich brak przez cały rok

Wigilijne przesądy:

 • W tym dniu nie należy się sprzeczać, kłócić ani płakać, bo niezgoda i smutek będą częste w domu aż do następnej Wigilii.
 • Jeżeli Wigilię pierwszy przyjdzie mężczyzna to szczęście dla tego domu, a jeśli kobieta -to choroba lub inne niepomyślne zdarzenie.
 • Zachorowanie lub zranienie się zapowiada słabe zdrowie przez cały rok.
 • Podczas wieczerzy wigilijnej nie należy zbyt dużo mówić czy przerywać innym, aby w przyszłym roku nie kłócić się i nie wyjawiać powierzonych sekretów.
 • Wszelkie długi, w miarę możliwości, wskazane jest do Wigilii zwrócić.

Wigilijne przysłowia:

 • Jakiś w Wigilię, takiś cały rok.
 • Gdy w Narodzenie Pana pogodnie, będzie tak cztery tygodnie.
 • Gdy na Gody leży śnieg srogi, to na Wielkanoc zielone odłogi.
 • Jeśli dzień wigilijny pogodny, roczek będzie urodny.
 • Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem przywalone.
 • Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze się zima długo powlecze.
 • Jeśli pola zielone, gdy się Chrystus rodzi, śnieg z mrozem kołaczom przeszkodzi.
 • Jeżeli w Wigilię jutrzenka jasna, będzie stodoła ciasna.

Przepowiadanie pogody na następny rok

   Od pasterki, czyli pierwszego dnia świąt (25 XII), aż do 6 I, czyli święta Trzech Króli, trwa okres zwany dwunastnicą. Przez dwanaście kolejnych dni można wróżyć, jaka będzie pogoda w nadchodzących dwunastu miesięcy.

Data: 2012-12-24, 0:02:33
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 105 - OPADY MARZNĄCE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 18:00 dnia 23.12.2012 do godz. 09:00 dnia 24.12.2012; Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, powodujący gołoledź. Strefa opadów najwcześniej pojawi się na zachodzie województwa i będzie przemieszczać się na wschód; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Szymon Pysz; Godzina i data wydania: godz. 13:18 dnia 23.12.2012.

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2012-12-23, 17:05:22
DZIAŁANIA "BEZPIECZNY WEEKEND 2012"
Apelujemy do kierowców o zachowanie rozwagi i ostrożności podczas podróży. Pamiętajcie Państwo o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, w tym o zapinaniu pasów oraz właściwym zabezpieczeniu przewożonych dzieci. Życie i zdrowie, które w ten sposób chronimy jest rzeczą bezcenną.

   Bieruńscy policjanci od 21 do 26 grudnia przeprowadzą akcję “BEZPIECZNY WEEKEND 2012”. Celem prowadzonych działań będzie poprawa bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, m.in. poprzez ujawnianie i eliminowanie negatywnych zachowań powodowanych przez uczestników ruchu drogowego oraz dążenie do maksymalnego upłynniania ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych.

   Akcja przeprowadzona zostanie w okresie od 21 grudnia godz. 14.00 do 26 grudnia godz. 22.00. W tym czasie na drogach należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów i pieszych. Przeprowadzenie powyższych działań będzie również formą przeciwdziałania i zwalczania agresywnych zachowań kierujących mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz promowanie właściwych postaw i postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami na naszych drogach.

źródło: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIERUNIU

Data: 2012-12-21, 15:12:26
PKSiS OŚWIĘCIM S.A.: KOMUNIKACJA W DNIACH OD 24 GRUDNIA DO 1 STYCZNIA 2013 ROKU

   Urząd Miejski w Bieruniu uprzejmie informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku komunikacja zbiorowa na liniach 500, 551, 554, 581, 586, A, A-1, B, TP będzie funkcjonować w następujący sposób:

24.12.2012 r. (Wigilia) autobusy i mikrobusy kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze bez obsługi kursów szkolnych;

25.12.2012 r. (Boże Narodzenie) i 26.12.2012 r. (Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia) autobusy i mikrobusy kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty, niedziele i święta;

27.12.2012 r. (czwartek) i 28.12.2012 r. (piątek) autobusy i mikrobusy kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze bez obsługi kursów szkolnych;

31.12.2012 r. (Sylwester) autobusy i mikrobusy kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze bez obsługi kursów szkolnych;

01.01.2013 r. (Nowy Rok) autobusy i mikrobusy kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty, niedziele i święta;

Podczas planowania podróży prosimy o zwrócenie uwagi na oznaczenia w rozkładach jazdy:
m – nie kursuje 24 i 31 grudnia,
U – nie kursuje 25.12., 01.01.

źródło: PKSiS OŚWIĘCIM

Data: 2012-12-21, 14:59:16
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU W IMIELINIE
Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

   W sobotę po mszy św. wieczornej oraz w niedzielę po każdej mszy św., w Oratorium fatimskim, od naszych harcerzy będzie można otrzymać „Światło Betlejemskie”.

   Betlejemskie Światło Pokoju - coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

   Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

Przesłanie tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi:
„Odważ się być dobrym”

Data: 2012-12-20, 23:45:32
KOMUNIKACJA NA ŚWIĘTA
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w okresie świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Trzech Króli (od 24 grudnia 2012 roku do 6 stycznia 2012 roku) zostaną zmienione zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej.

24 grudnia 2012 roku (Wigilia Bożego Narodzenia)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Wigilię (sobotnie z wcześniejszymi zjazdami, a dla linii nr: 120, 236, 288 i 860 robocze z wcześniejszymi zjazdami), ale z poniższymi wyjątkami.

   Nie będzie kursowała linia tramwajowa nr 4.

   W nocy z 24 na 25 grudnia 2012 roku nie będą kursowały linie autobusowe nr 905N i 906N. Dla pozostałych kursów nocnych obowiązują godziny odjazdów oznaczone jako „Wigilia Bożego Narodzenia”.

25 grudnia 2012 roku (pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, ale z poniższymi wyjątkami.

   Nie będzie kursowała linia tramwajowa nr 38 oraz linie autobusowe nr: 2, 26, 42, 61, 71, 88, 90, 91, 98, 100, 104, 106, 116, 139, 140, 154, 165, 188, 200, 215, 219, 220, 230, 250, 292, 296, 600, 662, 669, 673, 676, 678, 690, 721, 722, 750, 807, 812, 959, 998, S-6, S-7, S-8, S-9 i S-10.

   Linie tramwajowe nr: 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 26, 27 oraz linie autobusowe nr: A4, 8, 32, 41, 47, 58, 59, 115, 126, 156, 166, 186, 193, 194, 201, 259, 616, 617, 677, 692, 699, 910, 912 i 937 będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy oznaczonych jako „25 Grudnia”.

   Linie autobusowe nr: 39, 52, 109, 146, 155, 255, 710, 850 będą kursowały z pominięciem przystanków przy centrach handlowych, wg rozkładów obowiązujących w dni wolne od pracy w centrach handlowych.

   W nocy z 25 na 26 grudnia 2012 roku nie będą kursowały linie autobusowe nr 905N i 906N. Dla pozostałych kursów nocnych obowiązują godziny odjazdów oznaczone jako „25 Grudnia”.

26 grudnia 2012 roku (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, ale z poniższymi wyjątkami.

   Nie będzie kursowała linia tramwajowa nr 38 oraz linie autobusowe nr: 250, 750, S-6, S-7, S-8, S-9 i S-10.

   Linie tramwajowe nr: 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 26, 27 oraz linie autobusowe nr 41 i 47 będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy oznaczonych jako „26 Grudnia”.

   Linie autobusowe nr: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230, 255, 710, 850 będą kursowały z pominięciem przystanków przy centrach handlowych, wg rozkładów obowiązujących w dni wolne od pracy w centrach handlowych.

   W nocy z 26 na 27 grudnia 2012 roku nie będą kursowały linie autobusowe nr 905N i 906N. Dla pozostałych kursów nocnych obowiązują godziny odjazdów oznaczone jako „26 Grudnia”.

27 i 28 grudnia 2012 roku (czwartek – piątek)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze w ferie albo w dni robocze (jeśli nie istnieje rozkład jazdy na „ferie”).

29 grudnia 2012 roku (sobota)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w soboty (bez zmian).

30 grudnia 2012 roku (niedziela)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta (bez zmian).

31 grudnia 2012 roku (Sylwester)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra (sobotnie z wcześniejszymi zjazdami, a dla linii nr: 120, 236, 288 i 860 robocze z wcześniejszymi zjazdami).

   W nocy z 31 grudnia 2012 roku na 1 stycznia 2013 roku dla kursów nocnych obowiązują godziny odjazdów oznaczone jako „Sylwester”.

1 stycznia 2013 roku (Nowy Rok)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta, ale z poniższymi wyjątkami.

   Nie będzie kursowała linia tramwajowa nr 38 oraz linie autobusowe nr: 2, 71, 154, 219, 250, 296, 600, 662, 669, 673, 676, 678, 750, 812, S-6, S-7, S-8, S-9 i S-10.

   Linie tramwajowe nr: 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 26, 27 oraz linie autobusowe nr: A4, 8,32, 41, 47, 58, 59, 115, 126, 156, 166, 186, 193, 194, 201, 259, 617, 677, 692,699, 910, 912 i 937 będą kursowały według specjalnych rozkładów jazdy oznaczonych jako „1 Stycznia”.

   Linie autobusowe nr: 39, 52, 109, 146, 155, 230, 255, 710 i 850 będą kursowały z pominięciem przystanków przy centrach handlowych, wg rozkładów obowiązujących w dni wolne od pracy w centrach handlowych.

Od 2 do 4 stycznia 2013 roku (środa – piątek)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w dni robocze (bez zmian).

5 stycznia 2012 roku (sobota)

   Będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w soboty (bez zmian).

6 stycznia 2012 roku (Trzech Króli)

   Linie autobusowe nr: 39, 52, 59, 109, 146, 155, 194, 230, 255, 710, 850 będą kursowały z pominięciem przystanków przy centrach handlowych, wg rozkładów obowiązujących w dni wolne od pracy w centrach handlowych.

źródło: KZK GOP

Data: 2012-12-20, 23:39:11
ŚWIĄTECZNE GODZINY PRACY

URZĄD MIASTA IMIELIN

   Dnia 24 grudnia 2012 r. (wigilia) kasa czynna w godzinach od 7.45 do 12.00. Dnia 31 grudnia 2012 r. (Sylwester) kasa czynna w godzinach od 7.45 do 12.00.

BIBLIOTEKA MIEJSKA

Dyżur w bibliotece:
- w Wigilię biblioteka nieczynna (24.12),
- czwartek 9.00 - 17.00 (27.12),
- piątek 9.00 - 17.00 (28.12),
- Sylwester 9.00 - 15.00 (31.12).

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA

W okresie świątecznym interesanci naszej spółki będą przyjmowani:
- 21.12.2012 w godzinach od 7.30 do 15.30,
- 24.12.2012 w godzinach od 7.30.do 12.00,
- 27.12.2012 w godzinach od 7.30 do 15.30,
- 28.12.2012 w godzinach od 7.30 do 15.30,
- 31.12.2012 w godzinach od 7.30 do 14.00.

STAROSTWO POWIATOWE

   Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 i 28 grudnia 2012 r. Starostwo Powiatowe w Bieruniu będzie pracować w zmienionych godzinach w poniedziałek 24 grudnia 2012 r. (Wigilia): 7.30 - 14.00 natomiast w piątek 28 grudnia 2012 r. 7.30 - 17.00.

Data: 2012-12-20, 22:19:46
UKAZAŁ SIĘ NOWY NUMER KURIERA IMIELIŃSKIEGO

W numerze:

   50 lat i więcej, Radary wymierzone w piratów drogowych, List pedagoga do rodziców, Lampy na próbę, Nowy system zbierania odpadów, Na czym polegają zmiany?, Premiera teatru Komanderów, Bożonarodzeniowe szopki, Barbórka w przedszkolu, Blues na różne sposoby, Świąteczna iluminacja miasta, Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pidło - Nauczycielka rosyjskiego, 90 lat Franciszka Pokrzyka, Wybory w kole emerytów, Stypendia dla najlepszych, Odznaczenia od prezydenta, Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Historyczny sukces szachistów i wiele innych artykułów o naszej miejscowości.

Nowy numer Kuriera można pobrać ze strony:
URZĘDU MIASTA IMIELIN

Data: 2012-12-20, 21:50:27
DYŻUR RADNYCH RADY MIASTA IMIELIN

   Na kolejny dyżur dnia 7 stycznia 2013 roku w godzinach od 16.00 do 17.00 do sali nr 21 na I piętrze w Urzędzie Miasta Imielin zapraszają mieszkańców następujący Radni:

- Barbara Orzeł (okręg nr 11) – ulice: Ksawerego Dunikowskiego, Stefana Kuczyńskiego, Janusza Kusocińskiego, Rubinowa.

- Dariusz Staszewski (okręg nr 12) – ulice: Akacjowa, Tadeusza Banachiewicza, Biskupa Stanisława Adamskiego.

- Tadeusz Komandera (okręg nr 13) – ulice: Grabowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, Podmiejska, Świętego Brata Alberta od nr 45a do nr 107 i od nr 34 do nr 110, Wierzbowa.

źródło: Kurier Imieliński nr 12(74) - grudzień 2012

Data: 2012-12-20, 21:16:30
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 102 - OBLODZENIE

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 20:00 dnia 16.12.2012 do godz. 08:00 dnia 17.12.2012; Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna obniży się miejscami do -2 °C. Spowoduje to zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach i topnieniu pokrywy śnieżnej; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Grzegorz Mikutel; Godzina i data wydania: godz. 16:38 dnia 16.12.2012.

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2012-12-16, 19:07:51
PLAN KOLĘDY OD ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Czwartek - 27.12.2012 r. - godz. 10.00

1. ul. Sikorskiego od końca do nr 7 (rynek na Jamnicach)
2. ul. Poniatowskiego od lasu
3. ul. Poniatowskiego od ul. Imielińskiej

Piątek - 28.12.2012 r. - godz. 10.00

1. ul. Krótka, ul. Miła, ul. Żeńców od końca, ul. Imielińska od nr 43 do nr 51 oraz od nr 60 do nr 62
2. ul. Podmiejska od ul. Br. Alberta
3. ul. Sapety od początku

Sobota - 29.12.2012 r. - godz. 10.00

1. ul. Wandy od nr 29 i 34 do nr 5 i 22b
2. ul. Wandy od ul. Poniatowskiego do nr 3h i 20
3. ul. Sikorskiego od nr 1 do rynku na Jamnicach, ul. Wandy od nr 45 i 44 do nr 29a i 36, ul. Koralowa

Niedziela - 30.12.2012 r. - godz. 13.30

1. ul. Drzymały od końca do nr 58a i 131a
2. ul. Drzymały od torów nr 121 i 40 do nr 56 i 131
3. ul. Kuczyńskiego od końca

Sobota - 05.01.2013 r. - godz. 10.00

1. ul. Wyzwolenia od nr 59 i 58 w kierunku lasu
2. ul. Wyzwolenia od nr 40 i 39 do nr 57g i 56
3. ul. Wyzwolenia od nr 38 i 37 do rynku

Niedziela - 06.01.2013 r. - godz. 13.30

1. ul. Imielińska od nr 58 w kierunku wiaduktu do nr 15 (obie strony)
2. ul. Satelicka od początku i ul. Kamienna
3. ul. Sosnowa od końca, ul. Imielińska od mostu w kierunku kościoła do nr 24 i 13 (obie strony)

Poniedziałek - 07.01.2013 r. - godz. 16.00

1. ul. Floriana, ul. Złocista

Wtorek - 08.01.2013 r. - godz. 16.00

1. ul. Baranowicza od końca

Środa - 09.01.2013 r. - godz. 16.00

1. ul. Broszkiewicza, ul. Marka, ul. Skotnicy

Czwartek - 10.01.2013 r. - godz. 16.00

1. ul. Heweliusza od ul. Turystycznej

Piątek - 11.01.2013 r. - godz. 16.00

1. ul. Nowozachęty, ul. Bartnicza od początku
2. ul. Bartnicza od końca, ul. Polna

Sobota - 12.01.2013 r. - godz. 10.00

1. ul. Ks. Ściegiennego od lasu
2. ul. Ks. Ściegiennego od rynku, ul. Wąska i ul. Słoneczna
3. ul. Satelicka, ul. Maratońska, ul. Orla, ul. Krucza, ul. Jastrzębia

Niedziela - 13.01.2013 r. - godz. 13.30

1. ul. Imielińska od Chełmu w kierunku kościoła do nr 162 (obie strony)
2. ul. Malornego od końca i ul. Niemcewicza
3. ul. Malczewskiego od ul. Imielińskiej, ul. Cicha

Piątek - 18.01.2013 r. - godz. 16.00

1. ul. Dąbrowskiej od końca, ul. Francuska

Sobota - 19.01.2013 r. - godz. 10.00

1. ul. Turystyczna od lasu
2. ul. Turystyczna od ul. Imielińskiej, ul. Modrzewiowa
3. ul. Karolinki od początku

Niedziela - 20.01.2013 r. - godz. 13.30

1. ul. Imielińska od kościoła w kierunku Chełmu do nr 117 (obie strony)
2. ul. Imielińska od kościoła w kierunku wiaduktu do nr 64 oraz od nr 87 do nr 53 (obie strony)
3. ul. Bluszczowa od początku, ul. Ks. P. Skargi od początku

Piątek - 25.01.2013 r. - godz. 16.00

1. ul. Szaniawskiego od końca, ul. Perłowa

Sobota - 26.01.2013 r. - godz. 10.00

1. ul. Hallera od nr 21 i 22a do ul. Imielińskiej
2. ul. Hallera od nr 22b i 23c do kolei
3. ul. Łąkowa od nr 20, ul. Imielińska od nr 151 w kierunku kościoła do nr 119 i od nr 154 do nr 134 (obie strony)

Niedziela - 27.01.2013 r. - godz. 13.30

1. ul. Miarki od nr 16f i 31a do kolei
2. ul. Miarki od nr 16e i 29 do ul. Imielińskiej
3. ul. Kowalska, ul. Rejtana, ul. Kordiana, ul. Wróblewskiego, ul. Olszewskiego

Sobota - 02.02.2013 r. - godz. 10.00

1. ul. Bursztynowa, ul. Wandy od nr 46 do zalewu
2. ul. Zachęty oraz ul. Pokoju

źródło: Wiadomości Parafialne - Niedziela, 16.12.2012

Data: 2012-12-15, 11:17:14
UWAŻAJ, ABY NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ ZŁODZIEJA
Policjanci z Bierunia przypominają, że złodzieje nie świętują.

   W okresie przedświątecznym znacznie bardziej niż zwykle jesteśmy narażeni na działania przestępców. Wzmożony czas przygotowań związany z zakupami, a potem z wyjazdami i rodzinnymi spotkaniami powoduje, że jesteśmy zagonieni, a przez to stajemy się mniej czujni. Dlatego też aby te radosne świąteczne dni upłynęły nam bezpiecznie, należy pamiętać o zachowaniu ostrożności.

Aby nie stać się ofiarą złodzieja, warto skorzystać z kilku rad:

1. Podczas robienia zakupów w centrach handlowych, na targowiskach czy podczas podróżowania komunikacją miejską, zachowajmy szczególną ostrożność. W tych miejscach notuje się najwięcej kradzieży, w tłumie kieszonkowcy mają doskonałe pole do działania.

2. Portfeli, kart płatniczych czy innych wartościowych przedmiotów nie powinniśmy nosić w zewnętrznych kieszeniach kurtek czy płaszczy. Przestrzegamy także przed zapisywaniem i noszeniem numeru PIN razem z kartą płatniczą.

3. Łatwym łupem dla złodzieja jest również damska torebka noszona w nieodpowiedni sposób. Zwróćmy uwagę aby zawsze była ona noszona z przodu, dzięki czemu będzie w zasięgu naszego wzroku. Pamiętajmy również aby trzymać ją blisko ciała, najlepiej „pod pachą”, co uniemożliwi wyrwanie lub odcięcie paska torebki.

4. Nie afiszujmy się dużą ilością gotówki lub drogim telefonem. Pieniądze najlepiej trzymać przy sobie, ale nie całą kwotę w jednym miejscu. Wówczas, nawet kiedy padniemy ofiarą złodzieja strata będzie mniejsza. Uważajmy na sztuczny tłok, tworzony przez kieszonkowców.

5. Przed wyjazdem do rodziny odpowiednio zabezpieczmy swoje mieszkanie, abyśmy po świętach mieli do czego wrócić. Pamiętajmy o zamknięciu okien, drzwi i włączeniu systemu zabezpieczającego. W przypadku dłuższego wyjazdu poprośmy znajomych o opiekę nad mieszkaniem, opróżnianie skrzynki na listy, zabranie ulotek z pod drzwi. Dobrze jeżeli ktoś zaufany wejdzie do mieszkania by podlać kwiatki, zapalić światło. To może sprawić, że potencjalny złodziej się przestraszy.

6. Nie zapominajmy również o zabezpieczaniu samochodu. Parkujmy najlepiej w miejscu strzeżonym, dobrze oświetlonym i przede wszystkim do tego wyznaczonym. Nie zostawiajmy cennych przedmiotów w widocznym miejscu wewnątrz pojazdu. Klucze od samochodu zawsze zabierajmy ze sobą. Pamiętajmy przy tym aby kluczyki samochodu schować do wewnętrznej kieszeni kurtki.

źródło: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIERUNIU

Data: 2012-12-15, 0:34:49
XV MIKOŁAJKOWE ZAWODY MODELI SZYBOWCÓW HALOWYCH - BOJSZOWY '2012

   8 grudnia w hali sportowej przy Gimnazjum w Bojszowach odbyły się XV Zawody Modeli Szybowców Halowych. Wzięli w nich udział młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej „Caritas” w Lędzinach, modelarze miast zaprzyjaźnionych, jak również starsi modelarze, startujący w kategorii open. Łącznie w zawodach uczestniczyło 67. zawodników w trzech kategoriach.

   Zawody oceniała komisja sędziowska w składzie: sędzia główny - Marek Lizak, kierownik zawodów - Janusz Musik, sędziowie pomocniczy i chronometrażyści - Artur Pieczka, Grzegorz Nowak, Szymon Gapa, Andrzej Sieja. Nad całością zawodów czuwał prezes Zarządu Powiatowego LOK Franciszek Musioł.

W poszczególnych kategoriach najlepsze miejsca zajęli:

SZKOŁY PODSTAWOWE:

1. Claudia Karpińska - SP Imielin,
2. Sandra Szmist - SP 3 Lędziny,
3. Marek Stolecki - SP Świerczyniec,
4. Piotr Biolik - SP Świerczyniec,
5. Jakub Kasprowski - SP Jedlina.

GIMNAZJA:

1. Damian Pieczka - Tychy,
2. Zuzanna Piekarz - Bojszowy,
3. Łukasz Karkoszka - Imielin,
4. Damian Chrobok - Bojszowy,
5. Daniel Jędrzejczak - Bojszowy.

OPEN:

1. Dawid Karpiński - Imielin,
2. Maciej Mrozek - Bieruń,
3. Janusz Musik - Lędziny,
4. Piotr Ryguła - Bojszowy,
5. Andrzej Sieja - Mysłowice.

MODELARZ ROKU 2012
Weronika Komandera - SP 3 Lędziny

MODELARNIA ROKU 2012
Klub Modelarski „Sokolnia” z Imielina

źródło: STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU

Data: 2012-12-14, 21:37:53
ZMIANY W USTAWIE O DOKUMENTACH PASZPORTOWYCH
W drugiej połowie stycznia 2013 roku wejdą w życie zmienione przepisy ustawy o dokumentach paszportowych. Umożliwią one m.in. wydanie paszportu tymczasowego w nagłym przypadku związanym z działalnością zawodową oraz wystąpienie o paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania.

   16 listopada 2012 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druk nr 637 oraz druk nr 861 zawierający poprawki zaproponowane przez Senat w uchwale z dnia 9 listopada 2012 r.), która 6 grudnia br. została podpisana przez Prezydenta. Zmienione przepisy ustawy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, najprawdopodobniej w drugiej połowie stycznia 2013 r.

Najistotniejsze zmiany związane ze składaniem wniosków paszportowych zakładają:

• Odmiejscowienie wydawania paszportów i paszportów tymczasowych w kraju i za granicą, co umożliwi obywatelowi wystąpienie o wydanie dokumentu paszportowego niezależnie od miejsca zamieszkania tj. do dowolnego organu paszportowego w kraju i za granicą.

• Umożliwienie wydawania paszportów tymczasowych w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową.

• Umożliwienie osobom dysponującym decyzją ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wydanie drugiego paszportu, składania wniosku o wydanie tego dokumentu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo wybranego przez siebie wojewody, a za granicą – do konsula. Zgodnie z założeniami ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych wniosek o wydanie drugiego paszportu będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji ministra.

   Powyższe zmiany dotyczyć będą osób, których sprawy paszportowe zostaną wszczęte po wejściu w życie nowych regulacji. W stosunku do osób, które złożą wnioski o wydanie paszportu, bądź paszportu tymczasowego oraz są w trakcie innych postępowań, dotyczących kwestii paszportowych (odmowy wydania dokumentu, czy unieważnienia dokumentu) obowiązywać będą dotychczasowe przepisy.

źródło: ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH

Data: 2012-12-14, 21:02:07
SESJA RADY MIASTA IMIELIN

   W dniu 19 grudnia 2012 r. o godz. 16.15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81 odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
4. Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018.
5. Projekt budżetu miasta Imielin na 2013 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta.

6. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
  a. w sprawie zmian budżetu miasta na 2012 rok,
  b. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadań wspierania osób niepełnosprawnych,
  c. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Imielin od Województwa Śląskiego w drodze porozumienia zadania publicznego pn.: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+590”,
  d. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania pn.: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240,19 do km 11+590”,
  e. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie,
  f. w sprawie powierzenia Miejskiej Spółce Komunalnej sp. z o.o. w Imielinie wykonywania zadań własnych gminy.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i wolne wnioski.
9. Sprawy bieżące Rady Miasta.
10. Zamknięcie Sesji.

źródło: URZĄD MIASTA IMIELIN

Data: 2012-12-14, 20:25:04
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 101 - OPADY MARZNĄCE
15.12.2012 r. - aktualizacja - Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 101.

Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie; Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1; Obszar: województwo śląskie; Ważność: od godz. 06:00 dnia 15.12.2012 do godz. 18:00 dnia 15.12.2012; Przebieg: Przewiduje się wystąpienie opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Opady najwcześniej pojawią się na zachodzie województwa i będą się przemieszczały na wschód; Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%; Uwagi: Brak; Dyżurny synoptyk: Szymon Pysz; Godzina i data wydania: godz. 13:29 dnia 14.12.2012.

źródło: IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2012-12-14, 19:33:26
SZOPKA ŚWIĄTECZNA - ANNO DOMINI 2012
Na konkurs złożono 25 szopek przestrzennie wykonanych z najróżniejszych materiałów, od naturalnych jak: trzciny, patyki, mech, dynia itp. do syntetycznych jak praca Weroniki Pawełczyk – plastikowe klocki lego. Całkowitym zaskoczeniem technicznym okazała się 26 praca autorstwa Karola Cała zbudowana z elementów gry komputerowej.


Laureaci XVI edycji konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Świąteczną.

   W dniu 6 grudnia 2012 r. komisja w składzie: ks. proboszcz Eugeniusz Mura – przewodniczący, Mirosława Strojny – kier. referatu EZKiS Urzędu Miasta, Urszula Figiel-Szczepka – plastyk oraz Aleksandra Hachuła - plastyk obejrzała szopki bożonarodzeniowe wykonane przez dzieci i młodzież z Imielina w wieku od 5 do 17 lat.

   Wszystkie prace zostały ocenione przez jury według głównych kryterium: piękna, estetyki, stopnia samodzielności wykonania, oryginalności użytych materiałów oraz ogólnego wyrazu. Wniosek, który nasuwa się po obejrzeniu tegorocznych prac jest taki, iż młodzi twórcy szukają bardziej oryginalności, indywidualizmu, a niżeli pięknej, estetycznie wykonanej, nastrojowej pracy, która oddawałaby ducha świąt.

Komisja przyznała nagrody w następujących grupach wiekowych:

I GRUPA: 5 - 7 lat

I miejsce: Emilia KŁYK (7 l.)
II miejsce: Magdalena MALINOWSKA (7 l.); Zosia i Jaś PIELORZ (6 i 5 l.)
III miejsce: Paweł TYMCIO (7 l.); Victoria ADAMIDIS (7 l.)


wyróżnienia: Oliwia KULASIK, Magdalena BORTEL, Paweł KUC, Olivier KUC, Alicja GWÓŹDŹ, Antonii FICEK, Amelia ŻOŁNA, Szymon SATERNUS

II GRUPA: 8 - 9 lat

I miejsce: Anna KUREK (9 l.)
II miejsce: Weronika PAWEŁCZYK (8 l.); Monika MISIAK (8 l.)
III miejsce: Wiktoria PILSZCZEK (9 l.); Julia i Marek WOJTAS (8 i 6 l.)

wyróżnienia: Zosia ŚCIERSKA, Weronika LIS

III GRUPA: 10 – 13 lat

I miejsce: Zuzanna MALINOWSKA (11 l.)
II miejsce: Monika KUC (11 l.)
III miejsce: Karolina KACZOR (13 l.), Kacper KACZOR (11 l.)

IV GRUPA: 14 – 17 lat

I miejsce: Karol CAŁA (14 l.); Teresa NORAS (15 l.), Faustyna NORAS (17 l.)

Data: 2012-12-14, 19:28:15
AKCJA ZIMA W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM

   W związku z okresem zimowym oraz odpowiedzialnością Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego za stan dróg powiatowych w okresie zimowym uprzejmie informujemy, że w związku z prowadzoną „Akcją Zima” podaje się do wiadomości dane teleadresowe dotyczące stopnia przygotowania. Na terenie każdej z gmin została wybrana jednostka realizująca zadania związanie z działaniami „Akcji Zima”.

   Wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bieruń o długości 20,936 km, jest firma: AGROTECHNIKA Jan Lysko, 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 48, tel. 32 216 32 51, 509932961.

   Wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojszowy o długości 23,149 km, jest firma: „Transmel” Eugeniusz Tomala, 43-220 Świerczyniec, ul. Lawendowa 1, tel. 32 218 95 16, 606982763.

   Wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Chełm Śląski o długości 7,846 km, jest firma: DAMEKS Damian Turczyński ul. Kordeckiego 39, 41-407 Imielin, tel. 510107884.

   Wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Imielin o długości 13,256 km, jest firma: Usługi Remontowo-Budowlane Leszek Goczoł, 41-407 Imielin, ul. Św. Brata Alberta 62, tel. 32 225 60 61, 601189183.

   Wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Lędziny o długości 36,388 km, jest firma: „PIOTR” Goj Piotr, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 98, tel. 32 2355504, 698636025, 514599431.

źródło: STAROSTWO POWIATOWE W BIERUNIU

Wykaz dróg powiatowych w Imielinie i sąsiadujących miejscowościach.

   Wykaz dróg na terenie gminy Chełm Śląski: ul. Techników, ul. Odrodzenia, ul. Śląska, ul. Osada, ul. Kolonia Leśna.

   Wykaz dróg na terenie miasta Imielin: ul. Brata Alberta, ul. Podmiejska, ul. Satelicka, ul. Nowozachęty, ul. Zachęty, ul. Dzikowa.

   Wykaz dróg na terenie miasta Lędziny: ul. Szenwalda, ul. Jagiellońska, ul. Hołdunowska, ul. Lędzińska, ul. Pokoju, ul. Oficerska, ul. Wygody, ul. Kontnego, ul. Zamoście, ul. Zamkowa, ul. Gwarków, ul. Murckowska, ul. Ułańska, ul. Goławiecka, ul. Ziemowita, ul. Dzikowa, ul. Zawiszy Czarnego.

Data: 2012-12-10, 17:32:05
W ŚRODĘ ZABRAKNIE WODY!
Miejska Spółka Komunalna informuje.

   W związku z włączeniem do eksploatacji nowego wodociągu w ul. Ściegiennego w dniu 12 grudnia (środa) w godzinach od 8.00 do 14.00 wystąpi brak dostawy wody dla mieszkańców Imielina oprócz osiedla Pasieczki.

Za wystąpienie utrudnień mieszkańców przepraszamy

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Data: 2012-12-10, 17:03:48
BAT NA PIRATÓW DROGOWYCH!
Mundurowi z bieruńskiej drogówki zostali wyposażeni w nowe urządzenia do walki z piratami drogowymi. To laserowy miernik prędkości Ultralyte oraz ręczny miernik prędkości Iskra-1. Nowy sprzęt usprawni pracę policjantów i pozwoli na skuteczne ściganie wykroczeń drogowych.

   Przyrząd laserowy Ultralyte jest ręcznym miernikiem prędkości i odległości. Dokonuje on pomiaru i wyświetla prędkość poruszającego się pojazdu jak i odległość, w jakiej pomiar ten został wykonany. Ponadto wyświetla czas w sekundach od momentu wykonania pomiaru. Urządzenie to umożliwia pracę w trudnych warunkach atmosferycznych (np. deszcz, mgła, śnieg) oraz przez szybę radiowozu, dzięki wbudowanej funkcji filtra pogody. Przyrząd jest odporny na upadki oraz bardzo niskie lub wysokie temperatury. Charakteryzuje się dużą precyzją dokonywanych pomiarów. Urządzenie to wykona dokładny pomiar zarówno z pobocza drogi, jak i z mostu czy estakady. Ze względu na bardzo krótki czas pomiaru zaledwie 0,3 sekundy jest praktycznie niewykrywalny przez antyradary. Policjanci mogą teraz sprawdzić prędkość pojazdu nawet z 1 km.

   Radar ręczny Iskra-1 jest bardzo skutecznym narzędziem pracy ze względu na bardzo krótki czas potrzebny na włączenie w tryb gotowości do pracy i krótki czas pomiaru. Przyrząd może być przełączony na tryb, w którym pomiar dokonywany jest tylko na pojazdach podążających wraz z samochodem patrolowym lub tylko na pojazdach nadjeżdżających z przeciwka , jak również kontrolować oba kierunki. Na przykład: W trybie "pojazdy podążające" radar jest nakierowany na tylną szybę pojazdu patrolowego. Cele obserwowane są podczas ruchu w kierunku, w którym porusza się patrol. Pomiar prędkości najszybciej poruszającego się pojazdu w ruchu. Radar potrafi dokładnie określił najszybszy cel poruszający się w ruchu. Impulsowy sposób pomiaru zastosowany w radarze ISKRA-1 umożliwia bardzo szybką pracę. W ciągu mniej niż 1 sekundy radar mierzy zarówno własną prędkość, jak również prędkość celu, co eliminuje możliwe błędy.

   Urządzenia zostały zakupione z budżetu Policji oraz przy wsparciu samorządów.

źródło: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BIERUNIU

Data: 2012-12-08, 21:37:44
POETYCKA HERBACIARNIA
Dużym sukcesem dla uczennic Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie zakończył się Powiatowy Konkurs – Poetycka Herbaciarnia. Spotkanie odbyło się w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu i miało na celu uwrażliwianie uczniów na piękno literatury, muzyki oraz kształtowanie świadomych postaw estetycznych młodych ludzi.

   Młodzież z Imielina, która wystąpiła w dwóch kategoriach, zajęła czołowe lokaty. W kategorii poezji śpiewanej III miejsce wywalczyła Justyna Piekorz, która wykonała utwór Anny Marii Jopek „W zimowe dni”. Na skrzypcach akompaniowała koleżanka Karina Figiel oraz na organach nauczyciel Mateusz Fersztorowski. Doskonale zaprezentowała się również Julia Szydłowska, która zajęła I miejsce, w grupie uczniów recytujących poezję lub prozę Bolesława Leśmiana. Julia zadeklamowała wiersze, pt. „Pogrzeb Don Juana” i „Ludzie”. W tej samej kategorii III miejsce wywalczyła Klaudia Szala. Przedstawiła utwory, pt. „W malinowym chruśniaku” oraz „Pustka w domu”.

   Dziewczyny w nagrodę otrzymały zestawy do pisania, płyty z muzyką, kubki i słodycze oraz pamiątkowe dyplomy. Uczennice do konkursu zostały przygotowane przez nauczycielkę muzyki Zofię Kostorz oraz polonistkę Annę Pawlik.

źródło: GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Data: 2012-12-06, 0:04:41
DOM KULTURY „SOKOLNIA” ZAPRASZA:
Niedziela - 09.12.2012 - godz. 17.00 - „W pracowni Świętego Mikołaja” – bajka dla dzieci.

   Stare legendy i podania mówią, że pracownia Świętego Mikołaja mieści się na biegunie północnym, pracują w niej Elfy, a Mikołaj w swoim zaprzęgu posiada renifera z czerwonym nosem. Są też takie opowieści, których autorzy twierdzą że Mikołaj mieszka w Laponii. Autorzy naszego spektaklu odkryli, że Św. Mikołaj mieszka prawdopodobnie w starym kredensie, w którym znajduje się wyjątkowa pracownia, a baśniowe istoty w spokoju i harmonii produkują masę prezentów dla dzieci...

   Pewnego dnia, podstępny i zły chochlik zamieszkujący kredens postanawia zniszczyć urządzenia znajdujące się w pracowni, pozbawiając tym samym wszystkie dzieci wymarzonych podarków. Jednak na ratunek Mikołajowi wyrusza lalka z porcelany o imieniu Pozytywka i renifer o imieniu Rudolfina. Wszystko oczywiście dobrze się kończy.

   Spektakl jest pełen dynamicznych piosenek, zabawnych perypetii, nietuzinkowych dialogów oraz wartko toczącej się akcji. Piosenki wzbogacone są piękną, stylową choreografią idealnie wpasowaną w klimat przedstawienia. W bajce bierze udział czworo aktorów, którzy wcielają się w różne postaci, a całości dopełniają kolorowe kostiumy i piękna scenografia.

Data: 2012-12-06, 0:01:26
TRUDNE WARUNKI DROGOWE

   Drogowcy i policja apelują, aby kierowcy dostosowali prędkość i sposób jazdy do panujących na drogach warunków. Chodzi m.in. o zachowanie znacznie większych niż zwykle odstępów, a także odpowiednie - tzw. pulsacyjne - hamowanie w samochodach bez systemów antypoślizgowych.

   Policja przypomina też o odśnieżeniu pojazdu przed wyruszeniem w drogę. Zdarza się, że kierowcy przecierają tylko szyby, zapominając np. o światłach. Funkcjonariusze wskazują, że za zagrażające bezpieczeństwu jazdy nie odśnieżenie samochodu mogą nakładać mandaty.

Data: 2012-12-04, 17:59:07
SZLACHETNA PACZKA 2012
W Polsce tysiące rodzin żyje w biedzie – od 17 listopada na www.szlachetnapaczka.pl możesz wybrać jedną z nich i przygotować konkretną pomoc. Teraz Ty możesz zostać bohaterem i zmieniać świat na lepsze.

   Pragniemy poinformować parafian, że podobnie jak w ubiegłym roku odbywa się akcja „Szlachetna Paczka” polegająca na przygotowaniu paczek świątecznych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

   W tym roku rodziny z Imielina są zapisane w rejonie o nazwie Lędziny i okolice. Więcej informacji na stronie www.szlachetnapaczka.pl

źródło: Wiadomości Parafialne - Niedziela, 02.12.2012

   SZLACHETNA PACZKA organizowana jest po raz dwunasty. Tylko w ubiegłym roku wartość pomocy przekazanej w paczkach przekroczyła 18 mln zł. W akcję zaangażowało się prawie 150 tys. darczyńców, w tym wiele znanych osób - Para Prezydencka Bronisław i Anna Komorowscy, Jerzy Dudek, siostry Radwańskie, polscy mistrzowie olimpijscy i liczne kluby piłkarskie. Akcji pobłogosławił także Ojciec Święty, Benedykt XVI.

Jak możesz pomóc?

• wybierz na www.szlachetnapaczka.pl jedną z potrzebujących rodzin i przygotuj dla niej wyjątkową pomoc – paczkę można zrobić wspólnie z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi z pracy,

• wpłać dowolną darowiznę na konto 21 1750 0012 0000 0000 2060 1264 lub online na www.szlachetnapaczka.pl/wplac i dołącz do grona osób, które obywatelsko finansują organizację projektu,

• wyślij SMS o treści PACZKA pod nr 75465 (5 PLN + VAT),

• przekaż 1% na Paczkę - nr KRS 00 00 05 09 05.

Data: 2012-12-01, 16:36:01
AKCJA "SZLACHETNA PACZKA" W GIMNAZJUM

   Szkolne Koło Wolontariatu zaangażowało się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”, której promocja w Gimnazjum odbyła się 28.11.2012 i wybrało RODZINĘ W POTRZEBIE. Poniżej prezentujemy produkty, które będziemy zbierać na rzecz naszej rodziny:

Żywność trwała: • Herbata, Kawa, Ryż, Kasza, Makaron, Mąka, Cukier, Olej, Dżem, Konserwy mięsne, Konserwy rybne, Warzywa w puszkach. Specjalne produkty żywieniowe: Jedno z dzieci ma uczulenie na kwaśne rzeczy. Środki czystości: • Proszek do prania, Płyny czyszczące, Płyn do mycia naczyń, Szampon, Pasta do zębów, Mydło/żel myjący. Odzież i obuwie: • Kurtka zimowa damska - rozmiar 152 • Kozaczki zimowe – rozmiar 35-36. Pomoce szkolne: • Zeszyty, Bloki, 2 Plecaki (najlepsze byłyby ciemne, bądź czarne, innymi słowy - plecaki uniwersalne, które jeszcze posłużą). Wyposażenie mieszkania: • Kołdra, 2 krzesła do biurka, • 2 lampki - dzieci odrabiają lekcje na kuchennym stole.

Szczególne upominki: Pani Domu mówi, że dla nich upominkiem będzie każda z rzeczy - najbardziej praktyczne i potrzebne to najlepszy prezent.

   Wszystkie rzeczy można składać u s. Kasjany lub p. Porwit. Czekamy do 7 grudnia 2012 r.

źródło: GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Data: 2012-12-01, 16:31:39

ARCHIWUM: LISTOPAD 2012  

2012

LISTOPAD
PAŹDZIERNIK
WRZESIEŃ
SIERPIEŃ
LIPIEC
CZERWIEC
MAJ
KWIECIEŃ
MARZEC
LUTY
STYCZEŃ

.: (c) 2006-2012 by Andrzej Mańka - wszelkie prawa zastrzeżone :.
Wirtu@lny Imielin - Serwis poświęcony miastu Imielin, zawierający bieżące informacje lokalne, sportowe i kulturalne. www.imielin.slask.pl.