Strona główna   

Parafia | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Przedszkole Miejskie | MSK | MOPS | Urząd Miasta | SPI | Pogoń Imielin | MKS Imielin | MCK   

 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI:

IMIELIŃSKIE KARTKI ŚWIĄTECZNE...
Autorkami tegorocznych projektów są: Urszula Figiel-Szczepka, Anna Radwańska i Iwona Simka-Surma. Kartki do nabycia w placówkach Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie.


Nakładem Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie ukazały się piękne kartki świąteczne.

Data: 2018-03-20, 14:30:00

KZK GOP: ZMIANY W ROZKŁADACH JAZDY Z POWODU ZMIANY CZASU

   Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że z powodu zmiany czasu z zimowego na letni w nocy z dnia 24 na 25 marca (z soboty na niedzielę) po godzinie 01:59 nastąpi godzina 03:00. Tej nocy na wybranych liniach zostaną wprowadzone specjalne rozkłady jazdy.

   Zmiany godzin odjazdów dotyczyć będą kursów następujących linii tramwajowych oraz autobusowych:

• linie tramwajowe: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 20, 22, 26, 27, 30;

• linie autobusowe: A4N, 7N, 30N, 32N, 60N, 76N, 77N, 130N, 149, 194N, 297N, 606, 617N, 623N, 657N, 672N, 692N, 830N, 840N, 902N, 903N, 904N, 905N, 906N, 908N, 911N;

• linie autobusowej komunikacji zastępczej: T-5.

źródło: KZK GOP

Data: 2018-03-20, 12:00:00

KOLEJE ŚLĄSKIE: ZIELONE ŚRODY DLA KIEROWCÓW
W każdą trzecią środę miesiąca Kierowcy będą mogli skorzystać z naszych pociągów bezpłatnie i zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą. Pierwsza okazja już jutro, w pierwszy dzień wiosny!

   Dotychczas zmotoryzowani mogli korzystać z naszych usług bezpłatnie w dni, gdy stężenie smogu znacznie przekraczało dopuszczalne normy. W tym roku takich dni było osiem, podczas których łącznie z naszej oferty skorzystało ponad 15 500 osób. Bezpłatne przejazdy w ramach akcji Zielone Środy będą się odbywać na takich samych zasadach – podczas kontroli wystarczy zamiast biletu pokazać ważny dowód rejestracyjny. Każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą.

   Chcemy w ten sposób pokazać, że nie traktujemy naszego zaangażowania w walkę o środowisko w sposób doraźny, lecz myślimy o ekologii przez cały rok. A trudno chyba o lepszy moment na tego typu kampanię niż rok 2018, jeśli weźmiemy pod uwagę, że to właśnie w tym roku Katowice są gospodarzem szczytu klimatycznego COP 24.

   Warto pamiętać, że transport kolejowy jest kilka razy bardziej ekologiczny niż samochodowy, o czym świadczą tzw. ślady CO2 generowane przez pojedynczego pasażera w różnych środkach transportu. Chcemy to podkreślać nie tylko z myślą o ochronie środowiska, ale także by zachęcić ludzi do korzystania z transportu publicznego, zwłaszcza kolejowego i tym samym odkorkowania miast – gdyby zamiast pociągami nasi pasażerowie jeździli nawet po 2 osoby w samochodach osobowych, to codziennie byłoby ich więcej o ponad 10 000 na śląskich drogach. Proszę sobie to wyobrazić stojąc w pierwszym lepszym korku.

   Akcja będzie dotyczyć wszystkich pociągów Kolei Śląskich, z wyjątkiem odcinka przygranicznego Chałupki-Bohumin, pociągów Ornak na odcinku Żywiec-Zakopane oraz kursów okazjonalnych.

źródło: Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Data: 2018-03-20, 11:30:00

SESJA RADY MIASTA IMIELIN

   W dniu 26 marca 2018 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińskiej 81 odbędzie się Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin.

Z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2018 r.

4. Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Imielinie za 2017 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin za 2017 rok.

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.

9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań. Monitoring i ewaluacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Imielinie na lata 2017-2019, przyjętego Uchwałą Nr XXVI/168/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2017 roku.

10. Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:
a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla terenu w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Nowozachęty,
b) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojciecha Sapety, Pokoju i Imielińską,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat dla nieruchomości położonej przy ul. Kamiennej w Imielinie,
d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pod nazwą „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2017-2019,
e) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin,
f) w sprawie podziału miasta Imielin na okręgi wyborcze,
g) w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, wynikających ze stosunku pracy nauczycielom, zatrudnionym w placówkach oświatowych Miasta Imielin.

11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12. Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

13. Sprawy bieżące Rady Miasta.

14. Zamknięcie Sesji.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-03-19, 14:00:00

TRZY PUNKTY MKS-u IMIELIN W OSTATNIM MECZU SEZONU 2017/18!


Siatkarki MKS-u Imielin - sezon 2017/18.

MKS Imielin - GLKS Wilkowice
3:0 (25:15, 27:25, 25:21)
(17.03.2018 r., godz. 18:00)

Pozostałe spotkania VIII Kolejki, I ligi Śląska Kobiet w grupie czwartej zostaną rozegrane za trzy tygodnie:

UKS Gimnazjum Blachownia - KSG Bestwina
(07.04.2018 r., godz. 17:00)

UKS Spartakus Zabrze - JKS SMS Jastrzębie
(07.04.2018 r.)

UKS Jedynka ERBUD Rybnik - pauzuje

Data: 2018-03-17, 20:00:00

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!

   Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na przypadkowo napotkane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących przy drodze bądź niestosownie ubranych do pory zimowej.

   Zwracajmy uwagę przede wszystkim na dzieci, osoby starsze oraz bezdomne. Wielokrotnie od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze. Każdy może pomóc osobom, które szczególnie narażone są na działanie niskich temperatur.

   Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data: 2018-03-17, 10:00:00

„MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ” W WYKONANIU TEATRU KOMANDERÓW


Jak co roku, w Niedzielę Palmową Teatr Komanderów zaprasza na „Misterium Męki Pańskiej”.

   To tradycyjne przedstawienie oparte na tekstach ewangelicznych zaadaptowanych przez Józefa Komanderę, jest wystawiane nieprzerwanie od prawie 60 lat, niegdyś w szopie na Pasieczkach, a od 2001 roku w Domu Kultury „Sokolnia” – w nowej inscenizacji, z nową oprawą muzyczną, światłami, efektami akustycznymi. Ze starego spektaklu w szopie pozostała jednak cała warstwa tekstowa oraz większość dekoracji i strojów, wykonanych jeszcze przez autora przedstawienia i jego żonę Elżbietę. Adaptacji Misterium do warunków scenicznych „Sokolni” dokonała obecna szefowa teatru Stanisława Szczepanik.

   Przedstawienie w aktualnej wersji jest nieco skrócone, składa się z 10 obrazów, trwa ok. 2 godz., bierze w nim udział ponad 30 aktorów.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W IMIELINIE
Dom Kultury „Sokolnia”
41- 407 Imielin, ul. Imielińska 29

„MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ”
w wykonaniu Teatru Komanderów

Inscenizacja i reżyseria:
Stanisława Szczepanik


Niedziela Palmowa
25.03.2018 r., godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy!

Data: 2018-03-17, 0:15:00

INAUGURACJA Z POŚLIZGIEM...

W dniu 24 marca 2018 r. (sobota) o godz. 15:30
na stadionie w Imielinie przy ul. gen. Józefa Hallera 37a
odbędzie się spotkanie piłkarskie

o Mistrzostwo KLASY OKRĘGOWEJ

pomiędzy:
Pogoń Imielin - Krupiński Suszec

Data: 2018-03-16, 23:30:00

SIATKÓWKA: II ETAP - VII KOLEJKA I LIGI ŚLĄSKA KOBIET - GRUPA 4

KSG Bestwina - MKS Imielin
3:0 (25:22, 25:20, 25:15)
(13.03.2018 r., godz. 19:00)

GLKS Wilkowice - UKS Spartakus Zabrze
(23.03.2018 r., godz. 17:30)

UKS Jedynka ERBUD Rybnik - UKS Gimnazjum Blachownia
(24.03.2018 r., godz. 16:00)

JKS SMS Jastrzębie - pauzuje

Data: 2018-03-11, 18:20:00

KURS NA STOPIEŃ ŻEGLARZA JACHTOWEGO
Yacht Club OPTY informuje, że w kwietniu rozpocznie się kolejna edycja kursu żeglarskiego na patent żeglarza jachtowego. Jest to pierwszy stopień żeglarski przeznaczony dla rozpoczynających przygodę z żeglarstwem.

Organizator:
Yacht Club OPTY w Chełmie Śląskim
Chełm Śląski, ul. Leonida Teligi 2

Miejsce odbywania zajęć praktycznych:
Zalew Dziećkowice — przystań Yacht Club OPTY w Chełmie Śląskim
Chełm Śląski, ul. Leonida Teligi 2

Miejsce odbywania zajęć teoretycznych:
kubryk/sala Teligi na terenie przystani Yacht Club OPTY w Chełmie Śląskim
Chełm Śląski, ul. Leonida Teligi 2

Rozpoczęcie:
w kubryku Yacht Clubu OPTY - 14 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00

Koszty:
850 zł

Jest możliwa wpłata w nieoprocentowanych ratach/transzach:
- najpóźniej do 14.04.2018 r. 500 zł (w tym zadatek 150 zł);
- najpóźniej do 12.05.2018 r. 350 zł.
Zajęcia prowadzone są na jachtach kabinowych typu Nash, Venus, Twister 800, otwartopokładowych typu Sigma i dwumasztowych typu Trener.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od 14 kwietnia do 10 czerwca w godzinach od 9:00 do ok. 17:00. W trakcie zajęć przewidziana jest pomiędzy godzinami 13:00 a 14:00 przerwa z możliwością zjedzenia na miejscu (w Tawernie) ciepłego posiłku. Koszty posiłku kursanci ponoszą we własnym zakresie. Dla członków Klubu i kursantów Tawerna oferuje dwudaniowy „obiad dnia” w atrakcyjnej cenie.

Dodatkowymi atrakcjami dla kursantów jest możliwość udziału w imprezach klubowych — jak regaty, ogniska ze śpiewaniem szant, czy doroczne otwarcie sezonu żeglarskiego (19.05.2018 r.).

Klub dysponuje autorskim rozwiązaniem stałego monitorowania postępów szkolenia, który wymaga, by uczestnicy w trakcie szkolenia regularnie podnosili swoje umiejętności. Pożądane jest, by uczestnicy posiadali podstawową umiejętność pływania, co oświadczają sami (lub rodzice/opiekunowie) na formularzu zgłoszeniowym. Brak umiejętności pływania nie wyklucza udziału w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu

Uczestnicy zajęć są przez organizatora ubezpieczeni od NNW i mogą nabywać podręczniki żeglarstwa ze specjalną zniżką oraz, w trakcie zajęć, maja prawo nieodpłatnego korzystania z zamkniętego (niestrzeżonego) parkingu na terenie ośrodka żeglarskiego Klubu.

Egzamin:
Egzamin nie jest elementem szkolenia, ale bezpośrednio po zakończeniu kursu właściwy okręgowy związek żeglarski przeprowadzi w naszej przystani klubowej egzamin na stopień żeglarza jachtowego. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu uczestnictwo w egzaminie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty egzaminacyjnej i za wydanie patentu. Młodzieży uczącej się do 26 roku życia przysługuje od opłaty egzaminacyjnej i opłaty za patent 50% zniżki.

źródło: Yacht Club OPTY

Data: 2018-03-11, 13:45:00

MOJA WIELKANOCNA PISANKA
Miejskie Centrum Kultury w Imielinie - Dom Kultury „Sokolnia” zaprasza dzieci i młodzież do udziału w tradycyjnym konkursie na najpiękniejszą pisankę...

źródło: Dom Kultury „Sokolnia”

Data: 2018-03-09, 23:30:00

KOLEJE ŚLĄSKIE: ZMIANA ROZKŁADU JAZDY
W związku z kolejnymi etapami prac remontowo-modernizacyjnych, zarządca infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – wprowadza drugą korektę rozkładu jazdy obowiązującą w okresie od 11 marca do 9 czerwca 2018 roku.

S8: Oświęcim - Katowice - Bytom - Tarnowskie Góry - Lubliniec

• W rozkładzie jazdy ważnym od 11 marca zostanie uruchomiony dodatkowy kurs, umożliwiający podróż w bezpośredniej relacji z Częstochowy do Oświęcimia: - nr 44703/2 rel. Częstochowa odj. 19.00 – Oświęcim przyj. 22.05 w (D) w okresie 12 III – 8 VI opr. 30 IV, 2,4 V, 1 VI.

• Na linii S8 podczas trwania weekendu majowego rozszerzono termin kursowania o dni 30 IV, 2 V, 4 V dla podróżnych udających się do/z pracy dla nw. pociągów: - nr 44316 rel. Lubliniec odj. 14.20 - Katowice przyj. 15.41; - nr 44421 rel. Katowice odj. 16.34 - Lubliniec przyj. 17.57;

• Ponadto na wniosek pasażerów zrealizowano skomunikowanie w Tarnowskich Górach pomiędzy pociągami nr 44254 z Wielunia Dąbrowy przyjazd 15.37 a nr 44670 odjazd 15.58 do Katowic (przyjazd 16.43) w terminie (C) oraz 30 IV, 2,4 V, 1 VI.

• Ze względu na prace pomiędzy Nakłem Śląskim a Tarnowskimi Górami oraz remont wiaduktu w Tarnowskich Górach nastąpi niewielka korekta dotychczasowego rozkładu.

Pliki związane:

Informacja o rozkładzie jazdy pociągów Kolei Śląskich w okresie 11 III - 9 VI 2018 (stan na dzień 5 III 2018 r.)

Liniowy Rozkład Jazdy od 11 III 2018 do 9 VI 2018 (stan na dzień 5 III 2018 r.)

źródło: Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Data: 2018-03-06, 14:00:00

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

   Urząd Miasta Imielin informuje, że w dniach 6 i 9 kwietnia 2018 roku dla mężczyzn rocznika 1999 zamieszkałych na terenie Miasta Imielin zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

   Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Lędzinach, ul. Lędzińska 24 w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego (przystanek przy Urzędzie Miasta Lędziny) w czasie wyznaczonym na wezwaniu.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

• dowód tożsamości,
• posiadaną dokumentację medyczną,
• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki.

   Bliższej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Imielin, pokój nr 26 lub telefonicznie nr 32 225 41 26.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-03-06, 13:45:00

POLICJA POSZUKUJE ŚWIADKÓW ZDARZENIA

   W dniu 17.02.2018 r. około godz. 15.52 w Imielinie na parkingu samochodowym przy zalewie Dziećkowice nieznany kierujący samochodem m-ki Opel Meriva o początkowym numerze rejestracyjnym KOS... wykonując manewr cofania najechał na zaparkowany samochód m-ki Fiat Tipo, uszkadzając ten pojazd.

   W związku z powyższym osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia danych sprawcy oraz numeru rejestracyjnego samochodu Opel, proszone są o osobisty, telefoniczny lub mailowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bieruniu - Zespół ds. Wykroczeń tel. 32/ 323 32 67 lub Sekretariat Wydziału Prewencji tel. 32 323 32 60.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2018-03-05, 21:45:00

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2018/2019 - KLASA SPORTOWA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie ogłasza nabór do klasy czwartej o profilu: piłka nożna chłopców, piłka siatkowa dziewcząt oraz gimnastyka artystyczna; do klasy siódmej i ósmej: piłka nożna chłopców, piłka siatkowa dziewcząt. Wnioski o przyjęcie do danej klasy sportowej należy składać w terminie od 19 marca do 6 kwietnia b.r.

źródło: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie

Data: 2018-03-04, 19:30:00

SIATKÓWKA: II ETAP - VI KOLEJKA I LIGI ŚLĄSKA KOBIET - GRUPA 4

MKS Imielin - UKS Jedynka ERBUD Rybnik
0:3 (19:25, 16:25, 20:25)
(24.02.2018 r., godz. 18:00)

UKS Spartakus Zabrze - KSG Bestwina
0:3 (22:25, 21:25, 21:25)
(17.03.2018 r., godz. 16:00)

UKS Gimnazjum Blachownia - JKS SMS Jastrzębie
2:3 (23:25, 25:16, 25:20, 22:25, 12:15)
(17.03.2018 r., godz. 17:00)

GLKS Wilkowice - pauzuje

Data: 2018-03-03, 23:00:00

EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA: MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ - AKTUALIZACJA
W tym roku w ramach inicjatywy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej wyznaczona została również trasa z Imielina do Czernej która wynosi 42 kilometry.

   Trasa początkowo prowadzi z Imielina w stronę Jelenia zahaczając o lasy nad Zalewem. Następnie wzdłuż brzegu Przemszy do stawów Tarka. Stamtąd kilkukilometrowym duktem leśnym wzdłuż granicy województw śląskiego i małopolskiego aż do Chrzanowa, a dalej przez Balin do jeziora Balaton. Mijając leśne i polne ścieżki przechodzi się przez Psary i Nową Górę do klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej.

   Msza święta w intencji wyruszających na Drogę Krzyżową zostanie odprawiona 23 marca 2018 roku o 20:00. Doświadczenie samotnej wędrówki z rozważaniem stacji drogi krzyżowej jest szansą na nowe spojrzenie na mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. W ubiegłym roku wzięły w niej udział 60 tyś. osób, zapraszamy do wzięcia udziału.

Przed wyjściem zapoznaj się z informacjami na stronie: Zanim Wyruszysz

Trasa EDK 2018: Matki Boskiej Szkaplerznej

źródło: Ekstremalna Droga Krzyżowa

=== === === === ===

Spotkanie informacyjne:
Kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie
8 marca (czwartek) o godzinie 20:00 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

źródło: Wiadomości Parafialne - Niedziela, 04.03.2018 r.

Data: 2018-03-03, 22:15:00

SIATKÓWKA: II ETAP - V KOLEJKA I LIGI ŚLĄSKA KOBIET - GRUPA 4

UKS Spartakus Zabrze - UKS Jedynka ERBUD Rybnik
0:3 (24:26, 15:25, 15:25)
(02.03.2018 r., godz. 18:00)

JKS SMS Jastrzębie - MKS Imielin
3:1 (20:25, 25:10, 25:18, 25:11)
(03.03.2018 r., godz. 13:00)

GLKS Wilkowice - UKS Gimnazjum Blachownia
1:3 (18:25, 25:20, 25:27, 16:25)
(03.03.2018 r., godz. 17:00)

KSG Bestwina - pauzuje

Data: 2018-02-28, 18:00:00

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE
OGŁASZA NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

   W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

• urodzone w 2011 r.,
• urodzone w 2012 r. (sześciolatki),
które odbyły obowiązkowe wychowanie przedszkolne i na wniosek rodziców zostaną zapisane do klasy pierwszej.

TERMINY REKRUTACJI:
12.03.2018 r. - 19.04.2018 r.

Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków w sekretariacie szkoły.

• Rodzice dzieci siedmioletnich zamieszkałych na terenie miasta Imielin składają zgłoszenie dziecka do I Klasy Szkoły Podstawowej.

• Rodzice dzieci siedmioletnich zamieszkałych poza Imielinem składają wniosek o przyjcie dziecka do Szkoły spoza obwodu.

• Rodzice dzieci sześcioletnich, które uczęszczały do Przedszkola składają wniosek rodzica o zgłoszeniu dziecka do I Klasy Szkoły.

Kryteria rekrutacji oraz zasady i terminarz rekrutacji w zakładce "Dokumenty dla rodziców".

źródło: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego

Data: 2018-02-27, 21:45:00

STYPENDIA SPORTOWE '2018

   Burmistrz Miasta Imielin informuje, że zostały przyznane stypendia na 2018 rok za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku 2017 najlepszym zawodnikom z Imielina.

   Podstawą przyznania stypendiów sportowych Miasta Imielin jest Uchwała Nr XXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin.

   Zawodnicy, którzy otrzymali w 2018 roku stypendia sportowe (kolejność alfabetyczna):

PIOTR BANACZYK - szachy
za uzyskanie III klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie;

SEBASTIAN BARTECKI – piłka siatkowa
za uzyskanie I klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 300,00 złotych miesięcznie;

MATYLDA BERCAL - gimnastyka artystyczna
za uzyskanie III klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie;

OLIWIA CHMIELEWSKA - gimnastyka artystyczna
za uzyskanie II klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie;

SZYMON FICEK - szachy
za uzyskanie II klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie;

DOMINIKA GÓRECKA - szachy
za uzyskanie II klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie;

MAKSYMILIAN KLISZ - szachy
za uzyskanie III klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie;

EMILIA KROSTA - pływanie
za uzyskanie II klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie;

KAROL ŁEBEK - koszykówka
za uzyskanie III klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie;

WOJCIECH MAŚLANKA - szachy
za uzyskanie III klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie;

PRZEMYSŁAW MYSZOR - szachy
za uzyskanie III klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie;

MARTA PACWA - gimnastyka artystyczna
za uzyskanie III klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie;

MONIKA PIEKORZ - kolarstwo
za uzyskanie I klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 300,00 złotych miesięcznie;

ALICJA RODZYN - szachy
za uzyskanie III klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 100,00 złotych miesięcznie;

JAKUB WALCZYSKO – pływanie
za uzyskanie II klasy sportowej, otrzymuje stypendium w wysokości 150,00 złotych miesięcznie.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2018-02-27, 19:30:00

METROPOLIA WSPIERA M.IN. GMINY POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO...
Fundusz Solidarności ma wspierać inwestycje najsłabszych gmin Metropolii, zmniejszając różnice w rozwoju poszczególnych jej członków. Między 36 gmin członkowskich rozdysponowano blisko 92 000 000 zł.

Bieruń (łączna wartość udzielonej pomocy: 2 000 000 zł)

Projekty:
1. Budowa parkingów wraz z systemem Roweru metropolitalnego w celu zapewnienia dostępności do obiektów użyteczności publicznej (1 000 000 zł).

2. Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do rozwoju terenów inwestycyjnych (1 000 000 zł).

=== === === === ===

Bojszowy (łączna wartość udzielonej pomocy: 1 964 032 zł)

Projekty:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 670 650 S - ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (72 663 zł).

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tranzytowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą łączącą oczyszczalnie ścieków w Bojszowach z oczyszczalnią ścieków w Tychach-Urbanowicach (297 500 zł).

3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 670 840 S - ulicy Krętej i 670 810 S - ul. Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (123 369 zł).

4. Przebudowa drogi gminnej 670 910 S - ulicy Skośnej w Świerczyńcu (552 500 zł).

5. Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Lisiej w Międzyrzeczu (42 500 zł).

6. Budowa oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej ul. Złoty Łan w Świerczyńcu (od ul. Trzcinowej do ul. Zakątek) (238 000 zł).

7. Przebudowa drogi gminnej 670 270 S - ulicy Słonecznej w Bojszowach (637 500 zł).

=== === === === ===

Chełm Śląski (łączna wartość udzielonej pomocy: 1 800 000 zł)

Projekt:
1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagłoby wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Chełmską DW 934 do skrzyżowania z drogą gminną ul. Wołodyjowskiego w Chełmie Śląskim (1 800 000 zł).

=== === === === ===

Imielin (łączna wartość udzielonej pomocy: 1 400 000 zł)

Projekt:
1. Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie (1 400 000 zł).

=== === === === ===

Lędziny (łączna wartość udzielonej pomocy: 2 685 000 zł)

Projekty:
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach (152 000 zł).

2. Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie budowy efektywnego energetycznie oświetlenia ulicy Pokoju - odcinek od ul. Lędzińskiej do przejazdu kolejowego (160 000 zł).

3. Poprawa infrastruktury transportowej w zakresie wykonania dokumentacji przebudowy ul. Fredry wraz budową efektywnego energetycznie oświetlenia i ścieżki pieszo-rowerowej (112 500 zł).

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna (378 000 zł).

5. Przebudowa dróg gminnych (ul. Sosnowa i ul. Kwiatowa) (510 000 zł).

6. Budowa drogi gminnej ul. Pogodna (211 000 zł).

7. Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia ulicy Pokoju od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu (216 000 zł).

8. Przebudowa dróg gminnych (ul. Lipcowa i Panoramy w Lędzinach) (384 500 zł).

9. Budowa drogi ul. Zacisze - I etap (561 000 zł).

=== === === === ===

   Program „Metropolitalny Fundusz Solidarności” powstał w celu niwelowania różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz w celu integracji i wsparcia gmin członkowskich w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

   Podstawą udzielenia pomocy będą umowy zawarte pomiędzy Zarządem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii a gminami członkowskimi.

źródło: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Data: 2018-02-27, 19:15:00

XII POWIATOWE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII - IMIELIN '2018

   Powiat Bieruńsko-Lędziński zaprasza do udziału w XII Powiatowych Targach Przedsiębiorczości i Ekologii w dniach 7-8 lipca 2018 r. w Imielinie przy ulicy gen. Józefa Hallera 39.

   Przedsiębiorcom proponujemy miejsca ekspozycyjne w namiotowej hali wystawienniczej na parkingu przy CMC Metale Plus oraz na terenie otwartym.

Dokumenty związane:

zgłoszenie wystawca

zgłoszenie mikrowystawca

źródło: Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Data: 2018-02-18, 21:30:00

HARMONOGRAM ZAWODÓW NA ROK 2018 W KOLE PZW NR 17 IMIELIN

14.04.2018 r., godz. 8:00 - Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego na 2018 rok dla wszystkich członków Koła PZW Nr 17 Imielin (Łowisko Nr 517 Michalik)

29.04.2018 r., godz. 7:00 - Zawody o Mistrzostwo Koła Seniorzy + Juniorzy (Zbiornik Nr 516 Pacwowe I)

05.05.2018 r., godz. 6:00 - Zawody Spiningowe o Mistrza Koła (Łowisko Nr 009 Imielin)

02.06.2018 r., godz. 8:00 (I Tura), godz. 11:00 (II Tura) - Zawody na Dzień Dziecka (Staw Michalik)

07.07.2018 r., godz. 7:00 - Zawody o Puchar Burmistrza Imielina (Łowisko Nr 517 Michalik)

04.08.2018 r., godz. 16:00 - Zawody Nocne (Zbiornik Nr 516 Pacwowe I)

15.09.2018 r., godz. 8:00 - Zawody o Puchar Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego i zakończenie sezonu 2018 (Łowisko Nr 517 Michalik)

22.09.2018 r., godz. 8:00 - Zawody dla Sponsorów, Seniorów i Zarządu Koła PZW Nr 17 Imielin

   Zapisy najpóźniej do tygodnia przed zawodami i szczegółowe informacje o godzinach oraz miejscu  jak i o ewentualnych zmianach miejsca i czasu zawodów można będzie znaleźć na http://www.pzw.org.pl/imielin i w gablocie przy Urzędzie Miasta Imielin.

źródło: Koło PZW nr 17 Imielin

Data: 2018-02-18, 11:45:00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE: UWAGA RODZICE!

Dyrekcja Przedszkola Miejskiego w Imielinie

ogłasza zapisy dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2018/2019.

Termin zapisów:
od 1 marca do 30 marca 2018 r.

Proszę o zgłaszanie się Rodziców w marcu
w sekretariacie Przedszkola,
w celu pobrania Karty i zapisu dziecka do przedszkola.

źródło: Przedszkole Miejskie w Imielinie

Data: 2018-02-18, 11:30:00

SIATKÓWKA: II ETAP - IV KOLEJKA I LIGI ŚLĄSKA KOBIET - GRUPA 4

KSG Bestwina - UKS Gimnazjum Blachownia
3:0 (25:17, 25:15, 25:12)
(18.02.2018 r., godz. 15:00)

GLKS Wilkowice - MKS Imielin
1:3 (22:25, 17:25, 25:18, 21:25)
(23.02.2018 r., godz. 19:00)

JKS SMS Jastrzębie - UKS Spartakus Zabrze
3:0 (25:15, 25:13, 25:20)
(24.02.2018 r., godz. 18:00)

UKS Jedynka ERBUD Rybnik - pauzuje

Data: 2018-02-17, 15:05:00

STRAŻACKIE PODSUMOWANIE ROKU
W mieście Imielin nastąpił wzrost liczby pożarów z 18 w 2016 do 23 w 2017 roku, spowodowane jest to głównie większą liczbą pożarów traw, która wzrosła do 10 (w roku 2016 zanotowano tylko jeden pożar). Zaobserwowano także wzrost pożarów obiektów mieszkalnych z 4 w 2016 do 7 w 2017.


W ciągu 12 miesięcy 2017 roku, strażacy z Imielina wyjeżdżali do udziału w akcjach aż 99 razy!

Raport z najważniejszych działań systemu ratowniczo-gaśniczego realizowanych w 2017 roku
na terenie miasta Tychy i powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

Data: 2018-02-12, 23:30:00

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA W IMIELINIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW...
Wymiana wodomierza na radiowy odbywa się całkowicie na koszt spółki, mieszkaniec nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

   Miejska Spółka Komunalna sp. z o.o. w Imielinie przystępuje w 2018 roku do przyspieszenia prac związanych z wdrożeniem radiowego systemu odczytu wodomierzy. Tego typu rozwiązanie będzie stanowiło ogromne udogodnienie dla wszystkich odbiorców wody. Pomiaru licznika można będzie dokonać w dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności lokatora. Aktualnie spółka planuje wymianę i montaż 2 300 urządzeń na terenie Imielina. Do połowy 2020 roku MSK planuje objąć systemem cały obszar miasta.

   Radiowy system odczytu wodomierzy to nowoczesny sposób zdalnego zbierania danych z wodomierzy mieszkaniowych. Technologia polega na przesyłaniu informacji o zużyciu wody za pośrednictwem fal radiowych. Dzięki temu pracownicy spółki nie będą musieli już wchodzić do mieszkań i domów, aby odczytać stan licznika. Wystarczy, że podjadą w okolice posesji i zdalnie dokonają poboru danych. Tym samym system ograniczy możliwość wystąpienia pomyłek, skróci czas odczytu oraz zmniejszy związane z tym koszty.

   Samo urządzenie do odczytów zdalnych nieznacznie różni się od standardowego wodomierza. Dodatkowym elementem wyposażenia jest nakładka radiowa dająca możliwość poboru danych z odległości nawet do 300 metrów.

   Mieszkańcy, których lokale zostaną objęte montażem nowych wodomierzy, będą informowani o terminach prac korespondencyjnie, telefonicznie lub przez pracownika spółki.

   Co istotne, stan licznika wymienianego wodomierza, będzie protokołowany i potwierdzany zarówno przez wykonawcę, jak i właściciela lub zarządcę. MSK zachęca swoich odbiorców w ustalonych terminach do udostępnienia miejsca monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

   Prace będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w wyjątkowych przypadkach można uzgodnić termin do godziny 18.00.

   Wymiana wodomierza na radiowy odbywa się całkowicie na koszt spółki, mieszkaniec nie ponosi żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

   W ramach wymiany wodomierzy właściciele posesji mogą skorzystać również z możliwości odpłatnej wymiany posiadanego podlicznika na radiowy co należy zgłosić do biura obsługi klienta MSK.

źródło: Miejska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Imielinie

Data: 2018-02-06, 17:00:00

APELUJEMY O ROZWAGĘ NA DRODZE!

   Wraz ze zmianą pogody, na drogach jest coraz bardziej niebezpiecznie - nie tylko dla kierujących pojazdami, ale również dla pieszych. Jest to czas, kiedy prawdopodobieństwo występowania zdarzeń drogowych wzrasta kilkakrotnie. Pogarszające się warunki drogowe: występowanie mgły, opadów deszczu czy śniegu, śliska nawierzchnia i niska temperatura, znacznie wydłużają drogę hamowania, co przy dużym natężeniu ruchu na naszych drogach wpływa negatywnie na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

   Opady śniegu oraz spadek temperatur zapowiadane przez meteorologów w województwie śląskim na pewno utrudnią poruszanie się po drogach. Tego rodzaju warunki atmosferyczne nie sprzyjają podróżowaniu. Śliska nawierzchnia jezdni i ograniczona widoczność, to w tym okresie najczęstsze przyczyny różnych zdarzeń drogowych.

   Należy zwrócić szczególną uwagę na pieszych, którzy w tym okresie są mniej widoczni. Powoduje to zwiększone ryzyko wystąpienia wypadków. Widoczność pieszych w tym czasie staje się jednym z ważniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo.

   Przypomnijmy, że podczas takiej aury warunki drogowe przemawiają za powszechnym, bezwzględnym używaniem elementów odblaskowych nie tylko poza terenem zabudowanym i niezależnie od wieku.

Policjanci przypominają, że bardzo ważne jest prawidłowe przygotowanie się do podróży.

Pamiętaj:

- dokładnie oczyść pojazd ze śniegu zanim wyjedziesz na drogę - śnieg powinien zostać usunięty nie tylko z szyb, ale również z dachu, pokrywy komory silnika oraz ze świateł przednich i tylnych,

- zwróć uwagę, aby szyby nie były zaparowane, a widoczność z wnętrza pojazdu nie była utrudniona,

- zaplanuj swoją podróż - w przypadku złych warunków atmosferycznych wyjedź 10 minut wcześniej. W przypadku ewentualnych utrudnień w ruchu rodzi to niepotrzebny stres, a w konsekwencji może prowadzić do agresji,

- pamiętaj o tym, że zawsze w razie pojawiających się opadów atmosferycznych należy zmniejszyć prędkość,

- przy niskich temperaturach nawierzchnia jezdni przymarza. Unikaj wtedy gwałtownych manewrów i ostrego hamowania.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2018-02-04, 8:45:00

XXVII KONCERT GWIAZDKOWY ZA NAMI!, DOM KULTURY PĘKAŁ W SZWACH...


Mottem tegorocznego XXVII-go Koncertu Gwiazdkowego były słowa św. Jana Bosko „Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać - to najlepsza filozofia”.

Zdjęcia:

GALERIA: XXVII KONCERT GWIAZDKOWY AD. 2018

Data: 2018-01-28, 10:30:00

SIATKÓWKA: II ETAP - III KOLEJKA I LIGI ŚLĄSKA KOBIET - GRUPA 4

UKS Spartakus Zabrze - GLKS Wilkowice
1:3 (13:25, 27:25, 23:25, 16:25)
(25.01.2018 r., godz. 18:15)

UKS Gimnazjum Blachownia - UKS Jedynka ERBUD Rybnik
0:3 (20:25, 21:25, 22:25)
(27.01.2018 r., godz. 17:00)

MKS Imielin - KSG Bestwina
1:3 (14:25, 28:26, 14:25, 10:25)
(27.01.2018 r., godz. 18:00)

JKS SMS Jastrzębie - pauzuje

Data: 2018-01-24, 22:45:00

YACHT CLUB OPTY: KALENDARZ REGAT W 2018 ROKU
Uroczyste podniesienie bandery, które będzie sygnałem rozpoczęcia sezonu nawigacyjnego 2018 w tym roku połączone zostało z Regatami OPTY RACE 2018, podczas których odbędą się zawody Pucharu Śląska w klasie OMEGA.

• 19-20.05.2018 r. - OPTY RACE 2018

• 26.05.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 09.06.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 23.06.2018 r. - Nocne Regaty o Naftową Lampę Komandora

• 08.07.2018 r. - Regaty Samotników

• 22.07.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 19.08.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 01.09.2018 r. - Rodzinne Regaty Zakończenia Wakacji

• 15.09.2018 r. - Puchar Wójta Gminy Chełm Śląski w klasie SIGMA

• 22.09.2018 r. - Regaty o Błękitną Wstęgę Zbiornika Dziećkowice II

źródło: Yacht Club OPTY

Data: 2018-01-23, 21:00:00

SIATKÓWKA: II ETAP - II KOLEJKA I LIGI ŚLĄSKA KOBIET - GRUPA 4

UKS Jedynka ERBUD Rybnik - MKS Imielin
3:0 (25:12, 25:12, 25:18)
(20.01.2018 r., godz. 16:30)

KSG Bestwina - UKS Spartakus Zabrze
3:0 (25:19, 25:15, 25:17)
(21.01.2018 r., godz. 10:00)

JKS SMS Jastrzębie - UKS Gimnazjum Blachownia
3:2 (24:26, 27:25, 24:26, 25:18, 15:13)
(21.01.2018 r., godz. 17:00)

GLKS Wilkowice - pauzuje

Data: 2018-01-18, 22:50:00

PIŁKA NOŻNA: PLAN PRZYGOTOWAŃ POGONI DO RUNDY WIOSENNEJ - AKTUALIZACJA

   Sztab szkoleniowy Pogoni Imielin przedstawił plan przygotowań (sparingów) do rundy wiosennej sezonu 2017/2018.

25.01.2018 r. Stadion Śląski Chorzów - Pogoń Imielin 2:7 (0:2) (Klasa A - Katowice)

31.01.2018 r. Unia Dąbrowa Górnicza - Pogoń Imielin 4:0 (1:0) (Klasa Okręgowa Zina - Katowice IV)

03.02.2018 r. Przemsza Siewierz - Pogoń Imielin 3:0 (1:0) (Haiz IV liga - śląska I)

06.02.2018 r. AKS Wywolenie Chorzów - Pogoń Imielin 1:4 (1:2) (Klasa Okręgowa Zina - Katowice IV)

10.02.2018 r. HKS Siemianowiczanka Siemianowice Śląskie - Pogoń Imielin 3:2 (1:0) (Klasa Okręgowa Zina - Katowice IV)

14.02.2018 r. Pogoń Imielin - MKS Lędziny 1:1 (1:0) (Haiz IV liga - śląska II)

17.02.2018 r. LKS Bełk - Pogoń Imielin 7:0 (1:0) (Haiz IV liga - śląska II)

21.02.2018 r. Rozwój KWK Wujek Katowice - Pogoń Imielin 2:3 (0:1) (II liga)

24.02.2018 r. GKS II Tychy - Pogoń Imielin 3:1 (1:0) (Haiz IV liga - śląska II)

09.03.2018 r. Pogoń Imielin - Viktoria 1918 Jaworzno 3:6 (1:3) (Klasa Okręgowa - Wadowice)

Data: 2018-01-18, 22:15:00

OD SIEDEMNASTU LAT NA DESKACH W SOKOLNI...


W przedstawieniu bierze udział ponad dwadzieścia osób, przy czym każdego roku pojawiają się nowe twarze, zwłaszcza wśród najmłodszych odtwórców ról aniołków, pastuszków itp.

Zdjęcia:

GALERIA: „JASEŁKA POLSKIE” W WYKONANIU TEATRU KOMANDERÓW AD. 2018

Data: 2018-01-15, 22:00:00

SIATKÓWKA: II ETAP - I KOLEJKA I LIGI ŚLĄSKA KOBIET - GRUPA 4

MKS Imielin - JKS SMS Jastrzębie
0:3 (18:25, 21:25, 17:25)
(13.01.2018 r., godz. 18:00)

UKS Jedynka ERBUD Rybnik - UKS Spartakus Zabrze
3:0 (25:16, 25:17, 25:12)
(18.01.2018 r., godz. 18:00)

UKS Gimnazjum Blachownia - GLKS Wilkowice
3:1 (25:18, 25:16, 24:26, 26:24)
(11.03.2018 r., godz. 17:00)

KSG Bestwina - pauzuje

Data: 2018-01-12, 23:00:00

SIATKÓWKA: II ETAP ROZGRYWEK W I LIDZE ŚLĄSKIEJ KOBIET
Nasze siatkarki wracają na parkiet! Terminarz rozgrywek MKS-u Imielin poniżej.

Grupa 3 (grupa mistrzowska)

   KS Burza MOSiR Mikołów, MKS III Dąbrowa Górnicza, UKS NET Piekary Śląskie, LKS Polonia Poraj, VC Victoria MOSiR Cieszyn, MKS ZORZA Wodzisław Śląski, TS Stal Śrubiarnia/SMS ZAPN Żywiec, GS UKS Krzanowice.

Grupa 4 (grupa walcząca o utrzymanie w I lidze)

   UKS Gimnazjum Blachownia, MKS Imielin, UKS Spartakus Zabrze, UKS Jedynka ERBUD Rybnik, KSG Bestwina, JKS SMS Jastrzębie, GLKS Wilkowice.

   W II etapie spotkania rozgrywane są systemem „każdy z każdym” mecze i rewanż. Wyniki spotkań z I etapu z zainteresowanymi zespołami zostają zaliczone do końcowej tabeli w II etapie.

   O końcowej kolejności miejsc decyduje kolejno: większa ilość zdobytych punktów, większa liczba zwycięstw, lepszy stosunek setów, lepszy stosunek małych punktów, wyniki bezpośrednich spotkań (kolejno: punkty, sety, małe punkty).


Tabela wyników: II etap rozgrywek I ligi śląskiej kobiet - grupa 4, walcząca o utrzymanie w I lidze.

TERMINARZ MKS Imielin
etap II - sezon 2017/2018

RUNDA I (mecz)

Kolejka 1
13.01.2018 r., MKS Imielin - JKS SMS Jastrzębie

Kolejka 2
20.01.2018 r., UKS Jedynka ERBUD Rybnik - MKS Imielin

Kolejka 3
27.01.2018 r., MKS Imielin - KSG Bestwina

Kolejka 4
24.02.2018 r., GLKS Wilkowice - MKS Imielin

RUNDA II (rewanż)

Kolejka 5
03.03.2018 r., JKS SMS Jastrzębie - MKS Imielin

Kolejka 6
17.03.2018 r., MKS Imielin - UKS Jedynka ERBUD Rybnik

Kolejka 7
25.03.2018 r., KSG Bestwina - MKS Imielin

Kolejka 8
07.04.2018 r., MKS Imielin - GLKS Wilkowice

źródło: Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach

Data: 2018-01-09, 20:15:00

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

   Urząd Miasta Imielin informuje mieszkańców, iż harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmuje okres od 1 stycznia do 1 lipca 2018 roku oraz o zmianie tras i terminów odbioru odpadów. W związku z powyższym prosi o szczegółowe zapoznanie się z nowym harmonogramem.

   Dostarczanie harmonogramu do Mieszkańców rozpoczęła również firma MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. z Tychów.

   Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta dostępne są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Biurze Obsługi Klienta (PSZOK+BOK - tel. 32 225 65 92, 730 973 707) zlokalizowanym przy ulicy Nowozachęty (naprzeciw terenów przemysłowych). PSZOK+BOK czynny jest w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 17.00, środa od godz. 11.00 do 19.00, sobota od godz. 10.00 do 15.00.

Dokument związany:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych I półrocze 2018 roku (obowiązuje do 1 lipca 2018 roku)

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2017-12-22, 21:30:00

UWAŻAJMY NA POŁĄCZENIA Z AFRYKI! DZWONIĄ OSZUŚCI! [+243, +225, +255, +245]

   Ponownie pojawiły się sygnały od firm telekomunikacyjnych i ich klientów o nasileniu zjawiska nieodebranych połączeń z nieznanych numerów. Metoda oszukiwania abonentów, najczęściej sieci telefonii komórkowej, polega na wykorzystywaniu skłonności do oddzwaniania na nieodebrane połączenia. Zwykle „jeden sygnał” dzwonka odzywa się wieczorem lub w nocy, nie dając szans na odebranie. Oszuści liczą na to, że właściciel numeru oddzwoni, generując tym samym wysoką opłatę za połączenie.

   Na wyświetlaczu telefonu pojawiają się zazwyczaj numery z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej, których numery kierunkowe (+243 - Demokratyczna Republika Konga, +225 - Wybrzeże Kości Słoniowej, +255 - Tanzania, +245 - Gwinea Bissau) mogą sugerować połączenia krajowe. Ostatnio pojawiły się także numery przypominające te używane przez polskie sieci komórkowe, np. (703 XXX XXX), które wykorzystują ten sam mechanizm oszukiwania abonentów. Zdarza się również, że połączenia te są celowo przedłużane, np. użytkownik słyszy sygnał rozłączenia, lecz jeżeli sam się nie rozłączy, połączenie trwa nadal, generując wysokie opłaty.

   Jeżeli nie spodziewamy się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na telefonie ciąg cyfr jest podejrzanie długi lub nie znamy tego międzynarodowego numeru kierunkowego, zachowajmy ostrożność. Nie oddzwaniajmy i nie wysyłajmy SMS-ów, nim się nie upewnimy, jaki będzie koszt połączenia z danym numerem - połączenia międzynarodowe są droższe - lub czy nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np. 708 XXX XXX). Można to sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

źródło: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach

Data: 2017-12-12, 20:00:00

PIŁKARSKA WIOSNA...

   Na 17 marca 2018 r. wyznaczono pierwszą kolejkę rundy wiosennej, która trwać będzie do 9 czerwca, a to oznacza, że nie wszystkie mecze zostaną rozegrane tylko w weekendy ale również w środku tygodnia...

Terminarz rozgrywek: Pogoń Imielin
KLASA OKRĘGOWA "ZINA" GRUPA 1

Kolejka 16 w dniach 17-03-2018/18-03-2018:
17.03.2018 r., godz. 15:30 - Sokół Wola - Pogoń Imielin

Kolejka 17 w dniach 24-03-2018/25-03-2018:
24.03.2018 r., godz. 15:30 - Pogoń Imielin - Krupiński Suszec

Kolejka 18 w dniu 31-03-2018:
31.03.2018 r., godz. 13:00 - Pogoń Nowy Bytom - Pogoń Imielin

Kolejka 19 w dniach 07-04-2018/08-04-2018:
07.04.2018 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Grunwald Ruda Śląska

Kolejka 20 w dniach 14-04-2018/15-04-2018:
14.04.2018 r., godz. 17:00 - AKS Mikołów - Pogoń Imielin

Kolejka 21 w dniach 21-04-2018/22-04-2018:
21.04.2018 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Unia Kosztowy

Kolejka 22 w dniach 28-04-2018/29-04-2018:
28.04.2018 r., godz. 17:00 - Iskra Pszczyna - Pogoń Imielin

Kolejka 23 w dniu 01-05-2018:
01.05.2018 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Ogrodnik Cielmice

Kolejka 24 w dniach 05-05-2018/06-05-2018:
05.05.2018 r., godz. 17:00 - LKS Łąka - Pogoń Imielin

Kolejka 25 w dniach 12-05-2018/13-05-2018:
12.05.2018 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Urania Ruda Śląska

Kolejka 26 w dniach 19-05-2018/20-05-2018:
19.05.2018 r., godz. 17:00 - Piast Bieruń Nowy - Pogoń Imielin

Kolejka 27 w dniach 26-05-2018/27-05-2018:
26.05.2018 r., godz. 17:00 - Podlesianka Katowice - Pogoń Imielin

Kolejka 28 w dniu 30-05-2018:
30.05.2018 r., godz. 18:00 - Pogoń Imielin - MKS Mysłowice

Kolejka 29 w dniach 02-06-2018/03-06-2018:
02.06.2018 r., godz. 17:00 - Wawel-Wirek Ruda Śląska - Pogoń Imielin

Kolejka 30 w dniach 09-06-2018/10-06-2018:
09.06.2018 r., godz. 17:00 - Pogoń Imielin - Sparta Katowice

źródło: Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach

Data: 2017-12-10, 15:15:00

POGOŃ IMIELIN NA PÓŁMETKU...


Tabela wyników: Klasa Okręgowa Grupa 1 "ZINA".


Tabela wyników: Katowice: Klasa B.


Tabela wyników: III liga wojewódzka B1 Junior Młodszy.


Tabela wyników: IV liga okręgowa C2 Trampkarz Młodszy.


Tabela wyników: IV liga okręgowa D2 Młodzik Młodszy.


Tabela wyników: IV liga okręgowa E2 Orlik Młodszy Grupa 1.

Data: 2017-12-05, 20:00:00

POGOŃ IMIELIN MISTRZEM JESIENI!
Nieprawdopodobne jest to, co piłkarze Pogoni Imielin zrobili w ostatnich miesiącach! Trzydzieści siedem punktów, dwanaście wygranych meczów, jeden remis, czterdzieści zdobytych bramek i w rezultacie mistrzostwo rundy jesiennej!

POGOŃ IMIELIN 2:1 (0:1) ISKRA PSZCZYNA

Bramki:
12' 0:1 Prusek Michał, 57' 1:1 Polarz Marcin (z rzutu karnego), 75' 2:1 Wojtaszak Adrian

Napomnienia:
18' Biedrzycki Jacek, 47. Rzepa Sebastian, 72' Bubrowski Sebastian, 74' Pacwa Mateusz, 90' +2 Kocerba Tomasz

Sędziowie:
Grobelny Wiesław - Węgrzyk Maciej, Wycisk Paweł (Rybnik)

Czas gry:
I - 45' +0, II - 45' +4

Widzów:
80

Składy:

POGOŃ (stroje: zielono-czarne): Tworuszka Dawid - Pacwa Mateusz, Bundzyło Łukasz (k), Wojtaszak Adrian, Skrzypek Rafał, Rzepa Sebastian (63. Malina Andrzej), Samek Łukasz (55. Cuber Grzegorz), Polarz Marcin, Cisoń Kamil (46. Matysek Tomasz), Dreszer Mateusz (86. Cisoń Daniel), Bubrowski Sebastian
Ławka: Mirka Błażej - Cuber Grzegorz, Matysek Tomasz, Cisoń Daniel, Nagi Michał, Malina Andrzej, Pope Kamil
I Trener: Rajman Grzegorz
Kierownik Drużyny: Skwara Janusz

Iskra (stroje: czerwono-niebieskie): Rakowski Radosław - Noga Piotr, Wrana Mateusz, Biedrzycki Jacek (k), Komraus Kamil, Borek Jakub (60. Żupa Kacper (85. Grajcarek Michał)), Kocerba Tomasz, Prusek Michał, Żur Andrzej (60. Cempura Tomasz), Zawadzki Tomasz, Mąka Łukasz
Ławka: Kalisz Radosław - Grajcarek Michał, Żupa Kacper, Cempura Tomasz
I Trener: Łukasik Grzegorz
II Trener: Zapała Robert
Kierownik Drużyny: Studzieński Wojciech

=== === === === ===

Pozostałe spotkania:

Urania Ruda Śląska - Ogrodnik Cielmice 0:2 (25.11.2017 r., godz. 11:00)

Sokół Wola - Krupiński Suszec 2:1 (25.11.2017 r., godz. 12:00)

Wawel-Wirek Ruda Śląska - Grunwald Ruda Śląska 3:2 (25.11.2017 r., godz. 13:00)

Podlesianka Katowice - Unia Kosztowy 2:1 (25.11.2017 r., godz. 13:30)

MKS Mysłowice - AKS Mikołów 3:2 (25.11.2017 r., godz. 13:30)

LKS Łąka - Piast Bieruń Nowy 0:2 (04.10.2017 r., godz. 16:00)

Sparta Katowice - Pogoń Nowy Bytom 4:2 (23.09.2017 r., godz. 16:00)

Data: 2017-11-25, 21:30:00

EKSPLOATACJA WĘGLA KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA „IMIELIN-PÓŁNOC”

   Aktualne informacje dotyczące postępowania pn.: Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża „Imielin-Północ” dostępne są na stronie Urzędu Miasta Imielin w zakładce: „Eksploatacja Węgla Kamiennego ze złoża Imielin-Północ”.

źródło: Urząd Miasta Imielin

Data: 2017-11-07, 17:30:00

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

   1 listopada br. w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego rusza bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych), pod którym można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego.

   Kto może dzwonić pod ten numer? Każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane. Pracownicy WCZK udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia: wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.

   Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Data: 2017-10-30, 20:15:00

EMOCJE NA IMIELIŃSKIM STADIONIE SIĘGNĘŁY ZENITU...

POGOŃ IMIELIN 2:1 (1:0) LKS ŁĄKA

Bramki:
36' 1:0 Matysek Tomasz (z rzutu karnego), 75' 1:1 Klaja Rafał, 76' 2:1 Rzepa Sebastian

Napomnienia:
32' Habor Mateusz, 45' Skrzypek Rafał, 59' Pławecki Dominik, 62' Skrzypek Rafał, 65' Nagi Nikodem, 70' Tworuszka Dawid, 90' Jędrysik Mateusz, 90'+1 Kocima Mateusz, 90'+7 Matysek Tomasz, po zakończeniu spotkania Klaja Rafał

Wykluczenie:
62' Skrzypek Rafał

Sędziowie:
Serwaczak Marek - Bieniasz Sebastian, Świentek Marta (Zabrze)

Czas gry:
I - 45' +1, II - 45' +7

Widzów:
50

Składy:

POGOŃ (stroje: czerwone): Mirka Błażej - Skrzypek Rafał, Bundzyło Łukasz (k), Nagi Michał, Wojtaszak Adrian, Rzepa Sebastian (88. Malina Andrzej), Niewiedział Przemysław (71. Cuber Grzegorz), Cisoń Kamil, Matysek Tomasz, Nagi Nikodem (84. Pope Kamil), Dreszer Mateusz (90.+5 Cisoń Daniel)
Ławka: Tworuszka Dawid - Cuber Grzegorz, Malina Andrzej, Cisoń Daniel, Pope Kamil, Polarz Marcin, Stojak Robert

Łąka (stroje: zielone): Szweda Łukasz - Słomka Adam, Kocima Mateusz, Ryt Mateusz (k), Kraus Damian, Maślorz Andrzej, Larysz Mateusz (46. Szandurski Maciej), Pławecki Dominik, Habor Mateusz, Klaja Rafał, Jędrysik Mateusz
Ławka: Ochodek Artur - Szandurski Maciej, Szewczulak Dawid, Fuchs Patryk

Zdjęcia:

GALERIA: IX KOLEJKA SEZONU 2017/18: POGOŃ IMIELIN - LKS ŁĄKA

Data: 2017-10-07, 21:45:00

NIE DLA CZADU!
W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Co to jest tlenek węgla?

   Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.

   Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

• ból głowy,
• ogólne zmęczenie,
• duszności,
• trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,
• senność,
• nudności.

   Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i - jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą - umiera.

Jak ratować zaczadzonego?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
• rozluźnij mu ubranie - rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia.

   Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca. Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe, straż pożarną - tel. 112.

Co zrobić, aby być bezpiecznym?

• zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
• stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
• nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
• z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeżeli nie są wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które niejedno życie już uratowały.

   Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

źródło: ulotka akcji: Nie dla czadu!

Data: 2017-10-07, 11:45:00

NIECHRONIENI... NIECH CHRONIĄ SIĘ NOSZĄC ODBLASKI
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to piesi, rowerzyści i motorowerzyści. Okres jesienno - zimowy to czas szczególnie niebezpieczny dla tych osób gdy znajdują się na drodze. Wcześnie zapadający zmrok, mgły i deszcz w znacznym stopniu ograniczają widoczność na drodze. Stosowanie w tym czasie elementów odblaskowych w sposób szczególny poprawia ich bezpieczeństwo.

   Przeprowadzone eksperymenty rozwiewają wszelkie wątpliwości – stosowanie elementów odblaskowych przez "niechronionych" w istotny sposób poprawia ich widoczność przez innych użytkowników drogi, a co za tym idzie, ich bezpieczeństwo. Pieszy w porze nocnej poruszających się poboczem lub chodnikiem, ubrany w odzież koloru ciemnego, dla kierującego pojazdem widoczny jest z ok. 20 – 30 metrów. Jasna odzież odległość tą zwiększa do ok. 50 metrów, zaś założony w miejscu widocznym element odblaskowy pozwala na zauważenie tej samej osoby z odległości ok. 150 metrów. Przekładając odległość na czas, kierowca jadący z prędkością 50 km/h, 30 metrów pokonuje w dwie sekundy. Ta sama prędkość pojazdu i odległość 150 metrów - to 7 sekund czasu na bezpieczne wykonanie przez kierowcę manewru ominięcia niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Te kilka sekund jakie zapewnia nam element odblaskowy często chroni nasze życie i zdrowie. Dlatego jeszcze niezdecydowanych przekonujemy dziś - odblaski ratują życie.

   Jednocześnie promując ogólnopolską kampanię "Świeć przykładem" zachęcamy, by zarówno w centrach miast jak i na drogach o mniejszym natężeniu ruchu w porze nocnej wszyscy "niechronieni" stosowali elementy odblaskowe.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu

Data: 2017-10-04, 0:00:00

KZK GOP: MYSŁOWICE - WYŁĄCZENIE Z RUCHU KOŁOWEGO ULICY ORŁA BIAŁEGO
– dotyczy linii nr 44, 77, 77N i 954.

   Komunikacyjny Związek Komunalny GOP informuje, że w związku z wyłączeniem z ruchu kołowego ul. Orła Białego w Mysłowicach (odcinek od skrzyżowania z ul. Dzierżonia do skrzyżowania z ul. PCK) od 23 września (sobota) do odwołania wprowadzone zostaną trasy objazdowe dla linii autobusowych nr: 44, 77, 77N i 954.

• Linia nr 44 po obsłudze przystanku „Krasowy Kościelniaka 147” skieruje się ulicami: Kościelniaka, Plebiscytową i Piastów Śląskich, z obsługą przystanków: „Krasowy Kościelniaka”, „Krasowy Krasowska” i „Krasowy Plebiscytowa”. Nie będą obsługiwane przystanki: „Krasowy Orła Białego”, „Krasowy Ośrodek Zdrowia”, „Wesoła Dzierżonia” i „Wesoła Rynek”.

• Linie nr 77 i 77N po obsłudze przystanku „Krasowy Skrzyżowanie” skierują się ulicami: Plebiscytową i Piastów Śląskich, z obsługą przystanków: „Krasowy Dąbrówki”, „Krasowy Kościelniaka”, „Krasowy Krasowska” i Krasowy Plebiscytowa”. Nie będą obsługiwane przystanki: „Krasowy Orła Białego”, „Krasowy Ośrodek Zdrowia”, „Wesoła Dzierżonia” i „Wesoła Rynek”.

• Linia nr 954 po obsłudze przystanku „Krasowy Skrzyżowanie” skieruje się ulicami: Plebiscytową, Krasowską, Murckowską i Piastów Śląskich, z obsługą przystanków: „Krasowy Dąbrówki”, „Krasowy Kościelniaka”, „Krasowy Krasowska”, „Ławki Kościół”, „Ławki Kasprowicza”, „Wesoła Piastów Śląskich” i „Wesoła Rynek”. Nie będą obsługiwane przystanki: „Krasowy Orła Białego”, „Krasowy Ośrodek Zdrowia” i „Wesoła Dzierżonia”.

   Dla ww. linii na czas trwania objazdu zostanie utworzony przystanek „Wesoła Piastów Śląskich” w tymczasowej lokalizacji na ul. Kopalnianej w kierunku przystanku Kopalni Wesoła.

źródło: KZK GOP

Data: 2017-09-20, 20:15:00

„TOUR de IMIELIN” ZA NAMI!
Po raz trzynasty miłośnicy rowerowych zmagań wzięli udział w Kolarskim Kryterium Ulicznym, które odbyło się w sobotę 9 września w Imielinie. W zawodach łącznie uczestniczyło 259 zawodniczek i zawodników z kraju i zagranicy. Nie brakowało też atrakcji dla najmłodszych miłośników rowerowej rywalizacji, w każdym wieku. Specjalnie dla nich przygotowano wyścigi na dystansie dostosowanym do wieku uczestników.

XIII Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium Uliczne w Imielinie
09.09.2017 r.

ZABAWA ROWEROWA 8 LAT I MŁODSI

• dziewczynki:

1. Stolarz Jagoda (POL, Imielin)
2. Pielorz Małgorzata (POL, Imielin)
3. Mąsior Alicja (POL, Przeciszów)
4. Honc Amelia (POL, Imielin)
5. Pielorz Krystyna (POL, Imielin)
6. Sacharczuk Kinga (POL, Rydułtowy)
7. Proksa Laura (POL, Imielin)
8. Rzepka Anna (POL, Oświęcim)
9. Kwiecień Kasia (POL, Imielin)
10. Stolarz Karina (POL, Imielin)
11. Buczek Michalina (POL, Imielin)

Najmłodsza zawodniczka: Karina Stolarz (Imielin)

• chłopcy:

1. Bączkowski Ksawery (POL, Lędziny)
2. Kaiser Michał (POL, Imielin)
3. Młotkiewicz Tobiasz (POL, Lęciny)
4. Kudzia Jan (POL, Imielin)
5. Stępień Mikołaj (POL, Imielin)
6. Kudzia Bartosz (POL, Imielin)
7. Goik Maksymilian (POL, Chełm Śląski)
8. Kwiecień Wojtek (POL, Imielin)
9. Szendera Dominik (POL, Imielin)
10. Sacharczuk Paweł (POL, Rydułtowy)
11. Goik Franciszek (POL, Chełm Śląski)
12. Żurek Bartłomiej (POL, Imielin)
13. Brol Mateusz (POL, Chełm Śląski)

Najmłodszy zawodnik: Bartłomiej Żurek (Imielin)

ZABAWA ROWEROWA 9-10 LAT

• dziewczęta:

1. Hartman Nadia (POL, Szkółka Kol. Wodzisław Śląski)
2. Sacharczuk Maja (POL, Szkółka Kolarska Rydułtowy)
3. Kaczkowska Maja (POL, Jaworze)
4. Jęderko Małgorzata (POL, MGLKS Błękitni Paula-Trans)
5. Palgyiova Klara (CZE, Stara Ves)

• chłopcy:

1. Olszar Franciszek (POL, Cieszyn)
2. Macko Daniel (CZE, CK Olimpik Trnava)
3. Domagała Piotr (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
4. Grabowy Szymon (POL, Chrzanów)
5. Drabek Jan (POL, Mysłowice)
6. Skrzyszowski Paweł (POL, Mszana)
7. Szendera Bartos (POL, Imielin)

=== === === === === === === ===

ŻAKINI

1. Hlbocka Petra (SVK, Cyklisticky Klub Olimpik Trnava)
2. Marek Marta (POL, CZKKS Kolejarz Jura Częstochowa)
3. Tokarska Milena (POL, MGLKS Błękitni Paula-Trans)

ŻAK

1. Zaprazny Tomas (SVK, Cyklisticky Klub Olimpik Trnava)
2. Barczyk Aleksander (POL, CZKKS Kolejarz Jura Częstochowa)
3. Pridal Tobias (CZE, TJ Unicov)
---
4. Nowak Łukasz (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
16. Buda Piotr (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
22. Twardoch Jeremiasz (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
30. Błonkała Kamil (POL, UKKS Imielin Team Corratec)

JUNIORKI MŁODSZE

1. Stępień Karolina (POL, LSKK Lityński Bełchatów)
2. Dąbrowska Małgorzata (POL, LKS Atom Boxmet Dzierżoniów)
3. Włodarczyk Dominika (POL, MLKS Wieluń)

JUNIOR MŁODSZY

1. Mielczarek Miłosz (POL, KS Społem Ulisse Central Łódź)
2. Byczkowski Jakub (POL, UKS Moto Agbud Stelweld J.LA)
3. Stelczyk Maciej (POL, UKS Moto Agbud Stelweld J.LA)
---
4. Rzepka Robert (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
11. Szary Jan (POL, UKKS Imielin Team Corratec)

MŁODZICZKA

1. Manowska Małgorata (POL, LKUKS Psczyna DSR Author)
2. Bolenda Agnieszka (POL, LIV Feniks Womens Cycling TE)
3. Dąbrowska Julia (POL, LKS Ziemia Opolska)

MŁODZIK

1. Lewandowski Jakub (POL, KS Społem Ulisse Central Łódź)
2. Lenart Dawid (POL, UKS Sokół Kęty)
3. Wąsowicz Kajetan (POL, CZKKS Kolejarz Jura Częstochowa)
---
9. Żymła Mikołaj (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
31. Szymura Łukasz (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
32. Gottschling Krzysztof (POL, UKKS Imielin Team Corratec)

JUNIORKA

1. Rysz Kaja (POL, ZKS Stal Rzeszów)
2. Jajczak Marta (POL, MLKS Wieluń)
3. Tonder Sara (POL, LKS Atom Boxmet Dzierżoniów)
---
7. Dymek Ewa (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
9. Gałas Alicja (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
10. Piekorz Monika (POL, UKKS Imielin Team Corratec)

JUNIOR

1. Palicka Hynek (CZE, ACK Stara Ves Nad Ondrejnici)
2. Migas Dawid (POL, TKK Pacific Nestle Fitness C)
3. Manowski Mateusz (POL, LKUKS Psczyna DSR Author)
---
8. Nowak Mateusz (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
9. Młotkiewicz Przemysław (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
13. Sitko Adrian (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
15. Tyndel Eryk (POL, UKKS Imielin Team Corratec)

ORLICZKA

1. Rutkowska Natalia (POL, TKK Pacific Nestle Fitness C)
2. Kaczkowska Justyna (POL, UKKS Imielin Team Corratec)
3. Karasiewicz Karolina (POL, TKK Pacific Nestle Fitness C)

ORLIK - U23

1. Pękala Piotr (POL, KS Pogoń Mostostal Puławy)
2. Soliński Patryk (POL, KS Pogoń Mostostal Puławy)
3. Górecki Patryk (POL, KS Pogoń Mostostal Puławy)

Zdjęcia:

GALERIA: XIII OGÓLNOPOLSKIE KOLARSKIE KRYTERIUM ULICZNE - IMIELIN '2017

Data: 2017-09-10, 23:00:00

FALSTART REZERW POGONI...

JÓZEFKA CHORZÓW 5:1 (4:1) POGOŃ II IMIELIN

Bramki:
18' 1:0 Watoła Dominik, 19' 2:0 Przybyszewski Mateusz, 21' 3:0 Przybyszewski Mateusz, 24' 4:0 Milkiewicz Patryk, 34' 4:1 Skiba Sebastian, 88' 5:1 Strzebińczyk Mateusz

Sędziowie:
Janas Piotr - Cyroń Tomasz, Szczepanik Tomasz (Katowice)

Czas gry:
I - 45'+0, II - 45'+3

Widzów:
50

Składy:

Józefka (stroje: niebieskie): Książek Bartosz - Gałek Igor (46. Prokop Adam), Kocyba Robert (k)(90. Sroka Michał), Krysiak Harald, Kuza Robert, Kubicki Dawid (46. Probierz Przemysław), Przybyszwski Mateusz (87. Skrago Bartosz), Watoła Dominik (60. Grzeliński Krystian), Milkiewicz Patryk (82. Adamczyk Łukasz), Wojtasiewicz Mateusz, Strzebińczyk Mateusz
Ławka: Heisig Kuba - Probierz Przemysław, Prokop Adam, Skrago Bartosz, Grzeliński Krystian, Sroka Michał, Adamczyk Łukasz

POGOŃ (stroje: bordowo-żółte): Urbańczyk Radosław - Stęchły Arkadiusz (65. Malina Łukasz), Pacwa Wojciech (k), Komandera Paweł (46. Stadler Łukasz), Chechelski Szymon (81. Michałowy Wojciech), Kamiński Paweł (46. Bara Dawid), Panol Tomasz (75. Grzybowski Mateusz), Goczoł Roman, Skiba Sebastian, Przecherka Łukasz, Kubiczek Dawid
Ławka: --- - Stadler Łukasz, Malina Łukasz, Bara Dawid, Michałowy Wojciech, Grzybowski Mateusz

Zdjęcia:

GALERIA: I KOLEJKA KLASY B SEZONU 2017/18: JÓZEFKA CHORZÓW - POGOŃ II IMIELIN

Data: 2017-09-03, 14:30:00

TRADYCYJNA MSZA ŚWIĘTA PRZY KAPLICZCE
W Święto Matki Boskiej Częstochowskiej przy kapliczce odprawiana jest uroczysta Msza Święta w intencji Naszego Miasta, jego Mieszkańców, Radnych Rady Miasta Imielin, Burmistrza, pracowników Urzędu i ich rodzin oraz kapłanów kończących swoją posługę w Naszej Parafii.

Zdjęcia:

GALERIA: TRADYCYJNA MSZA ŚWIĘTA PRZY KAPLICZCE A.D. 2017

Data: 2017-08-27, 11:00:00

NASZA POGOŃ LEPSZA...

POGOŃ IMIELIN 4:0 (2:0) POGOŃ NOWY BYTOM

Bramki:
41' 1:0 Niewiedział Przemysław, 44' 2:0 Niewiedział Przemysław, 48' 3:0 Cisoń Kamil, 85' 4:0 Niewiedział Przemysław

Napomnienia:
38' Skrzypek Rafał, 59' Nagi Nikodem, 78' Szymański Mariusz

Sędziowie:
Drobot Bogdan - Szymanek Grzegorz, Potyka Dawid (Katowice)

Czas gry:
I - 45' +1, II - 45' +2

Widzów:
50

Składy:

POGOŃ (stroje: czerwone): Mirka Błażej - Polarz Marcin, Bundzyło Łukasz (k), Skrzypek Rafał, Malina Andrzej, Wojtaszak Adrian (65. Cisoń Daniel), Cisoń Kamil, Bubrowski Sebastian (60. Rzepa Sebastian), Matysek Tomasz (74. Pope Kamil), Niewiedział Przemysław, Nagi Nikodem (70. Cuber Grzegorz)
Ławka: Przecherka Łukasz - Rzepa Sebastian, Cisoń Daniel, Cuber Grzegorz, Pope Kamil, Botsch Tomasz, Nagi Michał

Pogoń (stroje: granatowe): Mickiewicz Grzegorz - Szymański Mariusz, Seiler Adam, Piechaczek Jakub, Roszak Patryk (71. Markiefka Bartosz), Bargiez Sławomir, Dynek Mateusz, Ilnicki Beniamin, Zięcik Michał (k), Matysek Tomasz (46. Cioch Wiktor), Iwański Artur
Ławka: Babka Szymon - Markiefka Bartosz, Cioch Wiktor

Zdjęcia:

GALERIA: III KOLEJKA SEZONU 2017/18: POGOŃ IMIELIN - POGOŃ NOWY BYTOM

Data: 2017-08-26, 14:30:00

PIERWSZE ZWYCIĘSTWO...

KRUPIŃSKI SUSZEC 1:2 (0:2) POGOŃ IMIELIN

Bramki:
19' 0:1 Cisoń Kamil, 37' 0:2 Nagi Nikodem, 90'+3 1:2 Skrzypek Rafał (samobójcza)

Napomnienia:
10' Paździor Paweł, 56' Matysek Tomasz, 63' Parchański Michał, 63' Nagi Nikodem, 76' Palarczyk Sebastian

Sędziowie:
Chudy Andrzej - Izydorczyk Tomasz, Witulski Sebastian (Zabrze)

Czas gry:
I - 45'+0, II - 45'+4

Widzów:
30

Składy:

Krupiński (stroje: biało-czarne): Parchański Jan - Wieczorek Daniel, Paździor Paweł, Mikołajec Kamil, Palarczyk Sebastian (80. Król Patryk), Sałek Wojciech, Parchański Michał, Neumann Arkadiusz, Góra Łukasz (k), Skaźnik Dawid (70. Smajdor Paweł), Biber Tomasz
Ławka: Biber Wojciech - Zielonka Daniel, Król Patryk, Smajdor Paweł, Grabiec Roman, Gajek Daniel

POGOŃ (stroje: czerwone): Mirka Błażej - Skrzypek Rafał, Bundzyło Łukasz (k), Cisoń Kamil, Cisoń Daniel (62. Malina Andrzej), Pacwa Mateusz, Wojtaszak Adrian, Matysek Tomasz, Bubrowski Sebastian (90'+4. Przecherka Łukasz), Niewiedział Przemysław (73. Nagi Michał), Nagi Nikodem (70. Cuber Grzegorz)
Ławka: Zych Dawid - Cuber Grzegorz, Nagi Michał, Malina Andrzej, Botsch Tomasz, Przecherka Łukasz, Chechelski Szymon

Zdjęcia:

GALERIA: II KOLEJKA SEZONU 2017/18: KRUPIŃSKI SUSZEC - POGOŃ IMIELIN

Data: 2017-08-19, 21:15:00

JAK FENIKS Z POPIOŁÓW W DRUGIEJ POŁOWIE...
Przegrywali 0:2, ale pokazali charakter!

POGOŃ IMIELIN 2:2 (0:2) SOKÓŁ WOLA

Bramki:
19' 0:1 Jażdżewski Jakub (z rzutu karnego), 31' 0:2 Więckowski Bartłomiej, 54' 1:2 Niewiedział Przemysław, 78' 2:2 Skrzypek Rafał

Napomnienia:
47' Skrzypek Rafał, 70' Stawowy Aleksander, 70' Więckowski Bartłomiej, 77' Kaczmarczyk Dawid, 87' Jucha Jakub

Sędziowie:
Zarzycki Wojciech - Skalski Piotr, Rafalski Wojciech (Bytom)

Czas gry:
I - 45' +1, II - 45' +3

Widzów:
50

Składy:

POGOŃ (stroje: czerwone): Mirka Błażej - Skrzypek Rafał, Cisoń Daniel, Wojtaszak Adrian, Pacwa Mateusz (65. Nagi Michał), Niewiedział Przemysław, Bubrowski Sebastian, Matysek Tomasz, Bundzyło Łukasz (k), Cisoń Kamil, Przecherka Łukasz (46. Malina Andrzej)
Ławka: Zych Dawid - Malina Andrzej, Nagi Michał, Chechelski Szymon, Botsch Tomasz

Sokół (stroje: biało-czarne): Kwaśniewski Piotr - Bereza Marcin, Koczy Bartosz, Kędziora Kacper, Jucha Jakub, Hamerla Dawid (k) (64. Stawowy Aleksander), Sosna Adrian, Jażdżewski Jakub (74. Kaczmarczyk Dawid), Bula Piotr, Faruga Jakub (78. Jarnot Mariusz), Więckowski Bartłomiej (57. Pochopień Michał)
Ławka: Kołek Wojciech - Jarnot Mariusz, Pala Gabriel, Stawowy Aleksander, Kaczmarczyk Dawid, Pochopień Michał

Zdjęcia:

GALERIA: I KOLEJKA SEZONU 2017/18: POGOŃ IMIELIN - SOKÓŁ WOLA

Data: 2017-08-12, 20:00:00

OSZUŚCI ZNOWU DALI O SOBIE ZNAĆ...
Policja apeluje o ostrożność!

   Oszuści podający się za policjantów i usiłujący pod byle pretekstem wyłudzić pieniądze od starszych osób znów dali o sobie znać. Kilka dni temu w naszym województwie doszło do kilku takich przypadków. Część z osób nie dała się nabrać i powiadomiła o sytuacji policję. Niestety, niektórzy wypłacili pieniądze i przekazali je oszustom. Dlatego ponownie apelujemy do Państwa - bądźcie ostrożni, gdy zadzwoni Wasz telefon i rozmówca poprosi o pilną gotówkę! Nie przekazujcie żadnych pieniędzy osobom, które podają się za członków rodziny czy policjantów bądź proszą o przekazanie pieniędzy osobie pośredniczącej!

   Każda z prób oszustwa wyglądała podobnie. Mężczyzna kontaktował się telefonicznie ze starszymi mieszkańcami naszego województwa i podając się za policjanta twierdził, że prowadzi sprawę oszustów kradnących pieniądze z bankowych kont. Próbował w ten sposób przekonać rozmówców do przekazania mu dostępu do konta bądź przelania pieniędzy na wskazane przez niego konto. Część osób nie uwierzyła oszustowi, rozłączyła się i powiadomiła o zdarzeniu Policję. Niestety, niektórzy dali się nabrać i przekazali, często całe swoje oszczędności, przestępcom.

   Zwracamy się z apelem, zwłaszcza do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę zwłaszcza na te osoby, które mieszkają samotnie. Zwykła ostrożność może uchronić przed utratą zbieranych latami oszczędności.

UWAGA!

• Oszuści często posługują się książkami telefonicznymi, z których wybierają osoby o imionach często charakterystycznych dla osób starszych, następnie dzwonią na wybrany numer telefonu. Rozmowa prowadzona jest w taki sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś ze swojej rodziny i sama wymieniła jego imię oraz inne dane, pozwalające przestępcom wiarygodnie pokierować dalszą rozmową.

• Dla wywarcia większego wrażenia oszuści coraz częściej podszywają się też za urzędnika lub przedstawiciela danej organizacji bądź instytucji. Wmawiają również starszym osobom, że są funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego lub policjantami, a pieniądze są potrzebne na „wykupienie z problemów” członka ich rodziny lub prowadzą sprawę oszustw i wyłudzania pieniędzy.

• W rozmowie oszuści zawsze proszą o dyskrecję.

• Po wyrażeniu zgody na przekazanie pieniędzy, zgłasza się po nią ktoś inny, zapowiedziany przez oszusta, jako osoba godna zaufania, która w imieniu rzekomego stróża prawa odbiera pieniądze. Często oszuści umawiają się na spotkanie przed bankiem, aby szybko zabrać gotówkę. Czasem proszą o pozostawienie pieniędzy we wskazanym przez siebie miejscu, np. w koszu na śmieci. W ten sposób oszuści wyłudzają pieniądze w kwocie od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych. Pokrzywdzeni często tracą oszczędności całego życia.

Jak się ustrzec:

• Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji.

• Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu!

• Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom! Nie reagujmy pochopnie na hasło: syn, wnuczek, siostrzenica potrzebują pomocy, gdy tylko usłyszymy głos w słuchawce. Należy sprawdzić czy jest to prawdziwy krewny, np. poprzez skontaktowanie się z innymi członkami rodziny.

• Bliscy mogą pomóc potwierdzić, że jest to ta osoba, za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje pomocy. Pamiętajmy, że sami również możemy zweryfikować dzwoniącego. W większości przypadków mamy numer telefonu do członków naszej rodziny. Nie bójmy się do nich zadzwonić i ustalić, czy przedstawiona sytuacja ma miejsce. Lepiej wykonać jeden telefon więcej, niż stracić swoje oszczędności.

   Podobne sytuacje mogą przydarzyć się naszym bliskim lub sąsiadom. Dlatego niezbędne jest pobudzenie czujności rodzinnej a także sąsiedzkiej:

• Reagujmy, kiedy widzimy lub mamy sygnały, że ktoś podejrzany „kręci” się w pobliżu naszego krewnego, sąsiada albo miejsca jego zamieszkania.

• Zapamiętajmy jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania osoby, która wzbudza niepokój.

• Zapiszmy numer rejestracyjny pojazdu, którym się taka osoba porusza. Podzielmy się wiedzą o sposobie działania sprawców z osobami najbardziej zagrożonymi - seniorami. Ostrzeżmy ich, nim będzie za późno.

• O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112. Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy.

źródło: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Data: 2017-07-25, 9:00:00
PROGNOZA POGODY:
Pogoda Imielin z serwisu

GALERIA ZDJĘĆ:


KLASA OKRĘGOWA
sezon 2017/2018
Krupiński Suszec - Pogoń Imielin

KULTURA:


Dom Kultury „Sokolnia”
Harmonogram zajęć i imprez
marzec 2018

PRZEKAŻ 1%:


Hospicjum Cordis

INFORMATOR::


Komunikacja
na terenie miasta Imielin

RELIGIA:


Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej
Ogłoszenia Parafialne

MAPA BURZOWA POLSKI:
Mapa burzowa Polski

   Na mapie zaznaczono miejsca doziemnych wyładowań atmosferycznych z okresu 2 godzin.

   Kolorowe punkty na mapie oznaczają czas pomiędzy którymi nastąpiło wyładowanie atmosferyczne.


 

 PIŁKA NOŻNA: NAJBLIŻSZY MECZ  


KLASA OKRĘGOWA
XVII Kolejka


Sobota
24.03.2018 r.
godz. 15:30

Imielin,
ul. gen. J. Hallera 37a
Pogoń
Imielin
Krupiński
Suszec

Pozostałe spotkania:

Pogoń Nowy Bytom - Urania Ruda Śląska
(24.03.2018 r., godz. 10:00)

Wawel-Wirek Ruda Śląska - Piast Bieruń Nowy
(24.03.2018 r., godz. 15:00)

MKS Mysłowice - Sparta Katowice
(24.03.2018 r., godz. 15:30)

Podlesianka Katowice - Sokół Wola
(24.03.2018 r., godz. 15:30)

LKS Łąka - Grunwald Ruda Śląska
(24.03.2018 r., godz. 15:30)

Ogrodnik Cielmice - AKS Mikołów
(24.03.2018 r., godz. 15:30)

Iskra Pszczyna - Unia Kosztowy
(09.05.2018 r., godz. 15:30)

 PIŁKA NOŻNA: TABELA - KLASA OKRĘGOWA - GRUPA 1


  Drużyna Kolejka Punkty Z R P Bilans
1. Pogoń Imielin 15 37 12 1 2 40 : 15
2. Podlesianka Katowice 15 35 10 5 0 34 : 14
3. Unia Kosztowy 15 33 10 3 2 42 : 16
4. AKS Mikołów 15 30 9 3 3 44 : 20
5. Iskra Pszczyna 15 29 9 2 4 30 : 18
6. Piast Bieruń Nowy 15 28 9 1 5 32 : 21
7. MKS Mysłowice 15 26 7 5 3 29 : 16
8. LKS Łąka 15 24 7 3 5 30 : 20
9. Ogrodnik Cielmice 15 22 6 4 5 25 : 20
10. Urania Ruda Śląska 15 18 6 0 9 25 : 32
11. Sparta Katowice 15 17 5 2 8 37 : 30
12. Sokół Wola 15 15 4 3 8 21 : 31
13. Wawel-Wirek Ruda Śląska 15 13 4 1 10 19 : 32
14. Krupiński Suszec 15 11 3 2 10 18 : 39
15. Pogoń Nowy Bytom 15 4 1 1 13 16 : 48
16. Grunwald Ruda Śląska 15 0 0 0 15 7 : 73

www.imielin.slask.pl

 PIŁKA NOŻNA: OSTATNI MECZ  


KLASA OKRĘGOWA
XV Kolejka


Sobota
18.11.2017 r.
godz. 13:00

Katowice,
ul. Stęślickiego 6
Sparta
Katowice
0:2 (0:1) Pogoń
Imielin

Pozostałe spotkania:

Grunwald Ruda Śląska - Iskra Pszczyna
0:3 (18.11.2017 r., godz. 11:00)

AKS Mikołów - Unia Kosztowy
0:0 (18.11.2017 r., godz. 13:00)

MKS Mysłowice - Piast Bieruń Nowy
1:2 (18.11.2017 r., godz. 13:00)

Wawel-Wirek Ruda Śląska - Podlesianka Katowice
0:3 (18.11.2017 r., godz. 13:00)

Krupiński Suszec - LKS Łąka
1:2 (18.11.2017 r., godz. 13:00)

Pogoń Nowy Bytom - Ogrodnik Cielmice
1:3 (18.11.2017 r., godz. 13:00)

Sokół Wola - Urania Ruda Śląska
1:3 (18.11.2017 r., godz. 13:30)

 

 PIŁKA NOŻNA: NAJBLIŻSZY MECZ  


KLASA „B”
X Kolejka


Niedziela
15.04.2018 r.
godz. 11:00

Imielin,
ul. gen. J. Hallera 37a
Pogoń II
Imielin
Józefka
Chorzów

Pozostałe spotkania:

Gwiazda Ruda Śląska - Wawel-Wirek II Ruda Śląska
(15.04.2018 r., godz. 11:00)

Naprzód II Lipiny - Kamionka Mikołów
(15.04.2018 r., godz. 11:00)

Jastrząb II Bielszowice - Zantka Chorzów
(15.04.2018 r., godz. 11:00)

Pogoń II Nowy Bytom - Slavia II Ruda Śląska
(15.04.2018 r., godz. 11:00)

 PIŁKA NOŻNA: TABELA - KLASA „B” - GRUPA KATOWICE


  Drużyna Kolejka Punkty Z R P Bilans
1. Józefka Chorzów 9 22 7 1 1 36 : 9
2. Pogoń II Imielin 9 21 7 0 2 39 : 18
3. Slavia II Ruda Śląska 9 19 6 1 2 43 : 20
4. Gwiazda Ruda Śląska 9 18 6 0 3 36 : 15
5. Zantka Chorzów 9 16 5 1 3 22 : 14
6. Wawel-Wirek II Ruda Śląska 9 12 4 0 5 37 : 25
7. Naprzód II Lipiny 9 12 4 0 5 24 : 38
8. Kamionka Mikołów 9 10 3 1 5 31 : 36
9. Pogoń II Nowy Bytom 9 3 1 0 8 9 : 44
10. Jastrząb II Bielszowice 9 0 0 0 9 14 : 72

www.imielin.slask.pl

 PIŁKA NOŻNA: OSTATNI MECZ  


KLASA „B”
IX Kolejka


Niedziela
29.10.2017 r.
godz. 11:00

Imielin,
ul. gen. J. Hallera 37a
Pogoń II
Imielin
5:4 (4:3) Slavia II
Ruda Śląska

Pozostałe spotkania:

Wawel-Wirek II Ruda Śląska - Kamionka Mikołów
1:2 (29.10.2017 r., godz. 11:00)

Pogoń II Nowy Bytom - Zantka Chorzów
0:3 (29.10.2017 r., godz. 11:00)

Józefka Chorzów - Naprzód II Lipiny
5:0 (05.11.2017 r., godz. 14:00)

Gwiazda Ruda Śląska - Jastrząb II Bielszowice
16:2 (26.11.2017 r., godz. 11:00)

 

 ODNOŚNIKI: MIASTO  


 ODNOŚNIKI: POWIAT  


 ODNOŚNIKI: REGION  


 

.: (c) 2006-2018 by Andrzej Mańka - wszelkie prawa zastrzeżone :.
Wirtu@lny Imielin - Serwis poświęcony miastu Imielin, zawierający bieżące informacje lokalne, sportowe i kulturalne. www.imielin.slask.pl.

Ten serwis używa cookies.
Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki zmień jej ustawienia.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookies.